3. Mojžišova 3:1–17

3  A ak je jeho obeť obeťou spoločenstva+, ak ju predkladá zo stáda dobytka, už či samca alebo samicu, čo predloží pred Jehovu, bude zdravé+.  A položí ruku na hlavu+ svojej obete a bude zabitá pri vchode do stanu stretnutia; a Áronovi synovia, kňazi, pokropia oltár dookola krvou.  A niečo z obete spoločenstva predloží ako obeť ohňom Jehovovi, totiž tuk+, ktorý pokrýva črevá, áno, všetok tuk, ktorý je na črevách,+  a obe obličky+ a tuk, ktorý je na nich, tak ako aj ten na bedrách. A prívesok na pečeni, ten odstráni spolu s obličkami.  A Áronovi synovia+ to nechajú dymiť na oltári,+ na zápalnej obeti, ktorá je na dreve+, čo je na ohni, ako obeť ohňom upokojujúcej vône+ Jehovovi.  A ak je jeho obeť Jehovovi zo stáda drobného dobytka pre obeť spoločenstva, samec či samica, to, čo predloží, bude zdravé+.  Ak ako svoju obeť predkladá mladého barana, tak ho predloží pred Jehovu.+  A položí ruku na hlavu+ svojej obete a bude zabitá pred stanom stretnutia;+ a Áronovi synovia pokropia jej krvou oltár dookola.  A z obete spoločenstva predloží jej tuk ako obeť ohňom Jehovovi.+ Odstránia celý tučný chvost+ pri chrbtici a tuk, ktorý pokrýva črevá, áno, všetok tuk, ktorý je na črevách,+ 10  a obe obličky a tuk, ktorý je na nich, podobne ako ten na bedrách. A prívesok+ na pečeni, ten odstránia spolu s obličkami. 11  A kňaz to nechá dymiť+ na oltári ako pokrm+, obeť ohňom Jehovovi. 12  A ak je jeho obeťou koza+, tak ju predloží pred Jehovu. 13  A položí ruku na jej hlavu+ a bude zabitá pred stanom stretnutia+ a Áronovi synovia pokropia jej krvou oltár dookola. 14  A on z nej predloží ako svoju obeť, ako obeť ohňom Jehovovi, tuk pokrývajúci črevá, áno, všetok tuk, ktorý je na črevách,+ 15  a obe obličky a tuk, ktorý je na nich, podobne ako ten na bedrách. A prívesok na pečeni, ten odstráni spolu s obličkami. 16  A kňaz ich nechá dymiť na oltári ako pokrm, obeť ohňom na upokojujúcu vôňu. Všetok tuk patrí Jehovovi.+ 17  To je ustanovenie pre vaše pokolenia na neurčitý čas na všetkých vašich bydliskách: Nebudete jesť nijaký tuk ani nijakú krv+.‘“

Poznámky pod čiarou