3. Mojžišova 26:1–46

26  Neurobíte si bezcenných bohov+ a nepostavíte si vyrezávaný obraz+ alebo posvätný stĺp a nevystavíte si kameň+ v svojej krajine, aby ste sa mu klaňali;+ lebo ja som Jehova, váš Boh.  Máte zachovávať moje sabaty+ a máte mať posvätnú úctu pred mojou svätyňou. Ja som Jehova.  Ak budete ďalej chodiť v mojich ustanoveniach a dodržiavať moje prikázania a naozaj ich budete uplatňovať,+  istotne vám dám dažďové prehánky v ich pravý čas+ a krajina dá svoj výnos+ a poľný strom dá svoje ovocie.+  A vaša mlatba istotne potrvá do vášho vinobrania a vinobranie potrvá do siatia semena; a skutočne budete jesť svoj chlieb do sýtosti+ a bývať v bezpečí v svojej krajine.+  A dám pokoj krajine+ a skutočne budete líhať bez toho, aby ste sa pred niekým chveli;+ a spôsobím, aby z tejto krajiny zmizlo škodlivé divé zviera+ a meč neprejde vašou krajinou.+  A istotne budete hnať svojich nepriateľov+ a padnú pred vami mečom.  A päť z vás bude hnať sto a sto z vás bude hnať desaťtisíc a vaši nepriatelia padnú pred vami mečom.+  A obrátim sa k vám+ a urobím vás plodnými a rozmnožím vás+ a naplním svoju zmluvu s vami.+ 10  A istotne budete jesť to staré z predchádzajúceho roku+ a vynesiete to staré pred novým. 11  A istotne dám svoj svätostánok do vášho stredu+ a moja duša si vás nesprotiví.+ 12  A skutočne budem chodiť uprostred vás a dokážem, že som vaším Bohom,+ a vy, vy dokážete, že ste mojím ľudom.+ 13  Ja som Jehova, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, z otrockej služby pre nich,+ a polámal som tyče vášho jarma a nechal vás chodiť vzpriamene.+ 14  Ak ma však nebudete počúvať, ani nebudete uplatňovať všetky tieto prikázania+ 15  a ak zavrhnete moje ustanovenia+ a ak sa vašim dušiam sprotivia moje sudcovské rozhodnutia, takže nebudete uplatňovať všetky moje prikázania až do tej miery, že porušíte moju zmluvu,+ 16  potom ja, ja vám urobím nasledujúce: ako trest na vás istotne privediem znepokojenie tuberkulózou+ a spaľujúcou horúčkou, spôsobím, aby zlyhali+ oči a duša hynula+. A budete siať svoje semeno nadarmo, lebo ho istotne zjedia vaši nepriatelia.+ 17  A zamerám svoju tvár proti vám a budete pred svojimi nepriateľmi porazení;+ a tí, čo vás nenávidia, budú vás šliapať,+ a skutočne budete utekať, keď vás nikto nebude prenasledovať.+ 18  Ak ma však napriek tomu nebudete počúvať, potom vás budem musieť prísne trestať za vaše hriechy sedemnásobne.+ 19  A budem musieť zlomiť pýchu vašej sily a vaše nebesia urobím ako železo+ a vašu zem ako meď. 20  A vaša sila sa bude vynakladať nadarmo, keďže zem nedá svoj výnos+ a strom zeme nedá svoje ovocie.+ 21  Ale ak budete chodiť ďalej v odpore voči mne a nebudete ma chcieť počúvať, budem na vás musieť naložiť podľa vašich hriechov sedemkrát viac úderov.+ 22  A pošlem medzi vás divé poľné zvieratá+ a istotne vás pripravia o deti+ a odrežú vaše domáce zvieratá a znížia váš počet a vaše cesty budú spustošené.+ 23  Ak sa napriek tomu nedáte odo mňa napraviť týmito vecami,+ a tak budete musieť chodiť v odpore voči mne, 24  ja, áno, ja budem musieť chodiť v odpore voči vám;+ a budem vás musieť, áno ja, sedemkrát udrieť za vaše hriechy.+ 25  A istotne privediem na vás meč, ktorý vykoná pomstu+ kvôli zmluve+; a skutočne sa zhromaždíte do svojich miest a určite pošlem medzi vás mor+ a budete vydaní do ruky nepriateľa.+ 26  Až vám polámem prúty, na ktoré sa vešajú prstencovité bochníky,+ potom bude desať žien piecť váš chlieb iba v jednej peci a budú dávať váš chlieb späť podľa váhy;+ a budete jesť, ale nenasýtite sa.+ 27  Ak ma však ani potom nebudete počúvať a ďalej budete chodiť v odpore voči mne,+ 28  potom budem musieť chodiť v rozpálenom odpore voči vám,+ a ja, áno, ja vás budem musieť sedemkrát prísne potrestať za vaše hriechy.+ 29  Tak budete musieť jesť mäso svojich synov a budete jesť mäso svojich dcér.+ 30  A istotne vyhladím vaše posvätné výšiny+ a odrežem vaše stojany s kadidlom a vaše vlastné mŕtvoly položím na mŕtvoly vašich zahnojených modiel;+ a moja duša si vás sprotiví.+ 31  A skutočne vydám vaše mestá meču+ a spustoším vaše svätyne+ a neprivoniam k vašim upokojujúcim vôňam.+ 32  A ja, ja spustoším krajinu,+ a vaši nepriatelia, ktorí bývajú v nej, budú na to pozerať v ohromení.+ 33  A vás rozptýlim medzi národy+ a vytasím na vás meč+ a vaša krajina sa stane spúšťou+ a vaše mestá sa stanú spustošenou zrúcaninou. 34  V tom čase bude krajina splácať svoje sabaty po všetky dni, keď bude spustošená, zatiaľ čo budete v krajine svojich nepriateľov. V tom čase bude krajina zachovávať sabat, lebo bude splácať svoje sabaty.+ 35  Po všetky dni, kým bude spustošená, bude zachovávať sabat, lebo nezachovávala sabat počas vašich sabatov, keď ste v nej bývali. 36  A čo sa týka zostávajúcich+ medzi vami, istotne vnesiem do ich sŕdc plachosť v krajinách ich nepriateľov; a zaženie ich zvuk odviateho listu a budú utekať ako na úteku pred mečom a padnú, hoci [ich] nikto nenaháňa.+ 37  A istotne sa budú potkýnať jeden o druhého akoby pred mečom, hoci [ich] nikto nebude naháňať, a ukáže sa, že nemáte nijakú schopnosť postaviť sa [na odpor] svojim nepriateľom.+ 38  A zahyniete medzi národmi+ a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. 39  A zostávajúci medzi vami, tí zhnijú pre svoje previnenie v krajinách svojich nepriateľov.+ Áno, aj pre previnenia svojich otcov+ zhnijú s nimi. 40  A istotne vyznajú svoje vlastné previnenie+ a previnenie svojich otcov v ich nevernosti, keď sa správali voči mne neverne, áno, dokonca keď chodili v odpore voči mne.+ 41  Ale ja, ja som potom chodil v odpore voči nim+ a musel som ich priviesť do krajiny ich nepriateľov.+ Azda bude v tom čase ich neobrezané srdce+ pokorené+ a oni splatia v tom čase svoje previnenie. 42  A skutočne si spomeniem na svoju zmluvu s Jakobom+; a dokonca na svoju zmluvu s Izákom+, a dokonca na svoju zmluvu s Abrahámom+ si spomeniem, i na tú krajinu si spomeniem. 43  Celý čas bola krajina nimi opustená a splácala svoje sabaty,+ zatiaľ čo bola bez nich spustošená a oni platili za svoje previnenia,+ lebo – dokonca zavrhli+ moje sudcovské rozhodnutia a ich duše si sprotivili moje ustanovenia.+ 44  A predsa pre to všetko, zatiaľ čo budú ďalej v krajine svojich nepriateľov, istotne ich nezavrhnem+, ani si ich nesprotivím+ natoľko, že by som ich vyhubil, a tak porušil svoju zmluvu+ s nimi; ja som totiž Jehova, ich Boh. 45  A spomeniem si na nich kvôli zmluve predkov+, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny pred očami národov,+ aby som dokázal, že som ich Bohom. Ja som Jehova.‘“ 46  To sú predpisy a sudcovské rozhodnutia+ a zákony, ktoré ustanovil Jehova medzi sebou a synmi Izraela prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj.+

Poznámky pod čiarou