Izaiáš 54:1–17

54  „Radostne volaj, neplodná, ktorá si nerodila!+ Rozveseľ sa radostným volaním a prenikavo krič,+ ty, ktorá si nemala pôrodné bolesti,+ veď synovia opustenej sú početnejší ako synovia ženy, ktorú vlastní manžel,“+ povedal Jehova.  „Urob miesto svojho stanu priestrannejšie.+ A nech sa roztiahnu stanové plátna tvojho vznešeného stánku. Nezadržuj. Predĺž stanové šnúry a stanové kolíky si urob silné.+  Veď vyrazíš napravo aj naľavo+ a tvoje potomstvo vezme do vlastníctva i národy+ a budú obývať aj opustené mestá.+  Neboj sa,+ veď nebudeš zahanbená;+ a necíť sa ponížená, lebo nebudeš sklamaná.+ Lebo zabudneš i na hanbu v čase svojej mladosti+ a na pohanenie svojho stáleho vdovstva si už nespomenieš.“  „Lebo tvoj Vznešený Tvorca+ je tvojím manželským vlastníkom+, Jehova vojsk je jeho meno;+ a Svätý Izraela je tvojím Výplatcom.+ Bude sa nazývať Bohom celej zeme.+  Veď Jehova ťa povolal, ako by si bola manželkou celkom opustenou a zranenou na duchu+ a akoby manželkou času mladosti+, ktorá bola potom zavrhnutá,“+ povedal tvoj Boh.  „Na malú chvíľku som ťa celkom opustil,+ ale s veľkým milosrdenstvom ťa zoberiem.+  So záplavou rozhorčenia som iba na okamih skryl pred tebou svoju tvár,+ ale zmilujem sa nad tebou s milujúcou láskavosťou na neurčitý čas,“+ povedal tvoj Výplatca+, Jehova.  „Toto je pre mňa ako Noachove dni.+ Ako som prisahal, že Noachove vody sa už neprelejú ponad zem,+ tak som prisahal, že sa nerozhorčím na teba ani ťa nepokáram.+ 10  Veď vrchy môžu byť odstránené, a pahorky, tie sa môžu zapotácať,+ ale moja milujúca láskavosť nebude odstránená od teba+ ani moja zmluva pokoja sa nezapotáca,“+ povedal Jehova, Ten, ktorý sa zmilováva nad tebou.+ 11  „Ó, žena utrápená+, zmietaná búrkou+, nepotešená+, hľa, kladiem tvoje kamene s tvrdou maltou+ a tvoj základ+ vyložím zafírmi.+ 12  A tvoje cimburia urobím z rubínov a tvoje brány z ohnivo žiariacich kameňov+ a všetky tvoje hranice z rozkošných kameňov. 13  A všetci tvoji synovia+ budú vyučení Jehovom+ a pokoj tvojich synov bude hojný.+ 14  Budeš pevne založená v spravodlivosti.+ Budeš ďaleko od útlaku+ – nikoho sa totiž nebudeš báť – a od všetkého desivého, lebo to sa nepriblíži k tebe.+ 15  Ak by niekto podnikol útok, nebude to z môjho nariadenia.+ Ktokoľvek podniká na teba útok, ten pre teba padne.“+ 16  „Hľa, sám som stvoril remeselníka, toho, kto dúcha+ do ohňa z dreveného uhlia+ a svojou zručnosťou vyrába zbraň. Ja som tiež stvoril zhubcu+ pre dielo skazy. 17  Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech,+ a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe na súde, odsúdiš.+ Toto je dedičné vlastníctvo Jehovových sluhov+ a ich spravodlivosť je odo mňa,“ je Jehovov výrok.+

Poznámky pod čiarou