2. Mojžišova 26:1–37

26  A svätostánok máš urobiť z desiatich stanových plachiet+ jemne utkaného plátna a modrej priadze a vlny zafarbenej na červenofialovo a karmínovo šarlátovej látky.+ Urobíš ich s cherubínmi+, prácou vyšívača.  Dĺžka každej stanovej plachty je dvadsaťosem lakťov a šírka každej stanovej plachty je štyri lakte. Pre všetky stanové plachty je jedna miera.+  Päť stanových plachiet, jedna spojená s druhou, má vytvoriť rad, a päť stanových plachiet, jedna spojená s druhou, rad.+  A z modrej priadze urobíš pútka na okraji jednej stanovej plachty na konci radu a to isté máš urobiť na okraji najkrajnejšej stanovej plachty na druhom mieste spojenia.+  Urobíš päťdesiat pútok na tej jednej stanovej plachte a päťdesiat pútok urobíš na najkrajnejšom konci stanovej plachty, ktorá je na druhom mieste spojenia; pútka budú jedno proti druhému.+  A urobíš päťdesiat háčikov zo zlata a spojíš stanové plachty jednu s druhou háčikmi, a to sa stane jedným svätostánkom.+  A urobíš plachty z kozľacej srsti+ pre stan nad svätostánkom. Urobíš jedenásť stanových plachiet.  Dĺžka každej stanovej plachty je tridsať lakťov+ a šírka každej stanovej plachty je štyri lakte. Pre tých jedenásť stanových plachiet je jedna miera.  A spojíš päť stanových plachiet spolu, a šesť stanových plachiet spolu,+ a šiestu stanovú plachtu zložíš napoly na prednej strane stanu. 10  A urobíš päťdesiat pútok na okraji jednej stanovej plachty najkrajnejšej v rade, a päťdesiat pútok na okraji stanovej plachty na druhom mieste spojenia. 11  A urobíš päťdesiat medených+ háčikov a vložíš háčiky do pútok a spojíš stan spolu a stane sa jedným.+ 12  A čo zostane z plachiet stanu, je previs. Polovica stanovej plachty, ktorá zostáva, má visieť ponad zadnú stranu svätostánku. 13  A lakeť na tejto strane a lakeť na onej strane toho, čo zostáva po dĺžke plachiet stanu, bude slúžiť ako previs po stranách svätostánku na jeho prikrytie po tejto strane a po onej. 14  A urobíš na stan pokrývku z baraních koží zafarbených na červeno a navrch pokrývku z tuleních koží. 15  A pre svätostánok urobíš dielcové rámy+ z akáciového dreva, na stojato. 16  Dĺžka dielcového rámu je desať lakťov a šírka každého dielcového rámu je lakeť a pol. 17  Každý dielcový rám má dva čapy spojené jeden s druhým. Tak to urobíš so všetkými rámami svätostánku. 18  A urobíš pre svätostánok dielcové rámy, dvadsať dielcových rámov pre stranu smerom na Negeb, na juh. 19  A pod dvadsať dielcových rámov urobíš štyridsať strieborných zásuvných podstavcov+; dva zásuvné podstavce pod jeden dielcový rám s jeho dvoma čapmi a dva zásuvné podstavce pod druhý dielcový rám s jeho dvoma čapmi. 20  A pre druhú stranu svätostánku, severnú stranu, dvadsať dielcových rámov+ 21  a ich štyridsať strieborných zásuvných podstavcov, dva zásuvné podstavce pod jeden dielcový rám a dva zásuvné podstavce pod druhý dielcový rám.+ 22  A pre zadnú časť svätostánku na západ urobíš šesť dielcových rámov.+ 23  A urobíš dva dielcové rámy ako rohové podpery svätostánku+ na jeho dvoch zadných častiach. 24  A na spodku by mali byť zdvojené a spoločne by mali byť zdvojené až na vrcholok každého pri prvom kruhu. Tak by to malo byť na tých dvoch. Budú slúžiť ako dve rohové podpery. 25  A bude osem dielcových rámov a ich strieborné zásuvné podstavce, šestnásť podstavcov, dva zásuvné podstavce pod jedným dielcovým rámom a dva zásuvné podstavce pod druhým dielcovým rámom. 26  A z akáciového dreva+ urobíš zvlaky, päť pre dielcové rámy jednej strany svätostánku 27  a päť zvlakov pre dielcové rámy druhej strany svätostánku a päť zvlakov pre dielcové rámy strany svätostánku pri dvoch zadných častiach na západ.+ 28  A prostredný zvlak uprostred dielcových rámov siaha od konca po koniec. 29  A dielcové rámy potiahneš zlatom+ a ich kruhy urobíš zo zlata ako opierky pre zvlaky; a zvlaky potiahneš zlatom. 30  A svätostánok postavíš podľa jeho plánu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.+ 31  A urobíš oponu+ z modrej priadze a vlny zafarbenej na červenofialovo a karmínovo šarlátovej látky a jemne utkaného plátna. Urobíš ich s cherubínmi+, prácou vyšívača. 32  A dáš ju na štyri akáciové stĺpy potiahnuté zlatom. Ich kolíčky sú zo zlata. Sú na štyroch strieborných zásuvných podstavcoch. 33  A oponu dáš pod háčiky a truhlu svedectva+ vnesieš tam za oponu; a opona vám bude na oddelenie Svätej+ od Najsvätejšej.+ 34  A na truhlu svedectva v Najsvätejšej dáš vrchnák. 35  A z vonkajšej strany opony dáš stôl a svietnik+ naproti stolu na stranu svätostánku smerom na juh; a stôl dáš na severnú stranu. 36  A pre vchod do stanu urobíš zástenu+ z modrej priadze a vlny zafarbenej na červenofialovo a karmínovo šarlátovej látky a jemne utkaného plátna, prácu tkáča. 37  A pre zástenu urobíš päť akáciových stĺpov a potiahneš ich zlatom. Ich kolíky sú zo zlata. A odleješ pre nich päť medených zásuvných podstavcov.

Poznámky pod čiarou