2. Petra 2:1–22

2  A medzi ľudom sa vyskytli falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia.+ Práve tí budú nenápadne zavádzať zhubné sekty a zaprú dokonca majiteľa, ktorý ich kúpil,+ [a] privodia si rýchle zničenie.  Mnohí budú nasledovať+ ich skutky voľného správania+ a pre nich sa bude hovoriť rúhavo o ceste pravdy.+  Budú vás aj žiadostivo vykorisťovať podvodnými slovami.+ Ale pokiaľ ide o nich, súd zo starých dôb+ nepostupuje pomaly a ich zničenie nedrieme.+  Skutočne, ak Boh neupustil od potrestania anjelov+, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru+, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd;+  a [ak] neupustil od potrestania starého sveta,+ ale Noacha, zvestovateľa spravodlivosti,+ zachoval v bezpečí so siedmimi inými,+ keď uviedol potopu+ na svet bezbožných ľudí;  a [ak] tým, že obrátil mestá Sodomu a Gomoru na popol, ich odsúdil,+ a tak dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí;+  a [ak] oslobodil spravodlivého Lóta,+ ťažko sužovaného voľným správaním ľudí vzdorujúcich zákonu+ –  lebo onen spravodlivý muž tým, čo videl a počul, keď býval medzi nimi, zo dňa na deň trápil svoju spravodlivú dušu pre ich nezákonné skutky –  Jehova vie, ako oslobodiť zo skúšky+ ľudí zbožnej oddanosti, ale nespravodlivých ľudí zachovať pre deň súdu, aby boli odrezaní,+ 10  ale hlavne tých, ktorí idú za telom so žiadosťou poškvrniť+ [ho] a ktorí sa pohŕdavo pozerajú na panstvá.+ Opovážliví, svojvoľní, nechvejú sa pred slávnymi, ale hovoria utŕhačne,+ 11  zatiaľ čo anjeli, hoci majú väčšiu silu a moc, nevznášajú proti nim obvinenia utŕhačnými výrazmi,+ [a nerobia to] z úcty k Jehovovi.+ 12  Títo, ako nerozumné zvieratá, ktoré sa od prirodzenosti narodili na to, aby ich chytili a zabíjali, pretože hovoria rúhavo o veciach, o ktorých sú v nevedomosti,+ utrpia zničenie na svojej vlastnej [ceste] zničenia 13  a sami utrpia krivdu+ ako odmenu za konanie krivdy.+ Prepychový život vo dne považujú za rozkoš.+ Sú škvrnou a potupou a hýria s neviazaným potešením v svojom podvodníckom učení, zatiaľ čo hodujú spolu s vami.+ 14  Oči majú plné cudzoložstva+ a nie sú schopní opustiť hriech+ a lákajú nestále duše. Srdce majú školené v žiadostivosti.+ Sú to prekliate deti.+ 15  Lebo opustili priamu cestu a boli zvedení. Nasledovali cestu Balaama+, Beorovho [syna], ktorý miloval odmenu za krivdu,+ 16  ale bol pokarhaný za vlastné porušenie toho, čo je správne.+ Nemé ťažné zviera zabránilo prorokovmu šialenému postupu,+ keď prehovorilo ľudským hlasom.+ 17  Sú to pramene bez vody+ a mraky hnané prudkou búrkou, a pre nich je vyhradená čierňava tmy.+ 18  Lebo sa vyjadrujú naduto a neužitočne a telesnými žiadosťami+ a uvoľnenými zvykmi lákajú+ tých, ktorí práve unikli ľuďom+ konajúcim v omyle. 19  Zatiaľ čo im sľubujú slobodu,+ sami sú ako otroci porušenosti,+ lebo kto niekoho premôže, aj ho zotročí.+ 20  Ak po tom, čo unikli poškvrneniu sveta+ presným poznaním Pána a Záchrancu Ježiša Krista, sa opäť zaplietli práve do týchto vecí a tieto [ich] premohli,+ istotne sa pre nich stala ich konečná situácia horšia ako začiatočná.+ 21  Veď by bolo pre nich lepšie, keby neboli presne poznali cestu spravodlivosti,+ ako sa po jej presnom poznaní odvrátiť od svätého prikázania, ktoré im bolo odovzdané.+ 22  Stalo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes+ sa vrátil k svojmu vývratku a vykúpaná sviňa vyváľať sa v blate.“+

Poznámky pod čiarou