Izaiáš 29:1–24

29  „Beda Arielu,+ Arielu, mestu, kde táboril Dávid!+ Pridajte rok k roku; nech ubehnú sviatky+.  A musím Ariel stiesniť+ a nastane smútok a nárek+ a stane sa mi akoby Božím oltárnym ohniskom.+  A musím sa proti tebe utáboriť zo všetkých strán a musím ťa obľahnúť palisádami a postaviť proti tebe obliehacie zariadenie.+  A klesneš tak, že budeš hovoriť zo zeme a ako z prachu bude tlmene znieť tvoja reč.+ A tvoj hlas bude zo zeme ako špiritistické médium a tvoja reč bude pípať z prachu.+  A zástup tých, ktorí sú ti cudzí, sa stane podobný jemnému prachu+ a zástup tyranov+ podobný plevám, ktoré miznú.+ A stane sa to v okamihu, náhle+.  Od Jehovu vojsk sa ti dostane pozornosti s hrmením a trasením a s veľkým zvukom, víchrom a búrkou a plameňom pohlcujúceho ohňa.“+  A ako vo sne, v nočnom videní, sa to stane so zástupom všetkých národov, ktoré vedú vojnu proti Arielu,+ áno, so všetkými, ktorí vedú vojnu proti nemu, a s obliehacími vežami proti nemu a s tými, čo ho stiesňujú.+  Áno, stane sa to tak, ako keď sa niekomu hladnému sníva sen a v ňom je, a prebudí sa, a jeho duša je prázdna;+ a ako keď sa niekomu smädnému sníva sen a v ňom pije, a prebudí sa, a tu je unavený a jeho duša je vysušená; tak sa stane so zástupom všetkých národov, ktoré vedú vojnu proti vrchu Sion.+  Otáľajte a buďte ohromení;+ oslepte sa a buďte oslepení.+ Opojili sa,+ ale nie vínom; pohybovali sa neisto, ale nie od opojného nápoja.+ 10  Veď Jehova vylial na vás ducha hlbokého spánku;+ a zaviera vaše oči, proroci+, a zakryl i vaše hlavy,+ vidiaci+. 11  A videnie všetkého sa pre vás stáva akoby slovami zapečatenej+ knihy, ktorú dávajú znalému písma a hovoria: „Prečítaj to, prosím, nahlas“ a on musí povedať: „Nie som schopný, lebo je to zapečatené“;+ 12  a kniha bude daná niekomu neznalému písma a [ktosi] povie: „Prečítaj to, prosím, nahlas“, a on musí povedať: „Vôbec nepoznám písmo.“ 13  A Jehova hovorí: „Pretože tento ľud sa priblížil svojimi ústami a oslavovali ma iba svojimi perami+ a svoje srdce vzdialili ďaleko odo mňa+ a ich bázeň predo mnou sa stáva ľudským prikázaním, ktoré sa vyučuje,+ 14  preto ja som Ten, kto si bude voči tomuto ľudu znovu obdivuhodne počínať,+ obdivuhodným spôsobom a s niečím obdivuhodným; a múdrosť ich mudrcov pominie a skryje sa i porozumenie ich rozvážnych mužov.“+ 15  Beda tým, ktorí veľmi hlboko skrývajú rady pred Jehovom+ a ktorých skutky sa stali na tmavom mieste,+ kým hovoria: „Kto nás vidí a kto vie o nás?“+ 16  Tá vaša zvrátenosť! Či sa má na hrnčiara pozerať ako na hlinu?+ Či by mala urobená vec povedať o tom, kto je tvorca: „Neurobil ma“?+ A či vytvorená vec hovorí o svojom utvárateľovi: „Neukázal nijaké porozumenie“?+ 17  Či nie je už iba veľmi málo času a Libanon bude premenený na ovocný sad+ a ten ovocný sad sa bude považovať za les?+ 18  A v ten deň hluchí istotne počujú slová knihy+ a z temnoty a z tmy uvidia dokonca i oči slepých.+ 19  A mierni+ istotne zväčšia svoju radosť v Jehovovi a aj chudobní z ľudstva budú mať radosť v Svätom Izraela,+ 20  pretože tyran príde ku koncu+ a s chvastúňom bude koniec+ a všetci, ktorí zostávajú bdelí, aby škodili,+ budú odrezaní, 21  tí, ktorí uvádzajú muža do hriechu [jeho] slovom,+ aj tí, ktorí kladú vnadidlo i pre toho, kto karhá v bráne,+ aj tí, ktorí odstrkujú spravodlivého prázdnymi dôkazmi.+ 22  Preto toto povedal Jakobovmu domu Jehova, ten, ktorý vykúpil Abraháma:+ „Jakob nebude teraz zahanbený, ani jeho tvár teraz nezbledne;+ 23  lebo keď v svojom strede uvidí svoje deti, dielo mojich rúk,+ istotne budú posväcovať moje meno+ a istotne budú posväcovať Jakobovho Svätého+ a na Boha Izraela budú sa pozerať s posvätnou úctou.+ 24  A tí, ktorí sa v [svojom] duchu mýlia, skutočne spoznajú porozumenie a aj tí, ktorí hundrú, naučia sa poučenie+.“

Poznámky pod čiarou