3. Mojžišova 13:1–59

13  A Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi a riekol:  „V prípade, že človeku na koži jeho tela vznikne vyrážka alebo chrasta+ alebo škvrna, a vyvinie sa na koži jeho tela na malomocenstvo+, bude privedený ku kňazovi Áronovi alebo k jednému z jeho synov, kňazov.+  A kňaz sa pozrie na ranu na koži tela.+ Keď chĺpky na rane zbeleli a rana sa javí hlbšia ako koža jeho tela, je to rana malomocenstva. A kňaz sa na to pozrie a vyhlási ho za nečistého.  Ale ak je škvrna na koži jeho tela biela a nejaví sa hlbšia ako koža a jej chĺpky nezbeleli, dá kňaz ranu na sedem dní do karantény+.  A siedmeho dňa sa naňho kňaz pozrie, a ak to vyzerá tak, že sa rana zastavila, rana sa nerozšírila po koži, kňaz ho dá do karantény+ ešte na ďalších sedem dní.  A siedmeho dňa sa naňho kňaz pozrie po druhý raz, a ak rana vybledla a rana sa nerozšírila po koži, tak ho kňaz vyhlási za čistého. Bola to chrasta. A vyperie si odevy a bude čistý.  Ale ak sa chrasta zjavne rozšírila po koži po tom, čo sa objavil pred kňazom na potvrdenie svojho očistenia, vtedy sa objaví pred kňazom po druhý raz;+  a kňaz sa pozrie; a ak sa chrasta rozšírila po koži, kňaz ho vtedy vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo.+  V prípade, že na nejakom človeku vznikne rana malomocenstva, vtedy bude privedený ku kňazovi. 10  A kňaz sa pozrie;+ a ak je na koži biela vyrážka a chĺpky na nej zbeleli a vo vyrážke je otvorené živé mäso+, 11  je to na koži jeho tela chronické malomocenstvo+; a kňaz ho vyhlási za nečistého. Nemal by ho dať do karantény+, lebo je nečistý. 12  Ak teraz na koži zjavne vypuklo malomocenstvo a malomocenstvo skutočne pokryje od hlavy po päty celú kožu toho, ktorý má ranu, všade, kde to vidia oči kňaza, 13  a kňaz sa pozrel a malomocenstvo pokrylo celé jeho telo, tak vyhlási ranu za čistú. Celá zbelela. Je čistý. 14  Ale v deň, keď sa na nej objaví živé mäso, bude nečistý. 15  A kňaz+ uvidí živé mäso a vyhlási ho za nečistého. Živé mäso je nečisté. Je to malomocenstvo.+ 16  Alebo v prípade, že živé mäso ustúpi a zbelie, príde potom ku kňazovi. 17  A kňaz sa pozrie+ naňho, a ak rana zbelela, kňaz potom vyhlási ranu za čistú. Je čistý. 18  Čo sa týka tela, na ktorého koži vznikne hrča+, a naozaj sa hojí, 19  a na mieste zapálenej hrče sa vyvinula biela vyrážka alebo červenobiela škvrna, vtedy sa ukáže kňazovi. 20  A kňaz sa pozrie+ a ak sa javí hlbšia ako koža a jej chĺpky zbeleli, potom ho kňaz vyhlási za nečistého. Je to rana malomocenstva. Prepukla zapálenou hrčou. 21  Ale ak sa pozrie na to kňaz a vidí, že tam nie sú nijaké biele chĺpky a nie je to hlbšie ako koža a je to vyblednuté, vtedy ho kňaz dá do karantény+ na sedem dní. 22  A ak sa to zjavne rozširuje po koži, tak ho kňaz vyhlási za nečistého. Je to rana. 23  Ale ak by sa škvrna na tom mieste zastavila, nerozšírila sa, je to zápal+ hrče; a kňaz ho vyhlási za čistého.+ 24  Alebo v prípade, že sa na koži tela zjaví jazva po spálení a otvorené mäso jazvy sa stane červenobielou alebo bielou škvrnou, 25  tak sa na to pozrie kňaz; a ak chĺpky na škvrne zbeleli a javí sa hlbšou ako koža, je to malomocenstvo. Prepuklo jazvou a kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to rana malomocenstva. 26  Ale ak sa na to kňaz pozrie a tu vidí, že na škvrne nie sú nijaké biele chĺpky a nie je hlbšia ako koža a je vyblednutá, kňaz ho dá potom do karantény na sedem dní. 27  A siedmeho dňa sa naňho kňaz pozrie. Ak sa to zjavne rozširuje po koži, potom ho kňaz vyhlási za nečistého. Je to rana malomocenstva. 28  Ale ak škvrna zostane na mieste, nerozšírila sa po koži a je vyblednutá, je to vyrážka jazvy; a kňaz ho vyhlási za čistého, lebo je to zapálená jazva. 29  A ak u niektorého muža alebo niektorej ženy vzniká nejaká rana na hlave alebo na brade, 30  vtedy kňaz+ prezrie ranu; a ak sa javí hlbšia ako koža a chĺpky na nej sú žlté a riedke, potom kňaz vyhlási takého za nečistého. Je to chorobné vypadávanie vlasov.+ Je to malomocenstvo hlavy alebo brady. 31  Ale v prípade, že kňaz vidí ranu chorobného vypadávania vlasov, a hľa, nejaví sa hlbšia ako koža a nie sú v nej čierne chĺpky, tak dá kňaz ranu chorobného vypadávania vlasov do karantény+ na sedem dní.+ 32  A siedmeho dňa sa kňaz pozrie na ranu; a ak sa chorobné vypadávanie vlasov nerozšírilo a nevyvinuli sa na nej nijaké žlté chĺpky a miesto chorobného vypadávania vlasov+ sa nejaví hlbšie ako koža, 33  vtedy sa dá oholiť, ale [miesto] chorobného vypadávania vlasov si nedá oholiť;+ a kňaz dá chorobné vypadávanie vlasov znovu na sedem dní do karantény. 34  A siedmeho dňa sa kňaz pozrie na chorobné vypadávanie vlasov; a ak sa chorobné vypadávanie vlasov nerozšírilo po koži a nejaví sa hlbšie ako koža, potom ho kňaz vyhlási za čistého+ a on si vyperie odevy a bude čistý. 35  Ale ak sa chorobné vypadávanie vlasov zjavne rozšíri po koži po tom, čo bolo jeho očistenie potvrdené, 36  tak ho kňaz+ pozrie; a ak sa chorobné vypadávanie vlasov rozšírilo po koži, kňaz nemusí pátrať po žltých chĺpkoch; je nečistý. 37  Ale ak sa chorobné vypadávanie vlasov podľa výzoru zastavilo a narástli na ňom čierne chĺpky, chorobné vypadávanie vlasov sa zahojilo. Je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého.+ 38  A ak na koži tela nejakého muža alebo nejakej ženy vzniknú škvrny+, biele škvrny, 39  vtedy sa [na ne] kňaz+ pozrie; a ak škvrny na koži ich tela sú nevýrazne biele, je to neškodná vyrážka, ktorá sa vyrazila na koži. Je čistý. 40  A ak mužovi oplešivie hlava,+ je to plešina. Je čistý. 41  Keď plešivie hlava spredu, je to čelná plešina. Je čistý. 42  Ale v prípade, že sa vyvíja na plešine temena alebo čela červenobiela rana, je to malomocenstvo, ktoré mu prepuklo na plešine temena alebo čela. 43  A pozrie sa naňho kňaz+; a ak je na plešine jeho temena alebo čela vyrážka červenobielej rany a javí sa ako malomocenstvo na koži tela, 44  je malomocný. Je nečistý. Kňaz ho má vyhlásiť za nečistého. Jeho rana je na jeho hlave. 45  Čo sa týka malomocného, na ktorom je rana, jeho odevy sa majú roztrhať+ a jeho hlava má byť neupravená+ a má si prikryť+ fúzy a volať: ‚Nečistý! Nečistý!‘+ 46  Bude nečistý po všetky dni, keď je na ňom rana. Je nečistý. Má bývať odlúčene. Jeho bydlisko je mimo tábora+. 47  A ak na odeve vzniká rana malomocenstva, buď na vlnenom alebo na ľanovom odeve, 48  buď na osnove+, či na útku plátna alebo vlny, alebo na koži alebo na čomkoľvek vyrobenom z kože,+ 49  a na odeve alebo na koži alebo na osnove alebo na útku alebo na nejakom koženom predmete sa naozaj vyvíja žltozelená alebo červená rana, je to rana malomocenstva, a bude ukázaná kňazovi. 50  A kňaz+ uvidí ranu a dá ranu na sedem dní do karantény+. 51  Keď pozrie ranu siedmeho dňa a rana sa rozšírila po odeve alebo po osnove či po útku+ alebo po koži, ktorá bola vyrobená na akýkoľvek účel, rana je zhubné malomocenstvo+. Je to nečisté. 52  A spáli odev alebo osnovu alebo útok vlny či plátna+ alebo ktorýkoľvek kožený predmet, na ktorom sa azda rana vyvíja, lebo je to zhubné+ malomocenstvo. Má sa to spáliť v ohni. 53  Ale ak sa kňaz pozrie a vidí, že sa rana nerozšírila po odeve ani po osnove či útku ani po nejakom koženom+ predmete, 54  kňaz prikáže, aby vyprali to, na čom je rana, a dá to do karantény na ďalších sedem dní. 55  A kňaz sa pozrie na ranu po tom, čo bola vypraná, a ak sa vzhľad rany nezmenil a rana sa nerozšírila, je to nečisté. Má sa to spáliť v ohni. Je to priehlbeň na predranom kúsku, buď na jeho rube alebo na jeho líci. 56  Ale ak sa kňaz pozrie a vidí, že rana po vypraní vybledla, vytrhne ju zo šiat alebo kože alebo osnovy alebo útku. 57  Ak sa však stále objavuje na odeve alebo na osnove či na útku+ alebo na akomkoľvek koženom predmete, tak práve prepuká. Má sa spáliť+ v ohni čokoľvek, na čom je rana. 58  Čo sa týka odevu alebo osnovy alebo útku alebo akéhokoľvek koženého predmetu, ktorý azda perieš, keď z nich zmizla rana, bude potom vypraný po druhý raz; a bude čistý. 59  To je zákon o rane malomocenstva na odeve z vlny či ľanu+, alebo na osnove či na útku alebo na akomkoľvek koženom predmete, aby to bolo vyhlásené za čisté alebo vyhlásené za nečisté.“

Poznámky pod čiarou