2. Timotejovi 4:1–22

4  Slávnostne ti prikazujem pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý je určený na to, aby súdil+ živých a mŕtvych,+ a pri jeho zjavení+ a jeho kráľovstve:+  Zvestuj slovo,+ bezodkladne sa toho drž v priaznivom+ i v obťažnom období,+ karhaj,+ napomínaj, nabádaj s celou zhovievavosťou+ a [umením] vyučovať.  Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie,+ ale budú si zhromažďovať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im šteklili uši;+  a odvrátia uši od pravdy, a obrátia sa k falošným príbehom+.  Ty však zostaň triezvy vo všetkom,+ znášaj zlo,+ konaj dielo evanjelistu,+ úplne dovŕš svoju službu.+  Veď ja som už vylievaný ako tekutá obeť+ a prichádza čas môjho vyslobodenia+.  Bojoval som znamenitý boj,+ beh som dokončil,+ vieru som zachoval.+  Odteraz je pre mňa vyhradená koruna spravodlivosti,+ ktorú mi dá Pán, ten spravodlivý sudca+, ako odmenu+ v ten deň+, nie však iba mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie.  Snaž sa, aby si čoskoro prišiel za mnou.+ 10  Lebo Demas+ ma opustil, zamilujúc si terajší systém vecí,+ a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie+, Títus do Dalmácie. 11  Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný+ v službe. 12  Tychika+ som poslal do Efezu. 13  Keď prídeš, dones plášť, ktorý som nechal v Troade+ u Karpa, a zvitky, hlavne pergameny. 14  Kotlár Alexander+ mi spôsobil veľa krívd – Jehova mu odplatí podľa jeho skutkov+ – 15  a aj ty sa chráň pred ním, lebo veľmi odporoval našim slovám. 16  Pri mojej prvej obhajobe sa nik nepostavil na moju stranu, ale všetci ma opustili+ – nech sa im to nepripočítava –,+ 17  ale Pán stál pri mne+ a posilnil ma,+ aby bolo mojím prostredníctvom úplne dovŕšené zvestovanie a aby ho mohli počuť všetky národy;+ a bol som vyslobodený z tlamy leva.+ 18  Pán ma vyslobodí od každého zlého diela+ a zachráni [ma] pre svoje nebeské kráľovstvo.+ Nech mu je sláva po celú večnosť. Amen. 19  Pozdravuj odo mňa Prisku+ a Akvilu a Oneziforovu+ domácnosť. 20  Erastus+ zostal v Korinte+, ale chorého Trofima+ som nechal v Mílete+. 21  Snaž sa, aby si prišiel pred zimou. Eubulus ti posiela pozdravy a [takisto] Pudens a Línus a Klaudia a všetci bratia. 22  [Nech je] Pán s duchom, ktorého [prejavuješ].+ [Nech je] s vami jeho nezaslúžená láskavosť.

Poznámky pod čiarou