3. Mojžišova 18:1–30

18  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a riekol:  „Hovor synom Izraela a povieš im: ‚Ja som Jehova, váš Boh.+  Podľa spôsobov egyptskej krajiny, v ktorej ste bývali, nebudete konať;+ a podľa spôsobov kanaanskej krajiny, do ktorej vás privádzam, nebudete konať;+ a v ich ustanoveniach nebudete chodiť.  Máte konať moje sudcovské rozhodnutia+ a dodržiavať moje ustanovenia+ tak, aby ste v nich chodili.+ Ja som Jehova, váš Boh.  A budete dodržiavať moje ustanovenia a moje sudcovské rozhodnutia, prostredníctvom ktorých bude človek žiť, ak ich bude konať.+ Ja som Jehova.+  Nikto z vás sa nepriblíži k žiadnemu svojmu blízkemu telesnému príbuznému, aby ste obnažili jeho nahotu.+ Ja som Jehova.  Neobnažíš nahotu svojho otca+ a nahotu svojej matky. Je tvoja matka. Neobnažíš jej nahotu.  Neobnažíš nahotu manželky svojho otca.+ Je to nahota tvojho otca.  Čo sa týka nahoty tvojej sestry, dcéry tvojho otca alebo dcéry tvojej matky, či narodenej v tej istej domácnosti alebo narodenej mimo nej, neobnažíš ich nahotu.+ 10  Čo sa týka nahoty dcéry tvojho syna alebo dcéry tvojej dcéry, neobnažíš ich nahotu, lebo sú tvojou nahotou. 11  Čo sa týka nahoty dcéry manželky tvojho otca, potomstva tvojho otca, ktorá je tvojou sestrou, neobnažíš jej nahotu. 12  Neobnažíš nahotu sestry svojho otca. Je pokrvná príbuzná tvojho otca.+ 13  Neobnažíš nahotu sestry svojej matky, lebo je pokrvná príbuzná tvojej matky. 14  Neobnažíš nahotu brata svojho otca. Nepriblížiš sa k jeho manželke. Je tvojou strynou.+ 15  Neobnažíš nahotu svojej nevesty+. Je manželka tvojho syna. Neobnažíš jej nahotu. 16  Neobnažíš nahotu manželky svojho brata+. Je to nahota tvojho brata. 17  Neobnažíš nahotu nejakej ženy i jej dcéry.+ Nevezmeš si dcéru jej syna a dcéru jej dcéry, aby si obnažil jej nahotu. Sú to prípady pokrvného príbuzenstva. Je to voľné správanie.+ 18  A nevezmeš nejakú ženu navyše ako sokyňu+ k jej sestre, aby si odkryl jej nahotu, totiž okrem nej ešte počas jej života. 19  A nepriblížiš sa k žene počas menštruácie+ jej nečistoty, aby si obnažil jej nahotu.+ 20  A nedáš svoj výron ako semeno manželke svojho spoločníka, aby si sa tým neznečistil.+ 21  A nedovolíš, aby ktokoľvek z tvojho potomstva bol obetovaný+ Molochovi+. Neznesvätíš+ tak meno svojho Boha. Ja som Jehova.+ 22  A neľahneš si k mužskej+ osobe tak, ako si líhaš so ženou.+ Je to odporná vec. 23  A nedáš svoj výron nijakému zvieraťu,+ aby si sa tým neznečistil, a žena nemá stáť pred zvieraťom, aby sa s ním spojila.+ Je to porušenie toho, čo je prirodzené. 24  Neznečisťujte sa nijakou z týchto vecí, lebo tým všetkým sa znečistili národy, ktoré pred vami posielam preč.+ 25  Preto je nečistá tá krajina a privediem na ňu trest za jej previnenia a tá krajina vyvráti svojich obyvateľov.+ 26  A sami budete dodržiavať moje ustanovenia a moje sudcovské rozhodnutia+ a nebudete konať žiadnu zo všetkých tých odporných vecí, už či domáci alebo cudzí usadlík, ktorý býva ako cudzí usadlík vo vašom strede.+ 27  Veď všetky tieto odporné veci konajú muži tej krajiny,+ ktorí boli pred vami, takže je tá krajina nečistá. 28  Potom vás tá krajina nevyvráti pre vaše znečisťovanie, ako istotne vyvráti národy, ktoré boli pred vami.+ 29  A keď ktokoľvek urobí nejakú zo všetkých týchto odporných vecí, tak duše, ktoré to urobia, budú odrezané sprostred svojho ľudu.+ 30  A budete dodržiavať svoj úväzok voči mne tým, že nebudete pestovať nijaký z tých odporných zvykov, ktoré sa vykonávali pred vami,+ aby ste sa nimi neznečistili. Ja som Jehova, váš Boh.‘“

Poznámky pod čiarou