Jób 10:1–22

10  Moja duša naisto cíti hnus k môjmu životu.+Ja dám svojim obavám o seba voľný priechod.Budem hovoriť v horkosti svojej duše!   Poviem Bohu: ‚Nevyhlasuj ma za zlého.Daj mi vedieť, prečo sa so mnou prieš.   Je to pre teba dobré, aby si krivdil,+aby si zavrhol [výtvor] tvrdej práce svojich rúk+a aby si žiaril na radu zlých?   Vari máš oči+ tela,alebo vidíš tak, ako vidí smrteľný človek?+   Sú tvoje dni ako dni smrteľného človeka,+alebo tvoje roky také ako roky telesne schopného muža,   aby si vyhľadával moje previneniea aby si hľadal môj hriech?+   A to napriek tomu, že vieš, že nie som v nepráve+a že niet nikoho, kto by oslobodil z tvojej ruky?+   Tvoje vlastné ruky ma utvárali tak, že ma vypracovalicelého zo všetkých strán,+ a predsa by si ma pohltil.   Pamätaj, prosím, že si ma urobil z hliny+,a spôsobíš, aby som sa vrátil do prachu.+ 10  Či si ma nevylial vtedy ako mliekoa nezrazil ako syr?+ 11  Kožou a mäsom si ma obliekola pretkal si ma kosťami a šľachami.+ 12  Dal si mi život a milujúcu láskavosť+a tvoja starostlivosť+ strážila môjho ducha. 13  A tieto veci si v svojom srdci ukryl.Ja dobre viem, že sú tieto veci u teba. 14  Ak som zhrešil a ty si ma pozoroval+a pre moje previnenie ma nepokladáš za nevinného,+ 15  ak som skutočne v nepráve, beda mi!+A [ak] som skutočne v práve, nesmiem zdvihnúť hlavu,+nasýtený potupou a presiaknutý útrapami.+ 16  [Ak] ona koná povýšene,+ budeš ma naháňať ako mladý lev+a na mojom prípade znovu ukážeš, aký si podivuhodný. 17  Privedieš si predo mňa nových svedkova svoje trápenie voči mne ešte zvýšiš;mám útrapy za útrapami. 18  Prečo si ma teda vyviedol von z lona?+Keby som mohol skonať, aby ma ani oko nevidelo, 19  bol by som, akoby ma nikdy [ani] nebolo;z brucha by ma odniesli na pohrebisko.‘ 20  Či nie je málo mojich dní?+ Nech prestane,nech odvráti odo mňa svoj uprený pohľad, nech sa trochu rozjasním,+ 21  prv než odídem – a nevrátim sa+ –do zeme tmy a hlbokého tieňa,+ 22  do zeme tmy podobnej temnote hlbokého tieňaa neporiadku, kde to nežiari o nič viac ako v temnote.“

Poznámky pod čiarou