2. Mojžišova 34:1–35

34  Jehova potom povedal Mojžišovi: „Vytesaj si dve kamenné tabuľky ako tie prvé+ a napíšem na tabuľky slová, čo sa objavili na prvých tabuľkách+, ktoré si roztrieskal.+  A prichystaj sa na ráno, lebo ráno vyjdeš na vrch Sinaj a postavíš sa tam pri mne na vrcholci vrchu.+  Ale nikto nesmie vyjsť s tebou a tiež nech nikoho iného nevidieť na celom vrchu.+ A okrem toho, pred tým vrchom sa nemá pásť nijaký drobný dobytok ani stádo dobytka.“+  Preto vytesal Mojžiš dve kamenné tabuľky ako tie prvé a vstal zavčas rána a vyšiel na vrch Sinaj, tak ako mu prikázal Jehova, a tie dve kamenné tabuľky držal v ruke.  A Jehova zostúpil v oblaku+ a postavil sa tam pri ňom a oznámil Jehovovo meno.+  A Jehova prešiel pred jeho tvárou a oznámil: „Jehova, Jehova, Boh milosrdný+ a milostivý,+ pomalý do hnevu+ a hojný v milujúcej láskavosti+ a pravde+,  zachovávajúci milujúcu láskavosť pre tisíce,+ odpúšťajúci previnenie a priestupok a hriech,+ ale určite neponecháva bez trestu+ a privodí trest za previnenie otcov na synov a na vnukov, na tretie pokolenie a na štvrté pokolenie.“+  Mojžiš sa ihneď hlboko poklonil po zem a vrhol sa na zem.+  Potom povedal: „Ak som teraz našiel priazeň v tvojich očiach, Jehova, prosím, nech ide Jehova v našom strede,+ lebo je to tvrdošijný ľud,+ a ty musíš odpustiť naše previnenie a náš hriech+ a vezmeš nás do svojho vlastníctva.“+ 10  Povedal na to: „Hľa, uzavieram zmluvu: Pred celým tvojím ľudom urobím podivuhodné veci, ktoré neboli nikdy stvorené na celej zemi ani medzi všetkými národmi;+ a všetok ľud, v ktorého strede si, naozaj uvidí Jehovovo dielo, pretože to, čo robím s tebou, vzbudzuje bázeň.+ 11  A ty, ty zachovávaj, čo ti dnes prikazujem.+ Hľa, vyháňam spred teba Amorejčanov a Kanaančanov a Chetitov a Perizejcov a Chivejcov a Jebuzejcov.+ 12  Dávaj si pozor, aby si neuzavrel zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej ideš,+ aby to nebolo v tvojom strede ako osídlo.+ 13  Ale ich oltáre máte strhnúť a ich posvätné stĺpy máte roztrieskať a ich posvätné koly máte postínať.+ 14  Lebo sa nevrhneš na zem pred iným bohom,+ pretože Jehova, ktorého meno je Žiarlivý, on je žiarlivým Bohom;+ 15  aby si neuzavrel nejakú zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo istotne budú mať nemravný styk so svojimi bohmi+ a budú obetovať svojim bohom+ a niekto ťa istotne pozve a istotne budeš jesť niečo z jeho obete.+ 16  Potom budeš musieť brať pre svojich synov niektoré z ich dcér+ a ich dcéry istotne budú mať nemravný styk so svojimi bohmi a dajú popud tvojim synom, aby mali nemravný styk s ich bohmi.+ 17  Neurobíš si nijaké liate modly ako bohov.+ 18  Máš zachovávať sviatok nekvasených chlebov.+ Budeš jesť nekvasené chleby, práve tak ako som ti prikázal, sedem dní v stanovený čas v mesiaci abib,+ lebo to bolo v mesiaci abib, keď si vyšiel z Egypta. 19  Všetko, čo otvára lono ako prvé, je moje+, a to sa týka všetkých tvojich hospodárskych zvierat, prvotiny samca, býka i ovce.+ 20  A prvotinu z osla máš vykúpiť ovcou.+ Ale ak ho nevykúpiš, tak mu zlomíš väzy. Každého prvorodeného zo svojich synov máš vykúpiť.+ A neobjavia sa predo mnou s prázdnymi rukami.+ 21  Šesť dní máš pracovať, ale siedmy deň budeš dodržiavať sabat.+ V čase orby i v žatve budeš dodržiavať sabat.+ 22  A svoj sviatok týždňov budeš sláviť s prvými zrelými plodmi pšeničnej žatvy+ a sviatok zberu úrody na prelome roka.+ 23  Trikrát v roku sa má každý z vás mužského rodu objaviť pred [pravým] Pánom, Jehovom, Bohom Izraela.+ 24  Vyženiem totiž národy spred teba+ a ja urobím tvoje územie priestranné;+ a nikto nezatúži po tvojej krajine, kým tri razy v roku vyjdeš, aby si videl tvár Jehovu, svojho Boha.+ 25  Krv z mojej obete nebudeš zabíjať spolu s tým, čo je kvasené.+ A obeť sviatku pesach nemá zostať cez noc do rána.+ 26  Najlepšie prvé zrelé plody+ zo svojej pôdy máš priniesť do domu Jehovu, svojho Boha.+ Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.“+ 27  A Jehova povedal ďalej Mojžišovi: „Zapíš si tieto slová,+ pretože podľa týchto slov uzavieram zmluvu s tebou a Izraelom.“+ 28  A zostal tam pri Jehovovi štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol nijaký chlieb a nepil nijakú vodu.+ A napísal slová zmluvy, Desať slov, na tabuľky.+ 29  A stalo sa, keď zostúpil Mojžiš z vrchu Sinaj, že boli v Mojžišovej ruke dve tabuľky Svedectva, keď zostúpil z vrchu+ a Mojžiš nevedel, že koža jeho tváre vyžaruje lúče, lebo hovoril s ním.+ 30  Keď Áron a všetci synovia Izraela uvideli Mojžiša, hľa, koža jeho tváre vyžarovala lúče a ich zachvátil strach priblížiť sa k nemu.+ 31  A Mojžiš na nich zavolal. Áron a všetci náčelníci v zhromaždení teda prišli k nemu späť a Mojžiš prehovoril k nim. 32  Až potom sa k nemu priblížili všetci synovia Izraela a začal im prikazovať všetko, o čom s ním hovoril Jehova na vrchu Sinaj.+ 33  Vždy keď s nimi dohovoril Mojžiš, dával si cez tvár závoj.+ 34  Ale keď vchádzal Mojžiš pred Jehovu, aby s ním hovoril, snímal si závoj, kým nevyšiel.+ A vyšiel a hovoril synom Izraela, čo mu bolo prikázané.+ 35  A synovia Izraela videli Mojžišovu tvár, že koža Mojžišovej tváre vyžarovala lúče;+ a Mojžiš si dal opäť na tvár závoj, kým nevošiel, aby hovoril s ním.+

Poznámky pod čiarou