2. Mojžišova 31:1–18

31  A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a riekol:  „Pozri, ja volám po mene Becalela+, syna Chúrovho syna Uriho z kmeňa Júda.+  A naplním ho Božím duchom, v múdrosti a v porozumení a v poznaní a v každom druhu remeselníckej zručnosti,+  pre navrhovanie plánov, pre prácu so zlatom a striebrom a meďou+  a pre opracovanie kameňov, aby ich vsadil,+ a pre prácu s drevom, aby urobil výrobky každého druhu.+  A ja, hľa, dávam k nemu Achisamachovho syna Oholiába z kmeňa Dána+ a do srdca každého, kto je múdreho srdca, ja vkladám múdrosť, aby naozaj urobili všetko, čo som ti prikázal:+  stan stretnutia+ a Truhlu+ pre svedectvo a vrchnák, ktorý je na nej,+ a všetko náčinie stanu  a stôl a jeho náčinie+ a svietnik z rýdzeho zlata a všetko jeho náčinie+ a oltár pre kadidlo+  a oltár pre zápalnú obeť a všetko jeho náčinie+ a nádrž a jej stojan+ 10  a pletené odevy a sväté odevy pre kňaza Árona a odevy jeho synov, aby slúžili ako kňazi;+ 11  a olej pomazania a vonné kadidlo pre svätyňu.+ Urobia to podľa všetkého, čo som ti prikázal.“ 12  A Jehova ďalej povedal Mojžišovi: 13  „A ty, hovor synom Izraela a povedz: ‚Obzvlášť máte zachovávať moje sabaty,+ lebo je to znamenie medzi mnou a vami počas vašich pokolení, aby ste vedeli, že ja, Jehova, vás posväcujem.+ 14  A budete dodržiavať sabat, lebo je pre vás niečím svätým.+ Kto ho znesvätí, bude určite usmrtený.+ V prípade, že v ňom bude niekto konať prácu, tak tá duša bude odrezaná zo stredu svojho ľudu.+ 15  Šesť dní sa smie pracovať, ale siedmy deň je sabat úplného odpočinku.+ Je to niečo sväté Jehovovi. Ktokoľvek bude v sabatnom dni konať prácu, bude určite usmrtený. 16  A synovia Izraela budú zachovávať sabat tak, aby sa počas ich pokolení sabat dodržiaval. To je zmluva na neurčitý čas.+ 17  Medzi mnou a synmi Izraela je to znamenie na neurčitý čas,+ lebo v šiestich dňoch Jehova urobil nebesia a zem a siedmeho dňa odpočinul a potom sa občerstvil.‘“+ 18  A ihneď ako s ním na vrchu Sinaj dohovoril, dal Mojžišovi dve tabuľky Svedectva,+ kamenné tabuľky popísané Božím prstom.+

Poznámky pod čiarou