4. Mojžišova 5:1–31

5  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a povedal:  „Prikáž synom Izraela, aby poslali z tábora von každého malomocného+ a každého, kto má výtok+ a každého nečistého kvôli duši, ktorá zomrela.+  Či muža alebo ženu, máte ich poslať von. Máte ich poslať von z tábora+, aby nenakazili tábory tých,+ uprostred ktorých stanujem.“+  A synovia Izraela tak potom urobili, áno, poslali ich von z tábora. Tak ako hovoril Jehova Mojžišovi, tak urobili synovia Izraela.  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi povediac:  „Hovor synom Izraela: ‚Čo sa týka muža alebo ženy, v prípade, že spáchajú ktorýkoľvek zo všetkých ľudských hriechov, takže sa dopustia skutku nevery proti Jehovovi, tá duša sa tiež previnila.+  A vyznajú svoj hriech+, ktorý spáchali, a on vráti čiastku za svoju vinu v plnosti, tiež pridá k nej pätinu z nej+ a dá to tomu, komu ukrivdil.  Ale ak ten druhý nemá nijakého blízkeho príbuzného, ktorému by sa čiastka za vinu vrátila, tak čiastka za vinu, ktorá sa vracia Jehovovi, patrí kňazovi, okrem barana zmierenia, ktorým sa preňho dosiahne zmierenie.+  A každý príspevok+ všetkých svätých vecí+ synov Izraela, ktorý predložia kňazovi, má pripadnúť jemu.+ 10  A sväté veci každého druhu zostanú jeho. Čokoľvek by každý dal kňazovi, to pripadne jemu.‘“ 11  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a povedal: 12  „Hovor synom Izraela a povieš im: ‚V prípade, že manželka ktoréhokoľvek muža odbočí, takže sa dopustí voči nemu skutku nevery,+ 13  a leží s ňou iný muž a má výron semena+ a bolo to skryté pred očami jej manžela+ a zostalo to neodhalené a ona sa poškvrnila, ale niet svedka proti nej, a ona sama nebola pristihnutá, 14  a prišiel naňho duch žiarlivosti+ a začal podozrievať vernosť svojej manželky a ona sa v skutočnosti poškvrnila, alebo prišiel naňho duch žiarlivosti a začal podozrievať vernosť svojej manželky, ale ona sa v skutočnosti nepoškvrnila, 15  vtedy ten muž privedie svoju manželku ku kňazovi+ a prinesie spolu s ňou jej obeť, desatinu efy jačmennej múky. Nenaleje na ňu olej ani na ňu nedá vonnú živicu+, lebo je to obilná obeť žiarlivosti, pamätná obilná obeť pripomínajúca previnenie. 16  A kňaz ju predvedie a postaví ju pred Jehovu.+ 17  A kňaz naberie svätú vodu do hlinenej nádoby a kňaz vezme trochu prachu, ktorý je na podlahe svätostánku, a dá ho do vody. 18  A kňaz nechá postaviť ženu pred Jehovu a rozpustí žene vlasy na hlave a dá jej na dlane pamätnú obilnú obeť, totiž obilnú obeť žiarlivosti,+ a v ruke kňaza má byť horká voda, prinášajúca kliatbu.+ 19  A kňaz ju nechá prisahať a povie žene: „Ak neležal s tebou žiaden muž a ak si neodbočila, kým podliehaš svojmu manželovi,+ do žiadnej nečistoty, buď oslobodená od účinku tejto horkej vody, prinášajúcej kliatbu. 20  Ale ty, v prípade, že si odbočila, kým podliehaš svojmu manželovi,+ a v prípade, že si sa poškvrnila a nejaký muž zaviedol do teba svoj výron semena,+ okrem tvojho manžela –“ 21  Kňaz nechá teraz ženu prisahať prísahu, zahŕňajúcu kliatbu+, a kňaz povie žene: „Kiež ťa Jehova vystaví kliatbe a prísahe uprostred tvojho ľudu tým, že ti Jehova nechá opadnúť bok+ a opuchnúť brucho. 22  A táto voda, prinášajúca kliatbu, vnikne do tvojich čriev, aby ti spôsobila opuchnutie brucha a opadnutie boku.“ Žena na to povie: „Amen! Amen!“ 23  A kňaz napíše tieto kliatby do knihy+ a zotrie+ ich do horkej vody. 24  A nechá ženu vypiť horkú vodu, prinášajúcu kliatbu,+ a voda, ktorá prináša kliatbu, vnikne do nej ako niečo horké. 25  A kňaz vezme zo ženinej ruky obilnú obeť+ žiarlivosti a bude povznášať obilnú obeť sem a tam pred Jehovom a prinesie ju k oltáru. 26  A kňaz chytí trochu obilnej obete ako pripomienku+ z nej a nechá ju dymiť na oltári a potom nechá ženu vypiť vodu. 27  Po tom, ako ju nechá vypiť vodu, stane sa tiež, že ak sa poškvrnila tým, že sa dopustila skutku nevery voči svojmu manželovi,+ voda, prinášajúca kliatbu potom vnikne do nej ako niečo horké a opuchne jej brucho a opadne jej bok a žena sa stane prekliatím medzi svojím ľudom.+ 28  Ak sa však žena nepoškvrnila, ale je čistá, tak bude oslobodená od takého trestu;+ a oťarchavie semenom. 29  To je zákon o žiarlivosti,+ keby žena odbočila,+ kým podlieha svojmu manželovi,+ a naozaj sa poškvrní, 30  alebo v prípade muža, keby naňho prišiel duch žiarlivosti a on podozrieva svoju manželku z nevernosti; a nechá manželku postaviť sa pred Jehovu a kňaz uplatní voči nej celý tento zákon. 31  A muž bude nevinný pokiaľ ide o previnenie, ale manželka sa zodpovie za svoje previnenie.‘“

Poznámky pod čiarou