2. Tesaloničanom 3:1–18

3  Nakoniec, bratia, ďalej sa modlite za nás,+ aby sa Jehovovo slovo+ rýchlo šírilo+ a bolo oslávené, ako sa to naozaj stalo u vás,  a aby sme boli oslobodení od škodlivých a zlých ľudí,+ lebo viera nie je vlastníctvom všetkých.+  Avšak Pán je verný a upevní a ochráni vás od toho zlého.+  Ale máme dôveru+ v Pána, že robíte a budete robiť to, čo nariaďujeme.+  Nech Pán naďalej usmerňuje vaše srdcia v láske+ k Bohu a vo vytrvalosti+ pre Krista.  Bratia, nariaďujeme vám+ v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali+ každému bratovi, ktorý chodí neporiadne+, a nie podľa tradície, ktorú ste prijali od nás.+  Veď sami viete, ako nás máte napodobňovať,+ lebo sme sa nesprávali medzi vami neporiadne,+  ani sme zadarmo od nikoho nejedli chlieb.+ Naopak, pracovali sme s námahou a lopotou+ vo dne i v noci, aby sme na žiadneho z vás nepoložili nákladné bremeno.+  Nie, že by sme nemali oprávnenie,+ ale aby sme vám dali seba za príklad napodobňovať nás.+ 10  Aj keď sme boli u vás, dávali sme vám toto nariadenie:+ „Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje.“+ 11  Počujeme totiž, že niektorí medzi vami chodia neporiadne,+ vôbec nepracujú, ale miešajú sa do toho, čo sa ich netýka.+ 12  Takým nariaďujeme a nabádame [ich] v Pánu Ježišovi Kristovi, že keď budú pracovať v tichosti, majú jesť pokrm, na ktorý si sami zarábajú.+ 13  Bratia, vy však nepoľavujte v konaní toho, čo je správne.+ 14  Ak teda niekto neposlúcha naše slovo v tomto liste,+ označte+ si takého a prestaňte sa s ním stýkať,+ aby sa zahanbil.+ 15  A predsa ho nepovažujte za nepriateľa, ale naďalej ho napomínajte+ ako brata. 16  Nech vám sám Pán pokoja vytrvalo dáva pokoj v každom ohľade.+ Nech je Pán s vami všetkými. 17  [Toto je] môj, Pavlov, vlastnoručne [písaný] pozdrav,+ čo je znamenie v každom liste; tak píšem. 18  Nech je nezaslúžená láskavosť+ nášho Pána Ježiša Krista s vami všetkými.

Poznámky pod čiarou