Galaťanom 4:1–31

4  Hovorím, že potiaľ, kým je dedič dojča, vôbec sa nelíši od otroka,+ hoci je pánom všetkého,  ale podlieha poručníkom+ a správcom až do dňa, ktorý jeho otec vopred ustanovil.  Podobne aj my, keď sme boli dojčatá, zotročovali nás základné+ veci, ktoré patria k svetu.  Ale keď prišla plná hranica času,+ Boh poslal svojho Syna,+ ktorý bol zo ženy+ a prišiel, aby bol pod zákonom,+  aby vykúpením oslobodil tých pod zákonom,+ aby sme tak boli zase my prijatí za synov.+  Pretože ste synmi, Boh poslal ducha+ svojho Syna do nášho srdca, a ten volá: „Abba, Otče!“+  Tak teda už nie si otrokom, ale synom; a ak synom, tiež Božím dedičom.+  Keďže ste nepoznali Boha,+ slúžievali ste ako otroci tým, ktorí prirodzenosťou nie sú bohmi.+  Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr teraz, keď vás poznal Boh,+ ako to, že sa opäť obraciate k slabým+ a biednym základným+ veciam a chcete im zase znovu slúžiť ako otroci?+ 10  Úzkostlivo zachovávate dni+ a mesiace+ a obdobia a roky. 11  Bojím sa o vás, že som sa kvôli vám lopotil akosi bezúčelne+. 12  Bratia, prosím vás: Buďte, ako som ja,+ lebo aj ja som býval ako vy.+ V ničom ste mi neukrivdili.+ 13  Viete však, že som vám po prvý raz+ oznamoval dobré posolstvo chorobou svojho tela. 14  A čo bolo pre vás skúškou v mojom tele, tým ste neopovrhovali, ani ste v ošklivosti nepľuvali; ale prijali ste ma ako Božieho anjela+, ako Krista Ježiša.+ 15  Kde je potom to šťastie, ktoré ste mali?+ Dosviedčam vám totiž, že keby to bolo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali mi ich.+ 16  Či som sa stal teda vaším nepriateľom,+ lebo vám hovorím pravdu?+ 17  Nehorlia za vás znamenitým spôsobom,+ ale chcú vás [odo mňa] oddeliť, aby ste vy horlili za nich.+ 18  Pre vás je však znamenité, aby za vás vždy niekto horlil,+ a nie iba keď som u vás prítomný,+ 19  moje dieťatká+, s ktorými mám opäť pôrodné bolesti, kým vo vás nebude vytvorený Kristus.+ 20  Prial by som si však, aby som bol pri vás prítomný práve teraz+ a hovoril inak, lebo som z vás zmätený+. 21  Povedzte mi, vy, ktorí chcete byť pod zákonom:+ Či nepočujete Zákon?+ 22  Napríklad je napísané, že Abrahám dostal dvoch synov, jedného zo slúžky+ a jedného zo slobodnej.+ 23  Ale ten zo slúžky sa v skutočnosti narodil podľa tela,+ druhý, zo slobodnej, sľubom.+ 24  Toto predstavuje symbolickú drámu;+ lebo tieto [ženy] znamenajú dve zmluvy,+ jednu z vrchu Sinaj,+ ktorá vydáva deti do otroctva a ktorou je Hagar. 25  Táto Hagar teda znamená Sinaj,+ vrch v Arábii, a zodpovedá dnešnému Jeruzalemu, lebo je so svojimi deťmi v otroctve.+ 26  Ale Jeruzalem+ hore je slobodný, a on je našou matkou.+ 27  Veď je napísané: „Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš. Ozvi sa a hlasno zvolaj, ty, ktorá nemáš pôrodné bolesti, lebo deti opustenej ženy sú početnejšie ako tej, ktorá má manžela.“+ 28  Bratia, sme deti, ktoré patria k rovnakému sľubu ako Izák.+ 29  Ale rovnako ako vtedy ten, ktorý sa narodil podľa tela, prenasledoval toho, ktorý sa narodil podľa ducha,+ tak aj teraz.+ 30  Čo napriek tomu hovorí Písmo? „Vyžeň slúžku a jej syna, lebo syn slúžky v žiadnom prípade nebude dedičom so synom slobodnej.“+ 31  Bratia, preto nie sme deťmi slúžky,+ ale slobodnej.+

Poznámky pod čiarou