Izaiáš 14:1–32

14  Veď Jehova prejaví Jakobovi milosrdenstvo+ a určite ešte vyvolí Izrael;+ a skutočne im dá odpočinutie na ich pôde+ a pripojí sa k nim cudzí usadlík a pridružia sa k Jakobovmu domu.+  A národy ich určite vezmú a privedú ich na ich miesto, a dom Izraela si ich vezme do vlastníctva na Jehovovej pôde ako sluhov a slúžky;+ a zajmú tých, ktorí ich držali v zajatí,+ a budú mať v podriadenosti tých, ktorí ich naháňali do práce.+  A v ten deň, keď ti dá Jehova odpočinutie od tvojej bolesti a od tvojho znepokojenia a od ťažkého otroctva, v ktorom urobili z teba otroka, stane sa,+  že vznesieš toto príslovie proti babylonskému kráľovi a povieš: „Ako prestal ten, ktorý naháňal [iných] do práce, prestal útlak!+  Jehova zlomil prút zlých, palicu panujúcich,+  toho, kto bez prestania v zúrivosti bil národy úderom,+ toho, kto podmaňoval národy vo veľkom hneve s prenasledovaním bez zábran.+  Celá zem prišla k odpočinku,+ oslobodila sa od nepokoja. Ľudia sa rozveselili s radostnými výkrikmi.+  Dokonca i borievky+ sa nad tebou zaradovali, libanonské cédre, [a hovoria]: ‚Odvtedy, čo si si ľahol, neprichádza na nás nijaký [drevo] rubač+.‘  Aj šeol+ dolu sa kvôli tebe znepokojil, aby ťa stretol pri tvojom príchode. Kvôli tebe prebudil tých, [ktorí sú] nemohúci+ v smrti, všetkých zemských vodcov+ podobných capom. Nechal všetkých kráľov národov vstať z trónov.+ 10  Všetci rozprávajú a hovoria ti: ‚Aj ty si bol urobený slabý ako my?+ Urobili ťa nám rovného?+ 11  Dolu do šeolu bola znesená tvoja pýcha, zvuk tvojich strunových nástrojov.+ Ako ležisko sú pod tebou rozprestreté larvy a tvojou prikrývkou sú červy.‘+ 12  Ako si len spadol z neba,+ ty žiariaci, syn úsvitu! Ako si bol podťatý k zemi,+ ty, ktorý si ochromoval národy!+ 13  Ty, ty si si povedal v srdci: ‚Vystúpim do nebies.+ Svoj trón zodvihnem+ nad Božie hviezdy+ a posadím sa na vrch stretnutia+ v najodľahlejších končinách severu.+ 14  Vystúpim nad oblačné výšiny;+ pripodobním sa Najvyššiemu.‘+ 15  Dolu do šeolu však budeš vnesený,+ do najodľahlejších končín jamy.+ 16  Tí, ktorí ťa uvidia, budú na teba uprene hľadieť; budú ťa aj dôkladne skúmať [a povedia]: ‚Je toto ten muž, ktorý znepokojoval zem, ktorý kymácal kráľovstvami,+ 17  ktorý urobil úrodnú zem podobnou pustatine a ktorý rozvracal i jej mestá,+ ktorý neotvoril cestu k domovu ani svojim väzňom?‘+ 18  Všetci iní králi národov, áno všetci, si ľahli v sláve, každý v svojom vlastnom dome.+ 19  Ale ty, ty si bol odhodený bez svojho pohrebiska+ ako výhonok vzbudzujúci odpor, odiaty zabitými mužmi prebodnutými mečmi, ktorí zostupujú ku kameňom jamy,+ ako pošliapaná mŕtvola.+ 20  V hrobe sa s nimi spojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, pozabíjal si svoj vlastný ľud. Potomstvo zločincov nebude menované na neurčitý čas.+ 21  Prichystajte popravný klát pre jeho synov za previnenie ich predkov,+ aby nepovstali a nevzali do vlastníctva zem a nenaplnili povrch úrodnej zeme mestami.“+ 22  „A ja proti nim povstanem,“+ je výrok Jehovu vojsk. „A ja odrežem od Babylonu meno+ a ostatok a potomstvo a ďalšie pokolenie,“+ je Jehovov výrok. 23  „A ja urobím z neho vlastníctvo dikobrazov a trstinové vodné rybníky a vymetiem ich metlou vyhladenia,“+ je výrok Jehovu vojsk. 24  Jehova vojsk prisahal+ a povedal: „Istotne sa stane to, s čím som počítal; a ako som radil, tak sa to splní,+ 25  aby som zlomil Asýrčana v svojej krajine+ a aby som ho zašliapol na mojich vrchoch;+ a aby z nich skutočne odišlo jeho jarmo a aby z ich ramena odišiel i jeho náklad.“+ 26  Toto je rada, ktorá sa radí proti celej zemi, a toto je ruka, ktorá je vystretá proti všetkým národom. 27  Veď radil sám Jehova vojsk,+ a kto [to] môže zrušiť?+ A tá vystretá ruka je jeho, a kto ju môže odvrátiť?+ 28  V roku, keď zomrel Kráľ Achaz+, stalo sa toto vyhlásenie: 29  „Neraduj sa,+ Filištia+, [ani] nikto z teba len preto, že bola zlomená palica toho, kto ťa bil.+ Veď z koreňa hada+ vyjde jedovatý had+ a jeho plodom bude lietajúci ohnivý had+. 30  A prvorodení ponížených sa istotne budú pásť a chudobní budú líhať v bezpečí.+ A tvoj koreň ja usmrtím hladom a čo zostane z teba, bude zabité.+ 31  Kvíľ, brána! Krič, mesto! Celá zmalomyseľnieš, Filištia! Veď zo severu prichádza dym a nikto sa neodlučuje z jeho radov.“+ 32  A čo niekto povie ako odpoveď poslom+ národov? Že sám Jehova položil základ Siona+ a v ňom nájdu útočište utrápení z jeho ľudu.

Poznámky pod čiarou