Ján 2:1–25

2  A na tretí deň bola svadobná hostina v Káne+ Galilejskej a bola tam Ježišova matka+.  Ježiš a jeho učeníci boli tiež pozvaní na svadobnú hostinu.  Keď sa minulo víno, Ježišova matka+ mu povedala: „Nemajú víno.“  Ale Ježiš jej povedal: „Žena+, čo mám s tebou? Moja hodina ešte neprišla.“+  Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte, čokoľvek vám povie.“+  Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ako vyžadovali očisťovacie predpisy+ Židov, z ktorých každá mohla pojať dve alebo tri miery tekutiny.  Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou.“ A naplnili ich až po okraj.  A povedal im: „Teraz načerpajte z nich a zaneste starejšiemu.“ A zaniesli.  Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno,+ nevediac, odkiaľ je, hoci to vedeli obsluhujúci, ktorí načerpali vodu, zavolal ženícha 10  a povedal mu: „Každý iný človek najprv predloží znamenité víno,+ a to horšie, keď sú ľudia opojení. Ty si uchoval znamenité víno až doteraz.“ 11  Ježiš to urobil v Káne Galilejskej ako začiatok svojich znamení a zjavil svoju slávu+; a jeho učeníci uverili v neho. 12  Potom zišiel on a jeho matka a bratia+ a jeho učeníci do Kafarnaumu+, ale nezostali tam mnoho dní. 13  Bol blízko židovský pesach+ a Ježiš odišiel do Jeruzalema.+ 14  A našiel v chráme tých, ktorí predávali dobytok a ovce a holuby+ a sediacich zmenárnikov. 15  Keď si urobil bič z povrazov, vyhnal ich všetkých s ovcami a dobytkom z chrámu a rozsypal mince zmenárnikov a poprevracal ich stoly.+ 16  A tým, ktorí predávali holuby, povedal: „Odneste to odtiaľto! Prestaňte robiť z domu+ môjho Otca dom obchodu!“+ 17  Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Horlivosť za tvoj dom ma strávi.“+ 18  Židia mu preto odpovedali a riekli: „Aké znamenie+ nám môžeš ukázať, že toto robíš?“ 19  Ježiš im odpovedal a riekol: „Zborte tento chrám+ a za tri dni ho postavím.“ 20  Nato povedali Židia: „Tento chrám stavali štyridsaťšesť rokov, a ty ho chceš postaviť za tri dni?“ 21  On však hovoril o chráme+ svojho tela. 22  A keď bol vzkriesený z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli,+ že to hovorieval, a uverili Písmu a Ježišovým slovám. 23  Keď bol však na slávnosti pesach v Jeruzaleme,+ mnoho ľudí uverilo v jeho meno,+ keď videli znamenia, ktoré robil.+ 24  Ale Ježiš sám sa im nezveril,+ lebo ich všetkých poznal 25  a nepotreboval, aby niekto svedčil o človeku, lebo on sám vedel, čo je v človeku.+

Poznámky pod čiarou