2. Mojžišova 2:1–25

2  Medzitým istý muž z domu Léviho vyšiel a vzal si dcéru Léviho.+  A žena oťarchavela a porodila syna. Keď videla, že je pekný, skrývala+ ho tri lunárne mesiace+.  Keď už nebola schopná ďalej ho skrývať,+ vzala preňho papyrusovú truhlicu a potrela ju asfaltom a smolou+ a vložila do nej dieťa a položila ju do trstiny+ pri brehu rieky Níl.  Jeho sestra sa potom postavila neďaleko, aby zistila, čo sa s ním bude diať.+  Po chvíli zostúpila faraónova dcéra, aby sa vykúpala v rieke Níl, a jej slúžky sa prechádzali pozdĺž rieky Níl. A uprostred rákosia zbadala truhlicu. Ihneď poslala svoju otrokyňu, aby ju priniesla.+  Keď ju otvorila, uvidela dieťa, a hľa, chlapec plakal. A tak pocítila k nemu súcit,+ hoci povedala: „To je jedno z hebrejských detí.“  Potom povedala jeho sestra faraónovej dcére: „Mám ísť a zavolať ti dojku z Hebrejok, aby ti dojčila dieťa?“  Faraónova dcéra jej preto povedala: „Choď!“ Dievča ihneď šlo a zavolalo matku+ dieťaťa.  Faraónova dcéra jej potom povedala: „Vezmi to dieťa k sebe a dojči mi ho. Sama ti dám tvoju mzdu.“+ Preto vzala žena dieťa a dojčila ho. 10  A dieťa vyrástlo. Potom ho priviedla k faraónovej dcére, takže sa stalo jej synom;+ a dala mu meno Mojžiš a povedala: „To preto, že som ho vytiahla z vody.“+ 11  A stalo sa v tých dňoch, ako silnel Mojžiš, že vyšiel k svojim bratom, aby sa pozrel na bremená, ktoré nosili;+ a zazrel istého Egypťana, ako bil istého Hebreja z jeho bratov.+ 12  Poobzeral sa a videl, že nikto nie je na dohľad. Zrazil preto Egypťana a skryl ho do piesku.+ 13  V nasledujúci deň vyšiel, a hľa, tu spolu zápasili dvaja hebrejskí muži. Tomu, ktorý robil krivdu, preto povedal: „Prečo by si mal biť svojho druha?“+ 14  Na to on povedal: „Kto ťa ustanovil nad nami za knieža a sudcu?+ Zamýšľaš ma zabiť, ako si zabil toho Egypťana?“+ Mojžiš teraz dostal strach a povedal: „Istotne sa stala tá vec známou!“+ 15  Potom sa dopočul o tom faraón a pokúšal sa zabiť Mojžiša;+ ale Mojžiš utiekol od faraóna,+ aby býval v madianskej+ krajine; a posadil sa pri studni. 16  A madiansky kňaz+ mal sedem dcér a tie ako obvykle prišli načerpať vodu a naplniť žľaby, aby napojili otcovo stádo drobného dobytka.+ 17  A ako obvykle prišli pastieri a zahnali ich. A tak Mojžiš vstal a pomohol ženám a napojil ich stádo drobného dobytka.+ 18  Preto, keď prišli domov, ich otec Reuel+ zvolal: „Ako to, že ste dnes prišli tak rýchlo?“ 19  Na to povedali: „Istý Egypťan+ nás oslobodil z ruky pastierov a okrem toho nám načerpal vodu, aby napojil stádo drobného dobytka.“ 20  Vtedy povedal svojim dcéram: „Ale kde je? Ako to, že ste nechali toho muža tam? Zavolajte ho, aby jedol chlieb.“+ 21  Potom Mojžiš privolil bývať s tým mužom a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Ciporu+. 22  Neskôr porodila syna a dal mu meno Geršom+, lebo povedal: „Stal som sa cudzím usadlíkom v cudzej krajine.“+ 23  A počas tých mnohých dní sa stalo, že egyptský kráľ nakoniec zomrel,+ ale synovia Izraela ďalej vzdychali pre otroctvo a kričali a žalovali sa,+ a ich volanie o pomoc kvôli otroctvu vystupovalo k [pravému] Bohu.+ 24  Časom Boh počul+ ich stonanie+ a Boh si spomenul na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom.+ 25  Preto Boh pohliadol na synov Izraela a Boh si [to] všimol.

Poznámky pod čiarou