Izaiáš 23:1–18

23  Vyhlásenie o Týre:+ Kvíľte, lode z Taršíša,+ veď bol vyplienený [a nie je] prístavom a [nie je miestom], kam sa vchádza.+ Bolo im to zjavené z krajiny Kittim+.  Mlčte, obyvatelia pobrežia. Sidonskí+ kupci, tí, čo sa plavia po mori – ťa naplnili.  A na mnohých vodách bolo semeno Šichora,+ nílska žatva, jej výnos; a stalo sa to ziskom národov.+  Hanbi sa, ó, Sidon+, lebo more, ó, ty morská pevnosť, povedalo: „Nemalo som pôrodné bolesti a nerodilo som, ani som neodchovalo mladých mužov, nevychovalo panny.“+  Ako pri správe o Egypte,+ podobne budú ľudia v krutých bolestiach pri správe o Týre.+  Preplavte sa do Taršíša; kvíľte, obyvatelia pobrežia.  Je toto vaše [mesto], ktoré jasalo od dávnych dní, [od] svojich raných čias? Jeho nohy ho nosievali ďaleko, aby bývalo ako cudzí usadlík.  Ktože dal túto radu+ proti Týru, darcovi korún, ktorého kupci boli kniežatá, ktorého obchodníci boli ctihodní zeme?+  Tú radu dal Jehova vojsk,+ aby znesvätil pýchu všetkej krásy,+ aby s opovrhnutím zaobchádzali so všetkými ctihodnými zeme.+ 10  Prejdi svojou krajinou ako rieka Níl, dcéra Taršíša+. Už niet nijakej lodenice.+ 11  Vystrel ruku nad more; spôsobil, že sa znepokojili kráľovstvá.+ Sám Jehova dal príkaz proti Fenícii, aby boli zničené jej pevnosti.+ 12  A hovorí: „Už nikdy nebudeš jasať,+ ó, utláčaná, panenská dcéra Sidonu+. Vstaň, preplav sa až do Kittimu+. Ani tam nebudeš mať pokoj.“ 13  Hľa, krajina Chaldejcov+! Toto je ten ľud – Asýria+ [ním] nebola – založili ju pre tých, čo odchádzajú púšťou.+ Vztýčili svoje obliehacie veže;+ obnažili jej obytné veže;+ niekto urobil z nej rozpadávajúcu sa zrúcaninu.+ 14  Kvíľte, taršíšske lode, veď vaša pevnosť je vyplienená.+ 15  A v ten deň sa stane, že na Týrus sa sedemdesiat rokov zabudne,+ takisto ako na dni jedného kráľa. Na konci sedemdesiatich rokov stane sa Týru ako v piesni prostitútky: 16  „Vezmi harfu, obíď mesto, zabudnutá prostitútka.+ Hraj, ako najlepšie vieš, na strunách; rozmnož svoje piesne, nech sa rozpomenú na teba.“ 17  A na konci sedemdesiatich rokov sa stane, že Jehova obráti svoju pozornosť na Týrus a ten sa vráti k svojej mzde+ a bude sa dopúšťať prostitúcie so všetkými kráľovstvami zeme na zemskom povrchu.+ 18  A jeho zárobok a jeho mzda+ sa stane niečím svätým pre Jehovu. Nebude to zhromažďované ani ukladané, lebo jeho mzda bude pre tých, ktorí bývajú pred Jehovom,+ aby jedli do sýtosti a nádherne sa prikrývali.+

Poznámky pod čiarou