5. Mojžišova 6:1–25

6  A toto sú prikázania, predpisy a sudcovské rozhodnutia, ktoré prikázal Jehova, váš Boh, aby vás vyučoval,+ aby ste ich uplatňovali v krajine, do ktorej prechádzate, aby ste ju vzali do vlastníctva;  aby si sa bál Jehovu, svojho Boha,+ aby si dodržiaval všetky jeho ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti prikazujem, ty a tvoj syn a tvoj vnuk,+ po všetky dni svojho života, aby sa tak predĺžili tvoje dni.+  A budeš počúvať, ó, Izrael, a dbať, aby si [ich] konal,+ aby sa ti dobre darilo+ a aby vás bolo mnoho, tak ako ti sľúbil Jehova, Boh tvojich predkov,+ o tejto krajine tečúcej mliekom a medom.  Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.+  A budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom+ a celou svojou dušou+ a celou svojou životnou silou.+  A tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú na tvojom srdci;+  a budeš ich vštepovať svojmu synovi+ a hovoriť o nich, keď budeš sedieť v svojom dome i keď pôjdeš po ceste i keď budeš líhať+ i keď budeš vstávať.  A uviažeš si ich ako znamenie na ruku+ a budú ti slúžiť ako páska na čele medzi očami;+  a napíšeš ich na zárubne svojho domu a na svoje brány.+ 10  A stane sa, keď ťa privedie Jehova, tvoj Boh, do krajiny, o ktorej prisahal tvojim predkom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ti [ju] dá,+ veľké a pekné mestá, ktoré si nestaval,+ 11  a domy plné všetkých dobrých vecí, a ktoré si nenaplnil, a vytesané cisterny, ktoré si nevytesal, vinice a olivovníky, ktoré si nesadil, a ty sa naješ a nasýtiš,+ 12  maj sa na pozore, aby si nezabudol na Jehovu,+ ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otrokov. 13  Jehovu, svojho Boha, sa máš báť+ a jemu máš slúžiť+ a pri jeho mene máš prisahať.+ 14  Nebudete chodiť za inými bohmi, [za] nijakými bohmi národov, ktoré sú všade okolo vás+ 15  (lebo Jehova, tvoj Boh v tvojom strede, je Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť),+ aby proti tebe nevzplanul hnev Jehovu, tvojho Boha,+ a vyhladil by ťa z povrchu zeme.+ 16  Nebudete skúšať Jehovu, svojho Boha,+ ako ste ho skúšali pri Masse.+ 17  Rozhodne máte dodržiavať prikázania Jehovu, svojho Boha,+ a jeho svedectvo+ a jeho predpisy+, ktoré ti prikázal+. 18  A budeš konať to, čo je správne a dobré v Jehovových očiach, aby sa ti dobre darilo+ a aby si skutočne vstúpil a vzal do vlastníctva tú dobrú krajinu, o ktorej prisahal Jehova tvojim predkom,+ 19  tým, že pred sebou vytlačíš všetkých svojich nepriateľov, tak ako sľúbil Jehova.+ 20  V prípade, že by sa ťa v nejaký budúci deň spýtal tvoj syn+ a povedal: ‚Čo znamenajú tie svedectvá a predpisy a sudcovské rozhodnutia, ktoré vám prikázal Jehova, náš Boh?‘, 21  povieš svojmu synovi: ‚Stali sme sa faraónovými otrokmi v Egypte, ale Jehova nás vyviedol silnou rukou+. 22  Teda Jehova pred našimi očami kládol na Egypt, na faraóna a na celú jeho domácnosť veľké znamenia a zázraky+ prinášajúce nešťastie.+ 23  A vyviedol nás odtiaľ, aby nás priviedol sem, aby nám dal tú krajinu, o ktorej prisahal našim predkom.+ 24  Preto nám prikázal Jehova, aby sme uplatňovali všetky tieto predpisy,+ aby sme sa stále báli Jehovu, nášho Boha, na naše dobro,+ aby sme zostali živí tak ako v tento deň.+ 25  A pre nás to bude znamenať spravodlivosť,+ že budeme dbať, aby sme dodržiavali celé toto prikázanie pred Jehovom, naším Bohom, tak ako nám prikázal.‘+

Poznámky pod čiarou