Izaiáš 19:1–25

19  Vyhlásenie proti Egyptu:+ Hľa, Jehova ide na rýchlom oblaku+ a prichádza na Egypt. A bezcenní bohovia Egypta sa budú kvôli nemu istotne chvieť+ a srdce Egypta, to sa uprostred neho roztopí.+  „A ja podnietim Egypťanov proti Egypťanom a istotne budú bojovať každý proti svojmu bratovi a každý proti svojmu druhovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.+  A duch Egypta bude ohromený uprostred neho+ a ja zmätiem jeho radu.+ A istotne sa uchýli k bezcenným bohom+ a k zaklínačom a k špiritistickým médiám a k tým, ktorí z povolania predpovedajú udalosti.+  A ja vydám Egypt do ruky tvrdého pána a silný bude kráľ, ktorý bude panovať nad nimi,“+ je výrok [pravého] Pána, Jehovu vojsk.  A istotne bude vysušená voda z mora a rieka sa vysuší a skutočne vyschne.+  A rieky budú zapáchať; nílske kanále v Egypte sa stanú plytkými a vyschnú.+ Trstina+ a sitina splesnivejú.  Holé miesta pri rieke Níl, pri ústí rieky Níl, a každá osiata plocha rieky Níl vyschne.+ Istotne to bude odohnané a už toho nebude.  A rybári budú musieť smútiť a všetci, čo hádžu rybárske háčky do rieky Níl, budú vyjadrovať žiaľ, a dokonca aj tí, čo rozprestierajú rybárske siete po povrchu vody, skutočne schradnú.+  A tí, ktorí spracúvajú česaný ľan+, sa zahanbia; aj tí, ktorí tkajú biele tkaniny. 10  A jeho tkáči+ budú zdrvení, všetci nádenníci budú zarmútení v duši. 11  Coánske+ kniežatá sú naozaj pochabé. A múdri z faraónových radcov, [ich] rada je niečo nerozumné.+ Ako poviete faraónovi: „Som synom múdrych, synom kráľov zo starej doby?“ 12  Kde sú – tí tvoji múdri muži –,+ aby ti teraz povedali a aby poznali, čo radil Jehova vojsk o Egypte?+ 13  Coánske kniežatá si počínali pochabo+, nofské+ kniežatá boli oklamané, vedúce osobnosti+ jeho kmeňov spôsobili, že Egypt blúdi. 14  Sám Jehova zamiešal do jeho stredu ducha nesúladu;+ a spôsobili, že Egypt blúdi v každom svojom diele, ako keď niekto opitý je privedený k tomu, že blúdi vo svojich vývratkoch.+ 15  A Egypt nebude mať nijaké dielo, ktoré môže robiť hlava alebo chvost, výhonok alebo sitina.+ 16  V ten deň sa stane Egypt podobný ženám a istotne sa bude chvieť+ a predesí sa pre mávanie ruky Jehovu vojsk, ktorý máva proti nemu.+ 17  A judská zem sa stane Egyptu príčinou na motanie.+ Každý, komu sa o tom niekto zmieni, sa desí kvôli rade Jehovu vojsk, ktorú proti nemu radí.+ 18  A v ten deň bude v egyptskej krajine päť miest,+ hovoriacich kanaanskym+ jazykom a prisahajúcich+ Jehovovi vojsk. Jedno sa bude nazývať „Mesto strhávania“. 19  V ten deň bude uprostred egyptskej+ krajiny oltár pre Jehovu a stĺp pre Jehovu pri jeho hranici. 20  A ten [oltár] sa ukáže ako znamenie a svedectvo Jehovovi vojsk v egyptskej krajine;+ lebo budú kričať k Jehovovi kvôli utláčateľom+ a on im pošle záchrancu, áno, vznešeného, ktorý ich skutočne oslobodí.+ 21  A Jehova sa stane určite známy Egypťanom;+ a Egypťania spoznajú v ten deň Jehovu a predložia obeť a dar+ a urobia slávnostný sľub Jehovovi a splatia ho.+ 22  A Jehova istotne dá Egyptu úder.+ Bude to udretie a uzdravenie;+ a oni sa vrátia k Jehovovi+ a on sa dá od nich úpenlivo prosiť a uzdraví ich.+ 23  V ten deň vznikne cesta+ z Egypta do Asýrie, a Asýria skutočne príde do Egypta a Egypt do Asýrie; a istotne budú preukazovať službu, Egypt i Asýria. 24  V ten deň sa stane Izrael tretím s Egyptom a Asýriou,+ totiž požehnaním uprostred zeme,+ 25  lebo Jehova vojsk ho požehná+ a povie: „Buď požehnaný, môj ľud, Egypt, a dielo mojich rúk, Asýria,+ a moje dedičstvo, Izrael.“+

Poznámky pod čiarou