2. Mojžišova 19:1–25

19  V treťom mesiaci po tom, čo vyšli synovia Izraela z egyptskej krajiny,+ v ten istý deň, vošli do sinajskej+ pustatiny.  A odišli z Refidima+ a vošli do sinajskej pustatiny a utáborili sa v pustatine;+ a Izrael tam táboril pred vrchom+.  A Mojžiš vyšiel k [pravému] Bohu a Jehova zavolal+ naňho z vrchu a povedal: „Tak máš povedať Jakobovmu domu a oznámiť synom Izraela:  ‚Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom,+ aby som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe.+  A ak budete teraz prísne poslúchať môj hlas+ a skutočne budete dodržiavať moju zmluvu,+ tak sa istotne stanete mojím zvláštnym majetkom zo všetkých [ostatných] národov,+ lebo mne patrí celá zem.+  A vy sa mi stanete kráľovstvom kňazov a svätým národom.‘+ To sú slová, ktoré máš povedať synom Izraela.“  Tak prišiel Mojžiš a zavolal starších mužov+ ľudu a predložil im všetky tieto slová, ktoré mu prikázal Jehova.+  Všetok ľud potom jednomyseľne odpovedal a riekol: „Všetko, čo hovoril Jehova, sme ochotní robiť.“+ Mojžiš ihneď priniesol slová ľudu späť Jehovovi.+  Nato povedal Jehova Mojžišovi: „Hľa, prichádzam k tebe v tmavom oblaku,+ aby ľud počul, keď budem s tebou hovoriť+ a aby uverili aj tebe na neurčitý čas.“+ Mojžiš potom oznámil Jehovovi slová ľudu. 10  A Jehova povedal ďalej Mojžišovi: „Choď k ľudu a posvätíš ho dnes i zajtra a vyperú si plášte.+ 11  A ukážu, že sú prichystaní na tretí deň, lebo tretieho dňa Jehova zostúpi pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.+ 12  A stanovíš ľudu medze všade dookola a povieš: ‚Vystríhajte sa, aby ste nevyšli na vrch a nedotkli sa jeho okraja. Ktokoľvek sa dotkne vrchu, bude určite usmrtený.+ 13  Nemá sa ho dotknúť nijaká ruka, lebo bude určite ukameňovaný alebo bude určite prestrelený. Či zviera alebo človek, nebude žiť.‘+ Pri zatrúbení na baraní roh+ smú k vrchu sami vystúpiť.“ 14  Mojžiš zišiel potom z vrchu k ľudu a dal sa do posväcovania ľudu; a prali svoje plášte.+ 15  Preto povedal ľudu: „Prichystajte sa do troch dní.+ Muži, nepribližujte sa k žene.“+ 16  A keď tretieho dňa nadišlo ráno, stalo sa, že začalo hrmenie a blesky,+ a ťažký mrak+ na vrchu a veľmi silný zvuk rohu,+ takže sa všetok ľud, ktorý bol v tábore, rozochvel.+ 17  Teraz vyviedol Mojžiš ľud z tábora, aby sa stretli s [pravým] Bohom, a postavili sa na úpätí vrchu.+ 18  A z celého vrchu Sinaj sa dymilo,+ lebo zostúpil naň Jehova v ohni;+ a jeho dym vystupoval ako dym z tehliarskej pece+ a celý vrch sa veľmi chvel.+ 19  Keď sa zvuk rohu stával stále hlasnejším a hlasnejším, Mojžiš začal hovoriť a [pravý] Boh mu začal odpovedať hlasom.+ 20  Tak zostúpil Jehova na vrch Sinaj, na vrcholok vrchu. Potom Jehova zavolal Mojžiša na vrcholok vrchu a Mojžiš šiel hore.+ 21  Teraz povedal Jehova Mojžišovi: „Zíď, varuj ľud, aby sa nepokúšali preniknúť k Jehovovi pozrieť sa, a aby mnohí z nich nemuseli padnúť.+ 22  A tiež kňazi, ktorí sa pravidelne približujú k Jehovovi, nech sa posvätia,+ aby proti nim nevyrazil Jehova.“+ 23  Na to povedal Mojžiš Jehovovi: „Ľud nie je schopný vystúpiť k vrchu Sinaj, lebo si nás už sám varoval, keď si povedal: ‚Urči medze pre ten vrch a urob ho svätým.‘“+ 24  Jehova mu však povedal: „Choď, zostúp a vystúpiš ty a Áron s tebou; ale kňazi ani ľud nech nepreniknú, aby vystúpili k Jehovovi, aby nevyrazil proti nim.“+ 25  Preto zostúpil Mojžiš k ľudu a povedal mu [to].+

Poznámky pod čiarou