Izaiáš 65:1–25

65  „Nechal som sa hľadať+ tými, ktorí sa [po mne] nepýtali.+ Nechal som sa nájsť tými, ktorí ma nehľadali.+ Povedal som: ‚Tu som, tu som!‘+ národu, ktorý nevzýval moje meno.+  Celý deň som rozprestieral ruky k zatvrdilému+ ľudu, k tým, ktorí chodia po ceste, ktorá nie je dobrá,+ podľa svojich myšlienok;+  ľudu [pozostávajúcemu] z tých, ktorí ma stále urážajú+ priamo do tváre, obetujú v záhradách+ a prinášajú obetný dym+ na tehlách,  sedia na pohrebiskách+ a trávia noc v strážnych búdkach a jedia mäso ošípanej,+ pričom majú vo svojich nádobách i polievku zo skazených vecí+;  tým, ktorí hovoria: ‚Choď si po svojom. Nepribližuj sa ku mne, lebo na teba istotne prenesiem svätosť.‘+ Tí sú dymom v mojich nozdrách,+ ohňom horiacim po celý deň.+  Hľa, je to napísané predo mnou.+ Nezostanem ticho,+ ale ja dám odmenu;+ dám im odmenu aj do ich vlastného náručia+  za ich vlastné previnenie a súčasne za previnenie ich predkov,“+ povedal Jehova. „Pretože na vrchoch prinášali obetný dym a na pahorkoch+ ma hanili,+ ja im tiež vymeriam ich mzdu do ich vlastného náručia.“+  Toto povedal Jehova: „Podobne ako sa v hrozne nachádza nové víno+ a niekto musí povedať: ‚Nekaz ho,+ lebo je v ňom požehnanie,‘+ tak [to] urobím kvôli svojim sluhom, aby som nezničil každého.+  A ja vyvediem z Jakoba potomstvo+ a z Júdu dedičného vlastníka mojich vrchov;+ a moji vyvolení to vezmú do vlastníctva+ a moji sluhovia tam budú bývať.+ 10  A Šarón+ sa stane pastviskom pre ovce+ a Achorská+ nížina miestom odpočinku pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma bude hľadať.+ 11  Vy ste tí, čo opúšťate Jehovu,+ zabúdate na môj svätý vrch,+ prestierate stôl pre boha Šťastia+ a nalievate miešané víno pre boha Osudu.+ 12  A ja vás prisúdim meču+ a všetci sa skloníte, aby ste boli zabití,+ lebo som volal,+ ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste,+ a stále ste robili, čo je v mojich očiach zlé+ a vyvolili ste si to, v čom nemám potešenie.“+ 13  Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, moji sluhovia budú jesť,+ ale vy budete hladovať.+ Hľa, moji sluhovia budú piť,+ ale vy budete žízniť.+ Hľa, moji sluhovia budú plesať,+ ale vy utrpíte hanbu.+ 14  Hľa, moji sluhovia budú radostne kričať pre dobrý stav srdca,+ ale vy budete vykrikovať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre úplné zrútenie ducha.+ 15  A istotne zanecháte svoje meno mojim vyvoleným na prísahu a Zvrchovaný Pán Jehova [vás] každého usmrtí,+ ale svojich sluhov nazve iným menom;+ 16  ktokoľvek sa preto požehná na zemi, požehná sa Bohom viery,+ a ktokoľvek bude robiť na zemi prísažné vyhlásenie, bude prisahať na Boha viery;+ pretože predchádzajúce tiesne budú úplne zabudnuté a pretože budú skutočne skryté pred mojimi očami.+ 17  Veď, hľa, tvorím nové nebesia+ a novú zem+ a skoršie veci sa nebudú pripomínať,+ ani nevstúpia do srdca.+ 18  Jasajte+ však a navždy sa tešte z toho, čo tvorím.+ Veď hľa, tvorím Jeruzalem ako dôvod radosti a jeho ľud ako dôvod jasotu.+ 19  A ja sa budem tešiť z Jeruzalema a budem jasať nad svojím ľudom;+ a už v ňom nebude počuť zvuk plaču ani zvuk žalostného kriku.“+ 20  „Už tam nebude dojčaťa starého [len] niekoľko dní+ ani starca, ktorý nenaplní svoje dni;+ veď niekto, hoci storočný, zomrie iba ako chlapec a na hriešnika, hoci storočného, bude zvolávané zlo.+ 21  A istotne budú stavať domy a bývať v nich+ a istotne budú sadiť vinice a jesť [ich] ovocie.+ 22  Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť. Veď dni môjho ľudu budú ako dni stromu;+ a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk.+ 23  Nebudú sa lopotiť nadarmo,+ ani nebudú rodiť pre nepokoj,+ lebo sú potomstvom vytvoreným z Jehovových požehnaných+ a ich potomkovia s nimi.+ 24  A skutočne sa stane, že skôr ako zavolajú, ja odpoviem;+ kým ešte budú hovoriť, ja počujem.+ 25  Vlk+ a baránok sa budú svorne pásť+ a lev bude žrať slamu ako býk;+ a potravou hada bude prach.+ Nebudú nijako škodiť+ ani pôsobiť skazu na celom mojom svätom vrchu,“+ povedal Jehova.

Poznámky pod čiarou