Izaiáš 57:1–21

57  Spravodlivý zahynul,+ ale nikto si [to] neberie k srdcu.+ A ľudia milujúcej láskavosti sú zhromažďovaní [k mŕtvym],+ pričom nikto nerozlišuje, že bol oddelený spravodlivý kvôli nešťastiu.+  Vchádza do pokoja;+ odpočívajú+ na svojich posteliach,+ [každý], kto chodí priamočiaro.+  „A vy, pristúpte až sem,+ synovia veštkyne+, semeno cudzoložníka a ženy, dopúšťajúcej sa prostitúcie:+  Nad kým sa dobre zabávate?+ Proti komu stále naširoko otvárate ústa, vyplazujete jazyk?+ Či nie ste deťmi priestupku, semenom falošnosti,+  tými, čo sa rozvášňujú medzi veľkými stromami,+ pod každým bujným stromom,+ a zabíjajú deti v údoliach bystrín pod puklinami skalných útesov?+  Tvoj diel bol pri hladkých kameňoch údolia bystriny.+ Tie – tie boli tvojím údelom.+ Im si navyše vylievala tekutú obeť,+ predkladala si dar. Mám sa tými vecami utešiť?+  Postavila si si posteľ na vysokom a vyzdvihnutom vrchu.+ I tam si šla predložiť obeť.+  A za dvere a zárubňu si položila svoje pamätné [znamenie].+ Stranou odo mňa [si sa] odkryla a vystúpila si hore; posteľ si si urobila priestrannú.+ A pre seba si uzavierala s nimi zmluvu. Milovala si posteľ s nimi.+ Zbadala si mužský orgán.  A zostúpila si k Melechovi s olejom a stále si rozhojňovala svoje masti.+ A vysielala si svojich vyslancov do diaľky, takže si to znížila k šeolu.+ 10  Lopotila si sa v množstve svojich ciest.+ Nepovedala si: ‚Je to beznádejné!‘ Našla si oživenie svojej sily.+ Preto si neochorela.+ 11  Koho si sa zľakla a začala sa báť,+ takže si sa uchýlila k luhaniu?+ Ale na mňa si nepamätala.+ Nič si si nevzala k srdcu.+ Nemlčal som a neutajoval som to?+ Takže si ani zo mňa nemala strach.+ 12  Sám budem rozprávať o tvojej spravodlivosti+ a tvojich dielach,+ takže ti nebudú užitočné.+ 13  Keď budeš volať o pomoc, tvoja zbierka vecí ťa neoslobodí,+ ale vietor ich všetky odnesie.+ Odvanie ich výpar, ale ten, kto ma robí svojím útočišťom,+ zdedí krajinu a vezme do vlastníctva môj svätý vrch.+ 14  A istotne sa povie: ‚Nasypte, nasypte! Vyčistite cestu.+ Odstráňte akúkoľvek prekážku z cesty môjho ľudu.‘“+ 15  Lebo tak povedal ten Vysoký a Vyvýšený+, bývajúci navždy+ a ktorého meno je sväté:+ „Vo výške a na svätom mieste bývam,+ aj pri zdrvenom a poníženom v duchu,+ aby som oživil ducha ponížených a oživil srdce zdrvených.+ 16  Veď sa nebudem prieť na neurčitý čas, ani sa nebudem trvale rozhorčovať,+ lebo by kvôli mne zoslabol i duch,+ aj dýchajúci tvorovia, ktorých som sám urobil.+ 17  Nad klamlivosťou jeho nepoctivého zisku+ som sa rozhorčil a udrel som ho a skryl som [tvár],+ pričom som bol rozhorčený. Ale stále chodil ako odpadlík+ cestou svojho srdca. 18  Videl som samotné jeho cesty a začal som ho uzdravovať+ a sprevádzať+ a jemu a jeho smútiacim+ dávať náhradu s útechou+.“ 19  „Tvorím ovocie pier.+ Bude trvalý pokoj pre toho, kto je ďaleko a pre toho, kto je blízko,“+ povedal Jehova, „a uzdravím ho.“+ 20  „Ale zlí sú ako more, ktoré sa zmieta, keď sa nemôže upokojiť, ktorého vody víria nahor chaluhy a bahno. 21  Niet žiadneho pokoja,“ povedal môj Boh, „pre zlých.“+

Poznámky pod čiarou