4. Mojžišova 9:1–23

9  A Jehova hovoril Mojžišovi v pustatine Sinaj, v druhom roku ich vyjdenia z egyptskej krajiny, v prvom mesiaci,+ a povedal:  „Teraz majú synovia Izraela pripraviť obeť pesach+ v jej ustanovený čas.+  Máte ju pripraviť v jej ustanovený čas, štrnásteho dňa v tomto mesiaci medzi dvoma večermi.+ Máte ju pripraviť podľa všetkých jej ustanovení a všetkých jej predpísaných postupov.“+  A tak hovoril Mojžiš synom Izraela, aby pripravili obeť pesach.  Potom v pustatine Sinaj pripravili obeť pesach v prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca medzi dvoma večermi. Podľa všetkého, čo prikázal Jehova Mojžišovi, tak urobili synovia Izraela.+  A boli tu muži, ktorí sa znečistili ľudskou dušou,+ takže neboli schopní pripraviť obeť pesach na ten deň. Preto predstúpili toho dňa pred Mojžiša a Árona.+  Potom mu tí muži povedali: „Sme znečistení ľudskou dušou. Prečo sa nám má brániť v predložení obete Jehovovi v jeho ustanovený čas uprostred synov Izraela?“+  Na to im povedal Mojžiš: „Stojte tam a nechajte ma vypočuť, čo mi možno o vás prikáže Jehova.“+  Nato hovoril Jehova Mojžišovi a povedal: 10  „Hovor synom Izraela a povedz: ‚I keby bol ktorýkoľvek muž z vás alebo z vašich pokolení nečistý od duše+ alebo preč na ďalekej ceste, aj on pripraví obeť pesach Jehovovi. 11  Majú ju pripraviť v druhom mesiaci+, štrnásteho dňa medzi dvoma večermi. Majú ju jesť spolu s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami.+ 12  Nenechajú z nej nič do rána+ a nemajú v nej zlámať nijakú kosť.+ Majú ju pripraviť podľa celého ustanovenia pre pesach.+ 13  Ale keď bol muž čistý alebo nebol na ceste a zanedbal prípravu obete pesach, tá duša bude odrezaná zo svojho ľudu,+ lebo nepredložil Jehovovi obeť v jej ustanovený čas. Ten muž sa bude zodpovedať za svoj hriech.+ 14  A v prípade, že by u vás býval cudzí usadlík ako cudzinec, tiež pripraví obeť pesach Jehovovi.+ Podľa ustanovenia pre pesach a podľa jeho predpísaného postupu, tak má urobiť.+ Má byť pre vás jedno ustanovenie, ako pre cudzieho usadlíka, tak pre domáceho krajiny.‘“+ 15  Teraz, v deň, keď bol postavený svätostánok+, prikryl svätostánok stanu Svedectva oblak,+ ale večer zostávalo nad svätostánkom niečo, čo vyzeralo ako oheň+, až do rána. 16  Tak to stále pokračovalo: oblak ho prikrýval vo dne a podoba ohňa v noci.+ 17  A kedykoľvek sa oblak vzniesol z [miesta] nad stanom, synovia Izraela hneď potom odtiahli,+ a na mieste, kde zostával oblak, tam sa synovia Izraela vždy utáborili.+ 18  Na Jehovovo nariadenie synovia Izraela vždy odtiahli a na Jehovovo nariadenie sa vždy utáborili.+ Po všetky dni, keď bol oblak nad svätostánkom, zostávali utáborení. 19  A keď oblak zotrvával nad svätostánkom mnoho dní, synovia Izraela tiež dodržiavali svoj úväzok voči Jehovovi, že nemajú odtiahnuť preč.+ 20  A niekedy pobudol oblak nad svätostánkom niekoľko dní. Na Jehovovo nariadenie+ zostali utáborení a na Jehovovo nariadenie vždy odtiahli. 21  A niekedy pobudol oblak+ od večera do rána; a ráno sa oblak zodvihol a oni odtiahli. Či sa oblak zodvihol vo dne alebo v noci, tiež odtiahli.+ 22  Či to bolo na dva dni alebo na mesiac alebo na viac dní, počas ktorých zotrvával oblak nad svätostánkom, takže nad ním pobudol, synovia Izraela zostávali utáborení a neodtiahli preč, ale keď sa zodvihol, vždy odtiahli.+ 23  Na Jehovovo nariadenie sa vždy utáborili a na Jehovovo nariadenie vždy odtiahli. Na Jehovovo nariadenie prostredníctvom Mojžiša dodržiavali svoj úväzok+ voči Jehovovi.+

Poznámky pod čiarou