Jeremiáš 47:1–7

47  Toto sa ukázalo ako Jehovovo slovo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch+ pred tým, ako faraón zrazil Gazu+.  Toto povedal Jehova: „Hľa, od severu+ prichádzajú vody+ a stali sa zaplavujúcou bystrinou. A zaplavia krajinu a to, čo ju napĺňa, mesto a tých, čo ho obývajú.+ A ľudia budú istotne kričať a každý, kto býva v krajine, bude kvíliť.+  Pri zvuku dupotu kopýt jeho žrebcov,+ pri rachote jeho bojových dvojkolesových vozov,+ hrkote jeho kolies,+ sa otcovia skutočne neobrátia k synom, lebo [im] ochabnú ruky  pre prichádzajúci deň, aby vyplienil všetkých Filištíncov,+ aby odrezal z Týru+ a Sidonu+ každého prežijúceho, ktorý pomáhal.+ Veď Jehova plieni Filištíncov,+ zostávajúcich z ostrova Kaftor+.  Na Gazu+ príde plešina+. Aškelón+ bol umlčaný. Ostatok z ich nížiny, ako dlho si budeš na sebe robiť rezné [rany]?+  Ha, Jehovov meč!+ Ako dlho nebudeš odpočívať? Zasuň sa do púzdra.+ Odpočívaj a zostaň ticho.  Ako môže odpočívať, keď mu sám Jehova dal povel? Je pre Aškelón a pre morské pobrežie.+ Tam ho určil.“

Poznámky pod čiarou