Jeremiáš 10:1–25

10  Počujte slovo, ktoré hovoril proti vám Jehova, ó, dom Izraela!  Toto povedal Jehova: „Vôbec sa neuč ceste národov+ a nedes sa ani pri znameniach z nebies, lebo sa ich desia národy.+  Veď zvyky národov+ sú iba výpar, lebo je to iba strom+ z lesa, ktorý niekto podťal, dielo rúk remeselníka s rezbárskym nožom.+  Striebrom a zlatom ich robí peknými.+ Klincami a kladivami ich upevňuje, aby sa žiaden nekolísal.+  Sú ako strašiak z uhorkového poľa a nemôžu hovoriť.+ Musia ich len nosiť, lebo nemôžu urobiť ani krok.+ Neboj sa kvôli nim, veď nemôžu urobiť nič na nešťastie a okrem toho nemajú na to, aby urobili niečo dobré.“+  V nijakom ohľade nie je nikto ako ty, ó, Jehova.+ Si veľký a tvoje meno je veľké v moci.+  Kto by sa ťa nebál,+ ó, Kráľ národov,+ veď kvôli tebe je to vhodné; veď medzi všetkými múdrymi z národov a medzi všetkými kraľujúcimi nie je nikto v nijakom ohľade podobný tebe.+  A zároveň sa ukazujú ako neuvažujúci a hlúpi.+ Strom je iba nabádanie na márnosť.+  Striebro tepané na plátky sa dováža z Taršíša+ a zlato z Ufazu+, práca remeselníka a rúk kovotepca; ich oblečenie je modré vlákno a vlna zafarbená na červenofialovo. Všetky sú prácou zručných ľudí.+ 10  Ale Jehova je vpravde Boh.+ Je živý Boh+ a Kráľ na neurčitý čas.+ Pre jeho prudký hnev sa zatrasie zem+ a nijaký národ neobstojí pred jeho verejným odsúdením.+ 11  Toto im poviete: „Bohovia+, ktorí neurobili tieto nebesia a zem, tí sa pominú zo zeme a spod týchto nebies.“+ 12  On je Tvorca zeme svojou silou,+ On, ktorý svojou múdrosťou pevne založil úrodnú zem,+ a Ten, ktorý svojím porozumením roztiahol nebesia.+ 13  [Svojím] hlasom spôsobuje hukot vôd v nebesiach+ a pôsobí, aby z najvzdialenejšieho konca zeme vystupovali pary.+ Urobil aj priepusty pre dážď+ a vyvádza vietor zo svojich zásobární.+ 14  Každý človek sa správal tak neuvážene, že nemá nijaké poznanie.+ Každý kovotepec sa istotne zahanbí pre vyrezávaný obraz;+ veď jeho liaty obraz je faloš,+ a niet v nich ducha.+ 15  Sú márnosť, dielo posmechu.+ V čase, keď sa na nich zameria pozornosť, pominú.+ 16  Jakobov Podiel+ taký nie je, lebo je Utvárateľom všetkého,+ a Izrael je palicou jeho dedičstva.+ Jehova vojsk je jeho meno.+ 17  Zhromaždi zo zeme svoj náklad,+ ó, žena bývajúca pod tlakom.+ 18  Lebo toto povedal Jehova: „Pri tejto príležitosti vyvrhujem obyvateľov zeme+ a ja im spôsobím útlak, aby spoznali.“+ 19  Beda mi pre môj rozvrat!+ Moje postihnutie sa stalo chorobné. A sám som povedal: „To je určite moja choroba a ja ju budem znášať.+ 20  Môj stan bol vyplienený a moje stanové šnúry sú všetky popretŕhané.+ Moji synovia odišli odo mňa a už ich niet.+ Nikto už nerozťahuje môj stan, ani nedvíha moje stanové plátna. 21  Lebo pastieri sa správali neuvážene+ a nehľadali ani Jehovu.+ Preto nekonali s pochopením a všetky ich napasené zvieratá boli rozptýlené.“+ 22  Počúvaj! Správa! Hľa, prišla, aj veľký dupot zo severnej krajiny,+ aby sa z judských miest urobil opustený úhor, šakalí brloh.+ 23  Dobre viem, ó, Jehova, že pozemskému človeku nepatrí jeho cesta. Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.+ 24  Naprávaj ma, ó, Jehova, avšak so súdom;+ nie v svojom hneve,+ aby si ma nezničil.+ 25  Vylej svoj hnev na národy,+ ktoré si ťa nevšímali,+ a na rodiny, ktoré ani nevzývali tvoje meno.+ Veď strávili Jakoba.+ Áno, strávili ho a stále ho hubia;+ a spustošili jeho miesto bývania.+

Poznámky pod čiarou