3. Mojžišova 21:1–24

21  A Jehova povedal ďalej Mojžišovi: „Hovor kňazom, Áronovým synom, a povieš im: ‚Nikto sa nesmie poškvrniť medzi svojím ľudom pre dušu, ktorá skonala.+  Ale pre svojho pokrvného príbuzného, ktorý je mu blízky, pre svoju matku a pre svojho otca a pre svojho syna a pre svoju dcéru a pre svojho brata  a pre svoju sestru, pannu, ktorá je mu blízka, ktorá sa nestala [ženou] muža, pre ňu sa smie poškvrniť.  Nesmie sa poškvrniť pre ženu, ktorú [už] vlastní nejaký majiteľ medzi jeho ľudom, aby sa neznesvätil.  Nemajú si vytvárať na hlave plešinu+ a nemajú si holiť konce svojej brady+ a na tele si nemajú robiť zárezy.+  Majú sa preukázať ako svätí svojmu Bohu+ a nemajú znesväcovať meno svojho Boha,+ lebo oni sú tí, čo predkladajú Jehovove obete ohňom, chlieb svojho Boha;+ a preukážu sa ako svätí.+  Nemajú si vziať prostitútku+ ani znásilnenú ženu; a pretože je svojmu Bohu svätý, nemajú si vziať ženu+, s ktorou sa rozviedol manžel.+  Preto ho posvätíš,+ lebo je ten, čo predkladá chlieb tvojho Boha. Má sa ti preukázať ako svätý,+ lebo ja, Jehova, ktorý vás posväcujem, som svätý.+  A ak by sa znesvätila dcéra kňaza tým, že by sa dopustila prostitúcie, je to jej otec, koho znesväcuje. Má byť spálená v ohni.+ 10  A veľkňaz z jeho bratov, na ktorého hlavu bol vyliaty+ olej pomazania a ktorého ruka bola naplnená mocou, aby nosil odevy,+ ten si nemá nechať neupravenú hlavu+ a nemá si trhať odevy.+ 11  A nemá prísť k žiadnej mŕtvej duši.+ Nesmie sa poškvrniť pre svojho otca a pre svoju matku. 12  Nemá tiež vychádzať zo svätyne a znesväcovať svätyňu svojho Boha,+ lebo je na ňom znamenie zasvätenia, olej pomazania jeho Boha.+ Ja som Jehova. 13  A on si má vziať ženu v jej panenstve.+ 14  A vdovu alebo rozvedenú ženu a znásilnenú, prostitútku, žiadnu z nich si nesmie vziať, ale má si vziať za manželku pannu zo svojho ľudu. 15  A nemá znesvätiť svoje semeno medzi svojím ľudom,+ lebo ja som Jehova, ktorý ho posväcuje.‘“+ 16  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a povedal: 17  „Hovor Áronovi a povedz: ‚Žiaden muž z tvojho semena počas ich pokolení, ktorý má chybu+, sa nesmie priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha.+ 18  Ak je nejaký muž, na ktorom je chyba, nesmie sa priblížiť: muž slepý alebo chromý alebo s rozštiepeným nosom alebo s jedným údom príliš dlhým+ 19  alebo muž, ktorý má zlomeninu nohy alebo zlomeninu ruky, 20  alebo [je] hrbatý alebo útly alebo [má] očnú chorobu alebo chrasty alebo má lišaj alebo má porušené semenníky.+ 21  Žiaden muž zo semena kňaza Árona, na ktorom je chyba, sa nesmie priblížiť, aby predkladal Jehovove obete ohňom.+ Je na ňom chyba. Nesmie sa priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha.+ 22  Smie jesť chlieb svojho Boha z najsvätejších vecí+ a zo svätých vecí+. 23  Nesmie však prísť do blízkosti opony+ a nesmie sa priblížiť k oltáru+, lebo je na ňom chyba;+ a nemá znesvätiť moju svätyňu+, lebo ja som Jehova, ktorý ich posväcujem.‘“+ 24  Mojžiš hovoril podľa toho Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraela.

Poznámky pod čiarou