2. Samuelova 6:1–23

6  A Dávid začal znovu zhromažďovať všetkých vyberaných mužov v Izraeli,+ tridsaťtisíc.  Potom Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, vstali a šli do Baale-judah+, aby odtiaľ priniesli truhlu+ [pravého] Boha, kde sa vzýva meno, meno+ Jehovu vojsk+ sediaceho na cherubínoch.+  Nechali však truhlu [pravého] Boha viezť na novom voze,+ aby ju previezli z Abinadábovho domu,+ ktorý bol na pahorku; a nový voz viedli Abinadábovi synovia Uzza a Achio.+  Viezli ju teda z Abinadábovho domu, ktorý bol na pahorku – s truhlou [pravého] Boha; a Achio kráčal pred Truhlou.  A Dávid a celý dom Izraela slávili pred Jehovom s nástrojmi každého druhu z borievkového dreva a s harfami+ a so strunovými nástrojmi+ a s tamburínami+ a so sistremami a s činelmi.+  A postupne prišli až po Nachónovo humno, a teraz Uzza+ vystrel [ruku] k truhle [pravého] Boha a chytil ju,+ lebo dobytok skoro spôsobil prevrhnutie.  Na to vzplanul proti Uzzovi Jehovov hnev+, a [pravý] Boh ho tam zrazil pre ten neúctivý čin,+ takže tam zomrel pri truhle [pravého] Boha.+  A Dávid sa rozhneval pre to, že Jehova prerazil trhlinu proti Uzzovi, a to miesto sa až do tohto dňa volá Perec-uzza.+  A Dávid v ten deň dostal z Jehovu+ strach a začal hovoriť: „Ako príde ku mne Jehovova truhla?“+ 10  A Dávid nebol ochotný odsťahovať Jehovovu truhlu k sebe do Mesta Dávidovho+. Dávid ju teda nechal odniesť nabok do domu Obéd-edoma+ Gitťanského.+ 11  A Jehovova truhla ďalej zostala v dome Obéd-edoma Gitťanského tri mesiace; a Jehova stále žehnal+ Obéd-edoma a celú jeho domácnosť.+ 12  Nakoniec dostal kráľ Dávid správu, hovoriacu: „Jehova žehná Obéd-edomov dom a všetko, čo je jeho, kvôli truhle [pravého] Boha.“ A tak šiel Dávid a s plesaním priniesol truhlu [pravého] Boha z Obéd-edomovho domu do Mesta Dávidovho.+ 13  A keď nosiči+ Jehovovej truhly prešli šesť krokov, ihneď obetoval býka a vykŕmené zviera.+ 14  A Dávid tancoval pred Jehovom z celej sily a celú dobu bol Dávid opásaný ľanovým efodom+. 15  A Dávid a celý dom Izraela vynášali Jehovovu truhlu+ s radostným krikom+ a zvukom rohu+. 16  A keď Truhla vošla do Mesta Dávidovho, stalo sa, že Saulova dcéra Míchal+ sa pozerala z okna a videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Jehovom; a začala ním v srdci+ pohŕdať.+ 17  Vniesli teda Jehovovu truhlu a postavili ju na jej miesto vnútri stanu, ktorý postavil pre ňu Dávid;+ potom Dávid obetoval pred Jehovom zápalné obete+ a obete spoločenstva+. 18  Keď Dávid skončil obetovanie zápalných obetí a obetí spoločenstva, potom požehnal+ ľud v mene Jehovu+ vojsk. 19  Všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužovi ako aj žene, každému pridelil potom [ako] podiel prstencovitý chlieb+ a datľový koláč a hrozienkový koláč,+ a potom šiel všetok ľud, každý do svojho domu. 20  Dávid sa teraz vrátil požehnať svoju domácnosť+ a Saulova dcéra Míchal+ vyšla von, Dávidovi v ústrety, a povedala: „Akým slávnym sa dnes urobil kráľ Izraela,+ keď sa dnes odkrýval očiam otrokýň svojich sluhov, ako sa úplne odkrýva jedna z prázdnych hláv!“+ 21  Dávid na to povedal Míchal: „Bolo to pred Jehovom, ktorý si vyvolil radšej mňa ako tvojho otca a celú jeho domácnosť, aby ma dosadil do velenia ako vodcu nad Jehovovým ľudom Izraelom,+ a ja budem sláviť pred Jehovom.+ 22  A ešte viac sa znevážim+ a znížim sa vo vlastných očiach; a som rozhodnutý, že s otrokyňami, o ktorých si sa zmienila, s tými sa oslávim.“+ 23  A tak Saulova dcéra Míchal+ až do dňa svojej smrti nemala dieťa.

Poznámky pod čiarou