Jeremiáš 29:1–32

29  A toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zostatku starších mužov z ľudí vo vyhnanstve a kňazom a prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odviedol do vyhnanstva z Jeruzalema do Babylonu,+  po tom, čo vyšiel z Jeruzalema kráľ Jekonjah+ a pani+ a dvorní úradníci, kniežatá z Judska a Jeruzalema+ a remeselníci a stavitelia bášt+.  Bol [daný] rukou Šafanovho+ syna Elasaha a Chilkijahovho syna Gemarjaha, ktorých poslal judský kráľ Cedekijah+ do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi hovoriac:  „Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela, všetkému ľudu vo vyhnanstve, ktorému som spôsobil, aby išli do vyhnanstva z Jeruzalema do Babylonu:+  ‚Stavajte domy a obývajte [ich] a vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie.+  Berte si manželky a staňte sa otcami synov a dcér;+ a berte manželky pre svojich synov a dávajte svoje dcéry manželom, aby rodili synov a dcéry, a nech vás tam pribudne a nech vás neubudne.  Hľadajte tiež pokoj mesta, do ktorého som vás nechal ísť do vyhnanstva, a modlite sa zaň k Jehovovi, veď v jeho pokoji bude pokoj aj pre vás.+  Lebo toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: „Nech vás neoklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, a tí z vás, ktorí veštia,+ a nepočúvajte na ich sny, ktoré snívajú.+  Veď ‚vo falši vám prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich,‘+ je Jehovov výrok.“‘“ 10  „Lebo toto povedal Jehova: ‚V súlade s naplnením sedemdesiatich rokov v Babylone obraciam na vás svoju pozornosť+ a ja potvrdím svoje dobré slovo voči vám tým, že vás privediem späť na toto miesto.‘+ 11  ‚Lebo ja dobre poznám myšlienky, ktoré zamýšľam voči vám,‘+ je Jehovov výrok, ‚myšlienky o pokoji, a nie o nešťastí,+ aby som vám dal budúcnosť a nádej+. 12  A istotne ma budete volať a prídete a budete sa ku mne modliť, a ja vás vypočujem.‘+ 13  ‚A skutočne ma budete hľadať a nájdete [ma],+ veď ma budete hľadať celým srdcom.+ 14  A ja sa vám nechám nájsť,‘+ je Jehovov výrok. ‚A ja zhromaždím vašu skupinu zajatcov a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozohnal,‘+ je Jehovov výrok. ‚A ja vás privediem späť na miesto, odkiaľ som vás nechal odísť do vyhnanstva.‘+ 15  Ale povedali ste: ‚Jehova nám vzbudil prorokov v Babylone.‘ 16  Lebo toto povedal Jehova kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne,+ a všetkému ľudu bývajúcemu v tomto meste, vašim bratom, ktorí s vami neodišli do vyhnanstva:+ 17  ‚Toto povedal Jehova vojsk: „Hľa, posielam proti nim meč,+ hlad+ a mor+ a ja ich urobím podobných puknutým figám, ktoré sa [ako] zlé nedajú jesť.“‘+ 18  ‚A ja ich budem prenasledovať mečom, hladom a morom a dám ich na triašku všetkým kráľovstvám zeme,+ ako kliatbu a ako predmet úžasu a ako hvízdnutie a ako pohanu medzi všetkými národmi, do ktorých ich istotne rozoženiem,+ 19  lebo nepočúvali moje slová,‘ je Jehovov výrok, ‚ktoré som im posielal skrze svojich sluhov prorokov, zavčasu vstávajúc a posielajúc [ich].‘+ ‚Ale nepočúvali ste,‘+ je Jehovov výrok. 20  A vy počujte Jehovovo slovo, vy všetci ľudia vo vyhnanstve,+ ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu.+ 21  Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela, o Achabovi, Kólajahovom synovi, a Cedekijahovi, Maasejahovom synovi, ktorí vám v mojom mene prorokujú faloš:+ ‚Hľa, vydávam ich do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a zrazí ich pred vašimi očami.+ 22  A celá skupina judských vyhnancov v Babylone si ich istotne vezme na zlorečenie a povie: „Kiež ťa Jehova učiní podobným Cedekijahovi a Achabovi,+ ktorých babylonský kráľ pražil v ohni!“,+ 23  lebo vykonávali v Izraeli bláznovstvo+ a stále cudzoložia s manželkami svojich druhov+ a hovoria falošne v mojom mene slovo, ktoré som im neprikázal.+ „A ja som Ten, ktorý vie, a som svedok,“+ je Jehovov výrok.‘“ 24  „A povieš Šemajahovi+ z Nechelamu: 25  ‚Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: „Pretože si poslal listy+ v svojom mene všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, a kňazovi Sofoniášovi+, synovi Maasejaha, a všetkým kňazom a povedal si: 26  ‚Sám Jehova ťa urobil kňazom namiesto kňaza Jehojadu, aby si sa stal hlavným dozorcom Jehovovho domu+ voči ktorémukoľvek mužovi, ktorý sa pomätie+ a správa sa ako prorok, a dáš ho do klady a na pranier;+ 27  prečo si teda nepokáral Jeremiáša z Anatótu+, ktorý sa správa voči vám ako prorok?+ 28  Veď preto poslal k nám do Babylonu a povedal: „Pretiahne sa to nadlho! Stavajte domy a obývajte [ich] a vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie – “‘“‘“+ 29  A kňaz Sofoniáš+ prečítal ten list do uší prorokovi Jeremiášovi. 30  Potom prišlo k Jeremiášovi Jehovovo slovo hovoriac: 31  „Pošli ku všetkému ľudu vo vyhnanstve+ a povedz: ‚Toto povedal Jehova o Šemajahovi z Nechelamu: „Pretože Šemajah vám prorokoval, ale sám som ho neposlal, a snažil sa vzbudiť vo vás dôveru vo faloš,+ 32  preto toto povedal Jehova: ‚Hľa, obraciam svoju pozornosť na Šemajaha+ z Nechelamu a na jeho potomstvo.‘+ ‚Nakoniec nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu;+ a nepozrie na dobro, ktoré konám pre svoj ľud,‘+ je Jehovov výrok, ‚lebo hovoril v otvorenej vzbure proti Jehovovi.‘“‘“+

Poznámky pod čiarou