Jeremiáš 19:1–15

19  Toto povedal Jehova: „Choď a vezmeš hlinenú fľašu od hrnčiara+ a nejakých starších mužov z ľudu a nejakých starších mužov z kňazov.  A vyjdeš do údolia Hinnomovho+ syna, ktoré je pri vchode Brány črepov. A tam ohlásiš Jehovovo slovo, ktoré ti budem hovoriť.+  A povieš: ‚Počujte Jehovovo slovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema.+ Toto povedal Jehova vojsk+, Boh Izraela: „Hľa, privádzam na toto miesto nešťastie tak, že kto o ňom začuje, bude mu zvučať v ušiach;+  lebo ma opustili+ a potom toto miesto urobili nepoznateľným+ a prinášali na ňom obetný dym iným bohom, ktorých [predtým] nepoznali,+ oni a ich predkovia a judskí králi; a naplnili toto miesto krvou nevinných.+  A vystavali Baalovi výšiny, aby upaľovali svojich synov v ohni ako úplné zápalné obete Baalovi,+ niečo, čo som neprikázal, ani o tom nehovoril,+ čo mi ani nevstúpilo do srdca.“‘+  ‚„Preto hľa, prichádzajú dni,“ je Jehovov výrok, „keď sa toto miesto už nebude nazývať Tofet+ a údolie Hinnomovho+ syna, ale údolie zabíjania.  A ja zmarím na tomto mieste radu Júdu a Jeruzalema+ a spôsobím, že pred svojimi nepriateľmi padnú mečom a rukou tých, čo sa usilujú o ich dušu.+ A ich mŕtvoly dám za potravu lietajúcim nebeským tvorom a zemským zvieratám.+  A ja z tohto mesta urobím predmet úžasu a niečo, nad čím sa hvízda.+ Každý do jedného, kto bude prechádzať okolo neho, bude hľadieť s úžasom a zahvízda nad všetkými jeho ranami.+  A ja im dám jesť telo ich synov a telo ich dcér; a každý bude jesť telo svojho blížneho pre tieseň a pre útlak, ktorými ich zovrú ich nepriatelia a tí, čo sa usilujú o ich dušu.“‘+ 10  A rozbiješ fľašu pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou. 11  A povieš im: ‚Toto povedal Jehova vojsk: „Rozbijem tento ľud a rovnako i toto mesto, ako [keď] niekto rozbíja nádobu hrnčiara, takže sa už nedá opraviť;+ a v Tofete+ budú pochovávať, až kým viac nebude miesta na pochovávanie.“‘+ 12  ‚Tak urobím tomuto mestu,‘ je Jehovov výrok, ‚a jeho obyvateľom, aby som aj toto mesto urobil podobné Tofetu.+ 13  A jeruzalemské domy a domy judských kráľov sa stanú ako miesto Tofet,+ nečisté, totiž všetky domy, na strechách ktorých prinášali obetný dym celému nebeskému vojsku+ a vylievali sa tekuté obete iným bohom.‘“+ 14  A Jeremiáš prišiel z Tofetu+, kam ho poslal Jehova prorokovať, a postavil sa na nádvorí Jehovovho domu a hovoril všetkému ľudu:+ 15  „Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Hľa, na toto mesto a na všetky jeho mestá privádzam všetko to nešťastie, ktoré som proti nemu vyriekol, lebo zatvrdili svoju šiju, aby neposlúchali moje slová.‘“+

Poznámky pod čiarou