2. Kroník 19:1–11

19  Potom sa judský kráľ Jehošafat v pokoji vrátil do svojho domu v Jeruzaleme.+  Teraz predstúpil pred neho Jehu+, syn Chananiho+, vidiaceho+, a povedal Kráľovi Jehošafatovi: „Či sa má poskytovať pomoc zlým,+ a máš mať lásku k tým, ktorí nenávidia Jehovu?+ A preto je proti tebe rozhorčenie+ od Jehovovej osoby.  Avšak našli sa pri tebe dobré+ veci, lebo si odpratal zo svojej krajiny posvätné koly+ a pripravil si svoje srdce, aby hľadalo [pravého] Boha.“+  A Jehošafat ďalej býval v Jeruzaleme; a začal opäť vychádzať medzi ľud od Bér-šeby+ po Efraimov+ hornatý kraj, aby ich priviedol späť k Jehovovi, Bohu ich predkov.+  A potom rozmiestnil sudcov po celej krajine, vo všetkých judských opevnených mestách, v meste za mestom.+  A sudcom ďalej povedal: „Hľaďte, čo robíte,+ pretože nesúdite za človeka, ale za Jehovu;+ a on je s vami v záležitostiach súdu.+  A teraz nech spočinie na vás des+ pred Jehovom.+ Dávajte pozor a konajte,+ lebo u Jehovu, nášho Boha, niet žiadnej nespravodlivosti+ ani predpojatosti,+ ani prijímania úplatku.“+  A v Jeruzaleme rozmiestnil Jehošafat aj niektorých z Lévitov+ a kňazov+ a niektorých z hláv otcovských domov+ Izraela pre Jehovov súd+ a pre právne spory+ obyvateľov Jeruzalema.  Okrem toho im uložil príkaz a povedal: „Takto máte konať v bázni+ pred Jehovom s vernosťou a celým srdcom. 10  Čo sa týka každého právneho sporu, ktorý k vám príde od vašich bratov bývajúcich vo svojich mestách a bude sa týkať preliatia krvi,+ bude sa týkať zákona+ a prikázania+ a predpisov+ a sudcovských rozhodnutí,+ budete ich varovať, aby nekonali nesprávne proti Jehovovi a aby nemuselo vzniknúť rozhorčenie+ proti vám a proti vašim bratom. Tak máte konať, aby ste si neprivodili vinu. 11  A tu je Amariah, hlavný kňaz nad vami,+ pre každú Jehovovu záležitosť; a Zebadjah, syn Izmaela, vodca judského domu pre každú kráľovu záležitosť; a ako úradníci sú vám k dispozícii Léviti. Buďte silní+ a konajte, a nech Jehova+ ukáže, že je s tým, čo je dobré.“+

Poznámky pod čiarou