Izaiáš 38:1–22

38  V tých dňoch smrteľne ochorel Ezechiáš.+ Nato prišiel k nemu prorok Izaiáš+, Amocov syn, a povedal mu: „Toto povedal Jehova: ‚Daj príkazy svojej domácnosti,+ lebo naozaj zomrieš a nebudeš žiť.‘“+  Na to Ezechiáš obrátil svoju tvár k stene+ a začal sa modliť k Jehovovi+  a hovoriť: „Naliehavo ťa prosím, ó, Jehova, rozpomeň sa,+ prosím, ako som pred tebou chodil+ v pravdivosti+ a celým srdcom+ a robil som, čo bolo dobré v tvojich očiach.“ A Ezechiáš sa usedavo rozplakal.+  A stalo sa Jehovovo slovo+ k Izaiášovi hovoriac:  „Choď a povieš Ezechiášovi: ‚Toto povedal Jehova, Boh tvojho predka+ Dávida: „Počul som tvoju modlitbu.+ Videl som tvoje slzy.+ Hľa, pridávam k tvojim dňom pätnásť rokov;+  a oslobodím teba i toto mesto z dlane asýrskeho kráľa a ja budem toto mesto brániť.+  A toto je pre teba znamením od Jehovu, že Jehova uskutoční to slovo, ktoré povedal.+  Hľa, tieň stupňov, ktorý [už] podľa slnka+ zišiel po stupňoch Achazových [schodov], prinútim ustúpiť o desať stupňov späť.“‘“+ A slnko sa postupne vrátilo o desať stupňov po stupňoch [schodov], po ktorých bolo zišlo.+  Zápis judského kráľa Ezechiáša, ktorý ochorel+ a zotavil sa zo svojej choroby.+ 10  Sám som povedal: „Uprostred svojich dní ja pôjdem do brán+ šeolu.Budem pripravený o zvyšok+ svojich rokov.“ 11  Povedal som: „Neuvidím Jah, áno Jah v krajine živých.+Už nepozriem viac na ľudí – s obyvateľmi [krajiny] zániku. 12  Moje obydlie bolo vytrhnuté+ a odstránené odo mňa ako stan pastierov.Zvinul som svoj život ako ten, kto pracuje na tkáčskom stave;ktosi ma odrezáva+ priamo od nití osnovy.Od denného svetla až do noci ma vydávaš.+ 13  Utišoval som sa až do rána.+Ako lev mi láme všetky kosti;+od denného svetla až do noci ma vydávaš.+ 14  Ako lastovička, drozd, tak švitorím ustavične;+hrkútam ako holubica.+ Moje oči ochabnuto vzhliadali k výšine:+‚Ó, Jehova, som utláčaný. Zastaň sa ma.‘+ 15  Čo mám povedať a [čo] mi skutočne povie?+Sám si tak počínal.+Po všetky moje roky slávnostne kráčam v horkosti svojej duše.+ 16  ‚Ó, Jehova, na základe toho zostávajú živí; a ako u každého, od toho [závisí] život môjho ducha.+A ty mi obnovíš zdravie a istotne ma zachováš nažive.+ 17  Hľa, za pokoj som mal to, čo bolo horké, áno horké;+a sám si sa prichýlil k mojej duši [a zachoval ju] od jamy rozkladu.+Veď ty si všetky moje hriechy hodil za svoj chrbát.+ 18  Veď to nie je šeol, čo ti môže chválorečiť;+ smrť ťa nemôže chváliť.+Tí, ktorí schádzajú do jamy, nemôžu s nádejou vzhliadať k tvojej pravosti.+ 19  Živý, živý, ten ťa môže chváliť,+ako môžem ja v tento deň.+Otec môže dať svojim synom poznanie+ o tvojej pravosti. 20  Ó, Jehova, [odhodlaj sa] zachrániť ma+ a budeme hrať na strunách moje vybrané kusy+po všetky dni nášho života v Jehovovom dome.‘“+ 21  A Izaiáš povedal: „Nech vezmú koláč lisovaných suchých fíg a potrú [ním] vred+, aby ožil.“+ 22  Ezechiáš medzitým povedal: „Čo je znamenie, že vystúpim do Jehovovho domu?“+

Poznámky pod čiarou