Jeremiáš 30:1–24

30  Slovo, ktoré prišlo k Jeremiášovi od Jehovu hovoriac:  „Toto povedal Jehova, Boh Izraela: ‚Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré ti ja poviem.+  Veď „hľa, prichádzajú dni,“ je Jehovov výrok, „a ja zhromaždím zajatých zo svojho ľudu, Izraela a Júdu,“+ povedal Jehova, „a privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich predkom, a istotne ju opäť budú vlastniť.“‘“+  A toto sú slová, ktoré hovoril Jehova Izraelu a Júdovi.  Lebo toto povedal Jehova: „Počuli sme zvuk chvenia, des,+ a niet pokoja.  Spýtajte sa, prosím, a viďte, či rodí muž. Prečo som len videl každého telesne schopného muža s rukami na bedrách ako rodiacu ženu+ a všetky tváre zbledli?+  Beda, veď je to veľký deň,+ takže niet mu podobného,+ a je to čas útlaku pre Jakoba.+ Ale i z neho bude zachránený.“  „A stane sa v ten deň,“ je výrok Jehovu vojsk, „že zlomím niečie jarmo z tvojej šije a roztrhnem vo dvoje tvoje putá+ a už ho nebudú vykorisťovať cudzí ľudia ako sluhu.  A istotne budú slúžiť Jehovovi, svojmu Bohu, a Dávidovi, svojmu kráľovi,+ ktorého im vzbudím.“+ 10  „A ty, ty sa neboj, môj sluha Jakob,“ je Jehovov výrok, „a nech ťa nepostihne zdesenie, ó, Izrael.+ Veď hľa, zachraňujem ťa zďaleka a tvoje potomstvo z krajiny ich zajatia.+ A Jakob sa istotne vráti a bude zbavený nepokoja a bude v pohode a nikto nespôsobí, aby sa chvel.“+ 11  „Veď som s tebou,“ je Jehovov výrok, „aby som ťa zachránil;+ ale spôsobím vyhubenie medzi všetkými národmi, do ktorých som ťa rozptýlil.+ U teba však nebudem hubiť.+ A budem ťa musieť v správnej miere naprávať, keďže ťa určite nenechám bez trestu.“+ 12  Lebo toto povedal Jehova: „Na tvoj rozvrat niet lieku.+ Tvoja rana je chronická.+ 13  Nikto sa neujíma tvojho prípadu, pre [tvoj] vred.+ Niet prostriedkov na tvoje uzdravenie, žiadnej hojivej náplasti.+ 14  Všetci, čo ťa vrúcne milovali, tí zabudli na teba.+ Nehľadajú ťa ustavične. Lebo som ťa udrel úderom nepriateľa,+ potrestaním niekoho krutého,+ pre množstvo tvojho previnenia;+ tvoje hriechy sa stali početné.+ 15  Prečo kričíš nad svojím rozvratom?+ Pre množstvo tvojho previnenia je tvoja bolesť nevyliečiteľná; tvoje hriechy sa stali početné.+ To som ti urobil. 16  Preto všetci, ktorí ťa strávia, budú sami strávení;+ a všetci tvoji protivníci, tí pôjdu všetci do zajatia.+ A tí, čo ťa plienia, budú istotne na vyplienenie, a všetkých, čo ťa drancujú, vydám na drancovanie.“+ 17  „Lebo ti spôsobím zotavenie a uzdravím ťa z tvojich rán,“+ je Jehovov výrok. „Veď ťa nazývali zahnaná žena:+ ‚To je Sion, ktorý nikto nehľadá.‘“+ 18  Toto povedal Jehova: „Hľa, zhromažďujem zajatých z Jakobových stanov+ a zľutujem sa nad jeho bydliskom. A mesto bude naozaj opäť postavené na svojich rozvalinách;+ a obytná veža bude sedieť na svojom právoplatnom mieste.+ 19  A istotne vyjde od nich vďakyvzdanie a zvuk tých, čo sa smejú.+ A ja ich rozmnožím a nebude ich málo;+ a urobím ich dôležitými čo do počtu a nestanú sa bezvýznamnými.+ 20  A jeho synovia budú ako v skorších časoch a jeho zhromaždenie bude predo mnou pevne založené.+ A ja obrátim pozornosť na všetkých jeho utláčateľov.+ 21  A istotne z neho vzíde jeho majestátna [osoba]+ a z jeho stredu vyjde jeho vlastný vládca;+ a ja spôsobím, aby sa priblížil, a pristúpi ku mne.“+ „Veď ktože dal svoje srdce do zálohu, aby pristúpil ku mne?“+ je Jehovov výrok. 22  „A istotne sa stanete mojím ľudom+ a ja sa stanem vaším Bohom.“+ 23  Hľa, vyšla Jehovova víchrica, áno, zúrivý hnev, ženúca sa búrka.+ Vírom sa znesie na hlavu zlých.+ 24  Jehovov blčiaci hnev sa neodvráti, kým nevykoná a kým neuskutoční myšlienky svojho srdca.+ V konečnej časti dní o tom budete uvažovať.+

Poznámky pod čiarou