5. Mojžišova 33:1–29

33  A toto je požehnanie,+ ktorým Mojžiš, muž [pravého] Boha,+ požehnal synov Izraela pred svojou smrťou.  A povedal:„Jehova – prišiel zo Sinaja+a zablysol sa na nich zo Seiru.+Zažiaril z hornatého kraja Páran+a s ním boli sväté myriady,+po jeho pravici bojovníci, ktorí k nim patria.+   Starostlivo opatroval svoj ľud;+všetci ich svätí sú v tvojej ruke.+A oni – oni spočívali pri tvojich nohách;+začali prijímať niektoré z tvojich slov.+   (Mojžiš nám uložil zákon ako príkaz,+vlastníctvo Jakobovho zboru.+)   A stal sa kráľom v Ješurune,+keď sa zhromaždili predstavení ľudu,+celý počet kmeňov Izraela.+   Nech žije a nevymiera Rúben+a nech [ne]zostane jeho mužov málo.“+  A toto bolo Júdovo [požehnanie],+ keď hovoril:„Počuj, ó, Jehova, Júdov hlas,+a kiež ho privedieš k jeho ľudu.Jeho ramená zápasili o to, čo je jeho;a kiež sa preukážeš ako pomocník proti jeho protivníkom.“+  A o Lévim povedal:+„Tvoje Tumím a tvoje Urim+ patrí mužovi, [ktorý je] ti verne oddaný,+ktorého si vyskúšal pri Masse.+Začal si s ním zápasiť pri vodách Meriba,+   [s] mužom, ktorý povedal svojmu otcovi a svojej matke: ‚Nevidel som ho.‘Ani svojich bratov neuznal+a svojich synov nepoznal.Lebo dodržiavali tvoju reč+a zachovávali tvoju zmluvu.+ 10  Nech poučujú Jakoba v tvojich sudcovských rozhodnutiach+a Izrael v tvojom zákone.+Nech dávajú pred tvoje nozdry kadidlo+a celú obeť na tvoj oltár.+ 11  Požehnaj, ó, Jehova, jeho životnú energiu,+a kiež prejavíš zaľúbenie v činnosti jeho rúk.+Vážne raň do bokov tých, ktorí povstávajú proti nemu,+a tých, ktorí ho prudko nenávidia, aby nepovstali.“+ 12  O Benjaminovi povedal:+„Nech milovaný+ Jehovov býva uňho v bezpečí,+zatiaľ čo mu celý deň poskytuje prístrešie,+a bude bývať medzi jeho ramenami.“+ 13  A o Jozefovi povedal:+„Kiež je jeho krajina ustavične požehnaná Jehovom+vyberanými nebeskými vecami, rosou,+a vodnou hlbinou ležiacou dolu+ 14  a vyberanými vecami, plodmi slnka,+a vyberanými vecami, výnosom lunárnych mesiacov,+ 15  a tým najvyberanejším z vrchov na východe+a vyberanými vecami pahorkov trvajúcich na neurčito 16  a vyberanými vecami zeme a jej plnosťou+a schválením Toho, ktorý býva v tŕnistom kre.+Kiež prídu na Jozefovu hlavu+a na temeno hlavy toho vyčleneného z jeho bratov.+ 17  Ako prvorodené býka je jeho nádhera+a jeho rohy sú rohy divého býka.+Nimi bude klať národy+všetky spolu [až] po konce zeme,a sú to desiatky tisícov Efraima+a sú to tisíce Manašeho.“ 18  A o Zebulúnovi povedal:+„Raduj sa, Zebulún, v svojom vychádzaní,+a Jisachár, v svojich stanoch.+ 19  Zavolajú národy k vrchu.Tam budú obetovať obete spravodlivosti.+Lebo budú sať hojné bohatstvo morí+a utajené poklady piesku.“ 20  A o Gádovi povedal:+„Požehnaný je ten, kto rozširuje Gádove pomedzia.+Bude bývať ako lev+a roztrhá rameno, áno, temeno hlavy.+ 21  A vyberie si prvú časť pre seba,+lebo tam je prídel toho, kto dáva ustanovenia.+A zhromaždia sa predstavení ľudu.Istotne vykoná Jehovovu spravodlivosťa jeho sudcovské rozhodnutia s Izraelom.“ 22  A o Dánovi povedal:+ „Dán je levíča.+Bude vyskakovať z Bázanu.“+ 23  A o Naftalim povedal:+„Naftali je nasýtený schváleníma plný Jehovovho požehnania.Vezmi do vlastníctva západ i juh.“+ 24  A o Ašerovi povedal:+„Ašer je požehnaný synmi.+Nech sa stane schváleným svojimi bratmi+a tým, kto si máča nohu v oleji.+ 25  Železo a meď sú zámky tvojich brán+a úmerná tvojim dňom je tvoja pohodlná chôdza. 26  Nie je nikto ako [pravý] Boh+ Ješuruna,+ktorý ide po nebi tebe na pomoc+a po oblačnej oblohe v svojej vznešenosti.+ 27  Úkrytom je Boh starodávneho času+a naspodu sú ramená trvajúce na neurčito.+A zaženie [z miesta] pred tebou nepriateľa+a povie: ‚Vyhlaď [ich]!‘+ 28  A Izrael bude bývať v bezpečí,+Jakobov prameň sám osebe,+v krajine zrna a nového vína.+Áno, jeho nebesia nechávajú kvapkať rosu.+ 29  Si šťastný, Izrael!+Kto je ako ty,+ľud tešiaci sa zo záchrany v Jehovovi,+v štíte tvojej pomoci+a [v] Tom, ktorý je tvojím vznešeným mečom?+Tak sa budú krčiť pred tebou tvoji nepriatelia+a ty – ty budeš šliapať po ich výšinách.“+

Poznámky pod čiarou