Izaiáš 49:1–26

49  Počujte ma, ostrovy,+ a venujte pozornosť, ďaleké národnostné skupiny.+ Sám Jehova ma+ povolal ešte z materinského lona.+ Z vnútra mojej matky sa zmienil o mojom mene.+  A moje ústa urobil podobné ostrému meču.+ Skryl ma v tieni+ svojej ruky.+ A postupne urobil zo mňa vyleštený šíp. Skryl ma v svojom tulci.  A povedal mi ďalej: „Ty si môj sluha, ó, Izrael,+ ty, na ktorom ukážem svoju krásu.“+  Ale ja, ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal.+ Spotreboval som svoju silu na neskutočnosť a márnosť.+ Skutočne, môj súd je u Jehovu+ a moja mzda u môjho Boha.“+  A teraz [mi] povedal Jehova, Ten, ktorý ma z materinského lona utvoril ako sluhu,+ ktorý mu patrí, aby som mu priviedol späť Jakoba,+ aby sa zhromaždil k nemu Izrael.+ A budem oslávený v Jehovových očiach a môj Boh sa stane mojou silou.  A povedal: „Bola to pre teba iba bezvýznamnosť, aby si sa stal mojím sluhom a pozdvihol Jakobove kmene a priviedol späť aj chránených z Izraela;+ dal som ťa tiež za svetlo národov,+ aby moja záchrana bola až po najvzdialenejšie konce zeme.“+  Toto povedal Jehova, Výplatca Izraela+, jeho Svätý, tomu, kto je opovrhovaný v duši,+ tomu, ku komu má národ odpor,+ sluhovi panovníkov:+ „Králi uvidia a istotne vstanú,+ [a] kniežatá, a poklonia sa kvôli Jehovovi, ktorý je verný,+ [kvôli] Svätému Izraela, ktorý si ťa vyberá.“+  Toto povedal Jehova: „V čase dobrej vôle som ti odpovedal+ a v deň záchrany som ti pomohol;+ a stále som ťa ochraňoval, aby som ťa dal ako zmluvu pre ľud,+ aby sa obnovila krajina,+ aby sa navrátilo vlastníctvo spustošených dedičných vlastníctiev,+  aby sa povedalo väzňom+: ‚Vyjdite!‘,+ tým, ktorí sú v tme:+ ‚Zjavte sa!‘+ Pri cestách sa budú pásť a ich pastva bude na všetkých vyšliapaných chodníkoch.+ 10  Nebudú hladovať+ ani nebudú smädní,+ ani ich nebude trápiť vysušujúca horúčava alebo slnko.+ Veď Ten, komu je ich ľúto, ich povedie+ a bude ich sprevádzať okolo vodných žriediel.+ 11  A ja zo všetkých svojich vrchov urobím cestu, a moje cesty budú na vyvýšenine.+ 12  Hľa, títo prídu až zďaleka+ a títo zo severu+ a zo západu+, a títo zo sinimskej krajiny.“ 13  Radostne volajte, nebesia,+ a teš sa, zem.+ Nech sa rozveselia vrchy radostným volaním.+ Veď Jehova utešil svoj ľud+ a prejavuje ľútosť nad svojimi strápenými.+ 14  Ale Sion hovoril: „Jehova ma opustil+ a Jehova zabudol na mňa.“+ 15  Či môže manželka zabudnúť na svoje dojča, takže by neľutovala syna svojho brucha?+ Aj tieto ženy môžu zabudnúť,+ ale ja na teba nezabudnem.+ 16  Hľa, vyryl som [si] ťa do dlaní.+ Tvoje múry sú stále predo mnou.+ 17  Tvoji synovia sa poponáhľali. Práve tí, čo ťa strhávajú a pustošia, tí odídu od teba. 18  Pozdvihni oči dookola a viď. Všetci sa zhromaždili.+ Prišli k tebe. „Akože žijem,“ je Jehovov výrok,+ „nimi všetkými sa oblečieš ako ozdobami a naviažeš si ich na seba ako nevesta.+ 19  Hoci sú tu tvoje spustošené miesta a tvoje opustené miesta a krajina tvojich trosiek,+ hoci teraz máš stiesnené bydlisko a tí, ktorí ťa prehltli, sú ďaleko,+ 20  predsa ti do uší povedia synovia tvojho olúpenia+: ‚To miesto sa mi stalo priveľmi stiesneným.+ Urob mi priestor, aby som býval.‘+ 21  A istotne si povieš v srdci: ‚Kto sa mi stal ich otcom, keď som žena olúpená o deti a neplodná, daná do vyhnanstva a uväznená?+ A títo, kto [ich] vychoval?+ Hľa, bola som ponechaná sama.+ Títo – kde boli?‘“+ 22  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, zdvihnem ruku až k národom+ a k národom zodvihnem svoj signál.+ A prinesú tvojich synov v náručí a na ramene ponesú tvoje dcéry.+ 23  A králi sa ti stanú opatrovníkmi+ a ich kňažné pestúnkami. Tvárou po zem sa ti budú klaňať+ a budú lízať prach tvojich nôh;+ a budeš musieť poznať, že som Jehova, a tí, ktorí dúfajú vo mňa, sa nebudú hanbiť.“+ 24  Môžu byť odňatí mocnému mužovi tí, ktorých už vzal,+ alebo môže uniknúť zástup zajatcov tyranovi?+ 25  Ale toto povedal Jehova: „Aj zástup zajatcov mocného muža bude odobraný+ a tí, ktorých už tyran vzal, uniknú.+ A sám budem zápasiť s každým, kto zápasí s tebou,+ a sám zachránim tvojich synov.+ 26  A tým, ktorí s tebou kruto zaobchádzajú, ja dám jesť ich vlastné mäso; a ako sladkým vínom sa opijú svojou krvou. A každé telo bude musieť poznať, že ja, Jehova,+ som tvoj Záchranca+ a tvoj Výplatca+, Jakobov Mocný.“+

Poznámky pod čiarou