2. Mojžišova 17:1–16

17  A celé zhromaždenie synov Izraela sa potom vzdialilo z pustatiny Sin+, po etapách, ktoré dodržiavali podľa Jehovovho nariadenia,+ a utáborili sa pri Refidime.+ Ale nebola tam nijaká voda na pitie pre ľud.  A ľud sa začal hádať s Mojžišom a hovoril:+ „Daj nám vodu, aby sme sa napili.“ Ale Mojžiš im povedal: „Prečo sa so mnou hádate? Prečo skúšate Jehovu?“+  A ľud tam bol ďalej smädný a ľud stále reptal proti Mojžišovi a hovoril: „Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si usmrtil nás a našich synov a naše hospodárske zvieratá smädom?“+  Nakoniec kričal Mojžiš k Jehovovi a povedal: „Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte chvíľu a budú ma kameňovať!“+  Vtedy povedal Jehova Mojžišovi: „Prejdi pred ľudom+ a vezmi so sebou niektorých z izraelských starších mužov a svoj prút, ktorým si udrel Níl.+ Vezmi ho do ruky a pôjdeš ďalej.  Hľa, stojím pred tebou tam na skale v Chorebe. A udrieš na skalu a vyjde z nej voda a ľud ju bude piť.“+ Mojžiš tak urobil pred očami starších mužov Izraela.  Preto pomenoval to miesto Massa+ a Meriba+, lebo sa synovia Izraela hádali a skúšali Jehovu,+ keď hovorili: „Je Jehova v našom strede, alebo nie?“+  A prišli Amalekiti+ a bojovali proti Izraelovi v Refidime.+  Preto povedal Mojžiš Jozuovi+: „Vyber nám mužov a vyjdi,+ bojuj proti Amalekitom. Zajtra sa postavím na vrcholok pahorku s prútom [pravého] Boha v ruke.“+ 10  Jozua potom urobil tak, ako mu povedal Mojžiš,+ aby bojoval proti Amalekitom; a Mojžiš, Áron a Chúr+ vyšli na vrcholok pahorku. 11  A keď dvíhal Mojžiš ruku, stalo sa, že Izraelčania boli v prevahe,+ ale keď spúšťal ruku, boli v prevahe Amalekiti. 12  Keď boli Mojžišove ruky ťažké, vtedy vzali kameň a dali ho pod neho a on sedel na ňom; a Áron a Chúr mu podopierali ruky, jeden na tejto strane a druhý na onej strane, takže pevne držali jeho ruky, kým nezapadlo slnko. 13  Preto Jozua porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča.+ 14  Teraz povedal Jehova Mojžišovi: „Napíš to ako pamätný [zápis] do knihy+ a vlož to Jozuovi do uší: ‚Úplne vyhubím spomienku na Amaleka spod nebies.‘“+ 15  A Mojžiš začal stavať oltár a pomenoval ho Jehova-nissi 16  a riekol: „Pretože je ruka proti trónu+ Jah+, Jehova bude bojovať s Amalekom z pokolenia na pokolenie.“+

Poznámky pod čiarou