Izaiáš 35:1–10

35  Pustatina a bezvodné územie budú jasať+ a púšťová rovina sa bude tešiť a rozkvitne ako šafran.+  Celkom istotne rozkvitne+ a skutočne sa bude tešiť s radosťou a jasavým volaním.+ Bude jej daná sláva Libanonu,+ nádhera Karmela+ a Šarónu+. Budú tam tí, ktorí uvidia Jehovovu slávu,+ nádheru nášho Boha.+  Posilnite slabé ruky a upevnite kolená, ktoré sa kolíšu.+  Tým, ktorí majú v srdci úzkosť, povedzte:+ „Buďte silní.+ Nebojte sa.+ Hľa, váš Boh príde s pomstou+, áno, Boh s odplatou.+ Sám príde a zachráni vás.“+  V tom čase sa otvoria oči slepých+ a uši hluchých sa otvoria.+  V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň+ a jazyk nemého vykríkne radosťou.+ Veď v pustatine vytrysknú vody a v púšťovej rovine bystriny.  A žiarom vyprahnutá zem bude ako trstinový rybník a smädná zem ako vodné žriedla.+ Na mieste bývania šakalov,+ na mieste [ich] odpočinku, bude zelená tráva s trstinou a rastlinami papyrusu+.  A istotne tam vznikne cesta+, áno cesta; a nazvú ju „Cestou svätosti“.+ Nečistý neprejde po nej.+ A bude pre toho, kto kráča po ceste, a nebudú sa [po nej] túlať nijakí pochabí.  Nevyskytne sa tam nijaký lev a neprídu na ňu nijaké dravé zvieratá.+ Nenájde sa tam nijaké;+ a budú [tade] kráčať vyplatení.+ 10  A tí, ktorých vykúpi Jehova, sa vrátia,+ a istotne prídu k Sionu s radostným volaním;+ a na ich hlave bude plesanie na neurčitý čas.+ Získajú jasanie a plesanie, a zármutok a vzdychanie utečú.+

Poznámky pod čiarou