Jób 36:1–33

36  A Elíhu ďalej povedal:   „Maj so mnou chvíľku trpezlivosť, a ja ti oznámim,že ešte sú tu slová, [ktoré možno povedať] pre Boha.   Svoje poznanie zďaleka prinesiema pripíšem spravodlivosť Tomu, kto ma utváral.+   Veď moje slová skutočne nie sú falšou;Ten, ktorý je v poznaní dokonalý+, je s tebou.   Hľa, Boh je mocný+ a nezavrhne;[je] mocný silou srdca;   žiadneho zlého nezachová pri živote,+ale súd strápených zaručí.+   Nespustí svoje oči zo žiadneho spravodlivého,+aj kráľov na trón+ –aj tých dosadí navždy, a budú vyvýšení.   A ak sú spútaní okovami,+zajatí sú povrazmi útrap.   Potom im povie o tom, ako si počínajú,a o ich priestupkoch, pretože sa tvária povýšene. 10  A odkryje ich ucho k napomínaniu+a povie im, že by sa mali odvrátiť od toho, čo škodí.+ 11  Ak poslúchnu a slúžia,skončia svoje dni v dobroma svoje roky v príjemnosti.+ 12  Ale ak neposlúchnu, pominú sa,+ veru, strelou,+a skonajú bez poznania. 13  A srdcom odpadlí budú si hromadiť hnev.+Nech nevolajú o pomoc, pretože on ich zviazal. 14  Ich duša zomrie za mlada+a ich život medzi chrámovými prostitútmi.+ 15  Strápeného zachráni z jeho útrapa v útlaku odkryje ich ucho. 16  A určite aj teba vyláka z úst tiesne!+Na jej mieste bude širší priestor,+ nijaké zovretie,a útecha tvojho stola bude plná tučnoty.+ 17  Určite budeš naplnený súdnym výnosom nad zlým+;súdny výnos a právo sa uchytí. 18  [Daj pozor], aby ťa totiž nezlákala zlosť+ k [zlostnému] tlieskaniu rukami,a nenechaj sa zviesť veľkým výkupným+. 19  Či by tvoje volanie o pomoc malo potom účinok?+ Nie, ani v tiesni,dokonca ani všetky [tvoje] mocné snahy.+ 20  Nedychti po noci,aby ustúpili národy [z miesta], kde sú. 21  Dávaj pozor, aby si sa neobrátil k tomu, čo škodí,+lebo toto si si zvolil radšej ako útrapy.+ 22  Hľa, Boh povznesene zaobchádza so svojou mocou;kto je učiteľom ako on? 23  Kto účtoval s ním jeho cestu+a ktože mu povedal: ‚Dopustil si sa nespravodlivosti.‘?+ 24  Pamätaj, že by si mal velebiť jeho činnosť,+ktorú ospievali ľudia.+ 25  Celé ľudstvo upiera na ňu pohľady,smrteľný človek sa stále z diaľky prizerá.+ 26  Hľa, Boh je vyvýšenejší, než môžeme spoznať;+počet jeho rokov je nepreskúmateľný.+ 27  Veď on ťahá nahor kvapky vody;+pre jeho hmlu presakujú ako dážď, 28  takže sa z oblakov rinie,+bohato kvapkajú na ľudstvo. 29  Skutočne, kto môže rozumieť vrstvám oblakov,rachotu z jeho prístrešku?+ 30  Hľa, svoje svetlo nad tým rozostrel+a koreňmi prikryl more. 31  Prostredníctvom týchto [prostriedkov] sa totiž ujíma záležitostí národov;+v hojnosti dáva potravu.+ 32  V svojich rukách ukryl bleska vydáva mu príkaz proti útočníkovi.+ 33  Jeho dunenie+ hovorí o ňom,aj dobytok o tom, kto prichádza.

Poznámky pod čiarou