2. Samuelova 10:1–19

10  A potom sa stalo, že zomrel kráľ synov Ammóna+ a miesto neho začal panovať jeho syn Chanun.+  Dávid nato povedal: „Prejavím voči Nachašovmu synovi Chanunovi milujúcu láskavosť, tak ako jeho otec prejavoval milujúcu láskavosť mne.“+ Dávid [tam] teda poslal prostredníctvom svojich sluhov,+ aby ho utešil nad jeho otcom, a Dávidovi sluhovia vošli do krajiny synov Ammóna.  Kniežatá synov Ammóna však povedali svojmu pánovi Chanunovi: „Či ctí Dávid tvojho otca v tvojich očiach tým, že poslal k tebe utešiteľov? Neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal mesto a špehoval+ v ňom a rozvrátil ho?“+  Chanun teda vzal Dávidových sluhov a oholil im polovicu brady+ a odstrihol im polovicu odevov až po zadok a poslal ich preč.+  Neskôr to ľudia oznámili Dávidovi, a ihneď im poslal v ústrety, lebo tí muži sa cítili veľmi ponížení; a kráľ ďalej povedal: „Bývajte v Jerichu,+ kým vám nenarastú brady. Potom sa vrátite.“  Časom videli synovia Ammóna, že začali Dávidovi zapáchať+, a synovia Ammóna tak poslali a najali bet-rechóbskych+ Sýrčanov a cóbskych Sýrčanov,+ dvadsaťtisíc peších mužov, a kráľa Maachu,+ tisíc mužov, a Ištób, dvanásťtisíc mužov.  Keď to počul Dávid, poslal potom Joába a všetko vojsko [a] mocných mužov.+  A synovia Ammóna začali vychádzať a zoraďovať sa do bojového šíku pri vchode [do] brány, tiež cóbski a rechóbski+ Sýrčania a Ištób a Maacha spolu v otvorenom poli.+  Keď videl Joáb, že bojové výpady začali proti nemu spredu i zozadu, hneď vyvolil niektorých z vyberaných+ mužov v Izraeli a rozostavil ich do šíku v ústrety Sýrčanom. 10  A zvyšok ľudu dal do ruky svojmu bratovi Abišajovi+, aby ich rozostavil do šíku v ústrety synom Ammóna.+ 11  A ďalej povedal: „Ak sa mi Sýrčania stanú priveľmi silnými, potom mi poslúžite ako záchrana; ale ak sa vám synovia Ammóna stanú priveľmi silnými, prídem vás zachrániť ja.+ 12  Buďte silní, aby sme sa ukázali ako odvážni+ v prospech nášho ľudu a v prospech miest nášho Boha;+ a Jehova, ten urobí, čo je dobré v jeho očiach.“+ 13  Potom Joáb a ľud, ktorý bol s ním, vykročil do bitky proti Sýrčanom, a tí pred ním utiekli.+ 14  Synovia Ammóna, tí videli, že Sýrčania utiekli, a dali sa na útek pred Abišajom a vošli teda do mesta.+ Potom sa Joáb vrátil od synov Ammóna a prišiel do Jeruzalema+. 15  Keď Sýrčania videli, že boli pred Izraelom porazení, zhromaždili sa. 16  Hadadézer+ teda poslal a vyviedol Sýrčanov, ktorí boli v kraji Rieky;+ a potom prišli do Chelamu s veliteľom Hadadézerovho vojska, Šobachom,+ pred sebou. 17  Keď Dávid dostal správu, ihneď zhromaždil celý Izrael a prešiel Jordán a prišiel do Chelamu. Sýrčania sa teraz rozostavili do šíku v ústrety Dávidovi a dali sa do boja proti nemu.+ 18  A Sýrčania sa dali pred Izraelom na útek;+ a Dávid pobil zo Sýrčanov sedemsto pohoničov koní a štyridsaťtisíc jazdcov+ a zrazil veliteľa ich vojska Šobacha, takže tam zomrel.+ 19  Keď videli všetci králi+, Hadadézerovi sluhovia, že boli pred Izraelom porazení,+ pohotovo uzavreli s Izraelom mier a začali im slúžiť;+ a Sýrčania sa báli ďalšieho pokusu zachraňovať synov Ammóna.+

Poznámky pod čiarou