2. Mojžišova 24:1–18

24  A povedal Mojžišovi: „Vyjdi k Jehovovi, ty a Áron, Nadáb a Abihu+ a sedemdesiat+ izraelských starších mužov, a pokloníte sa zďaleka.  A Mojžiš sa priblíži sám k Jehovovi; ale oni sa nemajú priblížiť a ľud nemá vyjsť s ním.“+  Potom prišiel Mojžiš a rozprával ľudu všetky Jehovove slová a všetky sudcovské rozhodnutia,+ a všetok ľud jedným hlasom odpovedal a riekol: „Všetky slová, ktoré hovoril Jehova, sme ochotní konať.“+  Mojžiš preto zapísal všetky Jehovove slová.+ Potom zavčas rána vstal a vystaval na úpätí vrchu oltár a dvanásť stĺpov zodpovedajúcich dvanástim kmeňom Izraela.+  Potom poslal mladých mužov zo synov Izraela a oni predložili zápalné obete a obetovali býky ako obete, ako obete spoločenstva+ Jehovovi.  Potom vzal Mojžiš polovicu krvi a dal ju do misiek+ a vykropil polovicu tej krvi na oltár.+  Nakoniec vzal knihu zmluvy+ a čítal ju do uší ľudu.+ Potom povedali: „Všetko, čo hovoril Jehova, sme ochotní konať a byť poslušní.“+  Preto vzal Mojžiš krv a vykropil ju na ľud+ a riekol: „Tu je krv zmluvy,+ ktorú uzavrel Jehova s vami, čo sa týka všetkých týchto slov.“  A Mojžiš a Áron, Nadáb a Abihu a sedemdesiat izraelských starších mužov vyšlo 10  a uvidelo Boha Izraela.+ A pod jeho nohami bolo niečo, čo sa zdalo ako dielo zo zafírových dlaždíc a čisté ako samotné nebesia.+ 11  A nevystrel ruku proti význačným mužom zo synov Izraela,+ ale dostali videnie [pravého] Boha+ a jedli a pili.+ 12  Jehova povedal teraz Mojžišovi: „Vystúp ku mne hore a zostaň tam, lebo ti chcem dať kamenné tabuľky a zákon a prikázanie, ktoré napíšem, aby som ich vyučoval.“+ 13  Mojžiš a jeho služobník Jozua preto vstali a Mojžiš vyšiel na vrch [pravého] Boha.+ 14  Ale starším mužom [predtým] povedal: „Čakajte na nás na tomto mieste, kým sa nevrátime k vám.+ A pozrite, sú s vami Áron a Chúr+. Ktokoľvek má súdny prípad, nech pristúpi k nim.“+ 15  Tak vyšiel Mojžiš na vrch, kým oblak prikrýval vrch.+ 16  A Jehovova sláva+ stále bola na vrchu Sinaj+ a oblak ju prikrýval po šesť dní.+ Siedmeho dňa konečne zavolal na Mojžiša sprostred oblaku. 17  A videnie Jehovovej slávy bolo očiam synov Izraela ako pohlcujúci oheň+ na vrcholku vrchu. 18  Mojžiš potom vstúpil doprostred oblaku a vychádzal na vrch.+ A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí+.

Poznámky pod čiarou