4. Mojžišova 20:1–29

20  A synovia Izraela, celé zhromaždenie, prišli v prvom mesiaci do pustatiny Cin+ a ľud sa usídlil v Kádeši+. Tam zomrela Mirjam+ a tam bola pochovaná.  Teraz nebolo pre zhromaždenie vody+ a začali sa zhromažďovať proti Mojžišovi a Áronovi.+  A ľud sa hádal s Mojžišom+ a hovoril: „Keby sme len boli skonali vtedy, keď naši bratia skonali pred Jehovom!+  A prečo ste priviedli Jehovov zbor do tejto pustatiny, aby sme tu zomreli my i naše ťažné zvieratá?+  A prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby ste nás priviedli na toto zlé miesto?+ Nie je to žiadne miesto semena a fíg a viniča a granátových jabĺk,+ a niet tu nijakej vody na pitie.“  Vtedy prišli Mojžiš a Áron spred zboru ku vchodu do stanu stretnutia a padli na tvár,+ a začala sa im objavovať Jehovova sláva.+  Potom hovoril Jehova Mojžišovi a povedal:  „Vezmi prút+ a zvolaj zhromaždenie, ty a tvoj brat Áron, a pred ich očami prehovoríte ku skalnému útesu, aby skutočne dal svoju vodu; a vyvedieš pre nich vodu zo skalného útesu a dáš piť zhromaždeniu a ich ťažným zvieratám.“+  Preto Mojžiš vzal prút spred Jehovu,+ ako mu prikázal. 10  Potom zvolali Mojžiš a Áron zbor pred skalný útes a povedal im: „Počujte teraz, vy buriči!+ Máme vám vyviesť vodu z tohto skalného útesu?“+ 11  A tak Mojžiš zodvihol ruku a dvakrát udrel svojím prútom do skalného útesu; a vyšlo mnoho vody, a zhromaždenie a ich ťažné zvieratá začali piť.+ 12  Neskôr povedal Jehova Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste neprejavili vieru vo mňa, aby ste ma posvätili+ pred očami synov Izraela, preto tento zbor nevovediete do krajiny, ktorú im istotne dám.“+ 13  Toto sú vody Meriba+, pretože sa synovia Izraela hádali s Jehovom, takže bol medzi nimi posvätený. 14  Nato poslal Mojžiš z Kádeša poslov k edomskému kráľovi:+ „Tak povedal tvoj brat Izrael+: ‚Ty dobre poznáš všetky naše útrapy, ktoré nás postihli.+ 15  A naši otcovia zišli do Egypta+ a bývali sme ďalej v Egypte mnoho dní;+ a Egypťania začali nám a našim otcom škodiť.+ 16  Nakoniec sme volali k Jehovovi+ a počul náš hlas a poslal anjela+ a vyviedol nás z Egypta; a preto sme v Kádeši, v meste na najvzdialenejšom konci tvojho územia. 17  Nechaj nás, prosím, prejsť svojou krajinou. Neprejdeme poľom ani vinicou a nebudeme piť vodu zo studne. Budeme pochodovať po kráľovej ceste.+ Neuhneme napravo ani naľavo,+ kým neprejdeme tvojím územím.‘“ 18  Edom mu však povedal: „Cezo mňa neprejdeš, aby som ti nevyšiel v ústrety s mečom.“ 19  Synovia Izraela mu zase povedali: „Vyjdeme po ceste; a keby som ja a moje hospodárske zvieratá pili tvoju vodu, istotne ti tiež dám jej hodnotu.+ Nechcem iné, iba prejsť peši.“+ 20  Napriek tomu povedal: „Nesmieš prejsť.“+ A tak Edom+ vytiahol, aby sa stretol s ním, s veľmi mnohým ľudom a silnou rukou. 21  Edom teda odmietol povoliť Izraelovi prejsť jeho územím.+ Izrael sa preto odvrátil od neho.+ 22  A synovia Izraela, celé zhromaždenie, potom odtiahli z Kádeša+ a prišli k vrchu Hor.+ 23  Vtedy povedal Jehova Mojžišovi a Áronovi na vrchu Hor pri okraji edomskej krajiny toto: 24  „Áron bude pripojený k svojmu ľudu,+ lebo nevstúpi do krajiny, ktorú istotne dám synom Izraela, pre to, že ste sa vzbúrili proti môjmu nariadeniu pre meribské vody.+ 25  Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a priveď ho na vrch Hor. 26  A zobleč Áronovi jeho odevy+ a oblečieš ich jeho synovi Eleazárovi+; a Áron bude pripojený [k svojmu ľudu] a tam zomrie.“+ 27  Mojžiš teda urobil tak, ako prikázal Jehova; a pred očami celého zhromaždenia vystúpili na vrch Hor. 28  Potom zobliekol Mojžiš Áronove odevy a obliekol ich jeho synovi Eleazárovi, načo tam Áron na vrcholku vrchu zomrel.+ A Mojžiš a Eleazár zostúpili z vrchu. 29  A celé zhromaždenie uvidelo, že Áron skonal, a celý dom Izraela plakal za Áronom tridsať dní.+

Poznámky pod čiarou