2. Kroník 1:1–17

1  A Šalamún, Dávidov syn, stále získaval silu v svojom kraľovaní,+ a Jehova, jeho Boh, bol s ním+ a robil ho výnimočne veľkým.+  A Šalamún povedal slovo celému Izraelu, veliteľom tisícov+ a stoviek+ a sudcom+ a všetkým náčelníkom celého Izraela,+ hlavám otcovských domov.+  Potom Šalamún a s ním celý zbor išli na výšinu, ktorá bola pri Gibeone;+ tam bol totiž stan stretnutia+ [pravého] Boha, ktorý urobil v pustatine Jehovov sluha+ Mojžiš.  Truhlu+ [pravého] Boha však [predtým] priniesol Dávid z Kirjat-jearimu+ na miesto, ktoré pre ňu pripravil Dávid,+ lebo postavil pre ňu stan v Jeruzaleme.+  A medený oltár+, ktorý urobil Becalel+, syn Uriho, ktorý bol synom Chúra,+ bol postavený pred Jehovovým svätostánkom; a Šalamún a zbor sa ako obvykle obrátili k nemu.  Šalamún tam teraz urobil obete Jehovovi na medenom oltári, ktorý patril k stanu stretnutia, a obetoval na ňom tisíc zápalných obetí.+  Počas tej noci sa zjavil Šalamúnovi Boh a povedal mu: „Žiadaj! Čo ti mám dať?“+  A tak Šalamún povedal Bohu: „Si ten, kto prejavil+ veľkú milujúcu láskavosť môjmu otcovi Dávidovi a kto ma urobil kráľom namiesto neho.+  Teraz, ó, Bože Jehova, nech je verný tvoj sľub môjmu otcovi Dávidovi,+ lebo ty sám si ma urobil kráľom nad ľudom,+ ktorý je početný ako čiastočky prachu zeme.+ 10  Daj mi teraz múdrosť a poznanie,+ aby som mohol vychádzať pred týmto ľudom a aby som mohol vchádzať,+ lebo kto by mohol súdiť tento tvoj veľký ľud?“+ 11  Nato povedal Boh Šalamúnovi: „Pretože toto bolo blízke tvojmu srdcu+ a nežiadal si majetok, bohatstvo a česť, ani dušu tých, ktorí ťa nenávidia, dokonca si nežiadal ani o mnoho dní,+ ale žiadaš pre seba múdrosť a poznanie, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa urobil kráľom,+ 12  tá múdrosť a to poznanie sa ti dajú,+ a dám ti aj taký majetok a bohatstvo a česť, aké nemali žiadni králi, ktorí boli pred tebou,+ a také, aké nebude mať nikto po tebe.“+ 13  Šalamún teda prišiel [od] výšiny, ktorá bola pri Gibeone,+ [z miesta] pred stanom stretnutia+, do Jeruzalema a ďalej vládol nad Izraelom.+ 14  A Šalamún stále zhromažďoval dvojkolesové vozy a kone, takže mal tisícštyristo dvojkolesových vozov a dvanásťtisíc koní,+ a držal ich rozmiestnené v mestách dvojkolesových vozov a v blízkosti kráľa v Jeruzaleme.+ 15  A kráľ urobil striebro a zlato v Jeruzaleme podobné kameniu;+ a cédrové drevo urobil podobné sykomorám,+ ktoré sú v Šefele,+ pre ich veľké množstvo. 16  A vyvážali sa aj kone, ktoré mal Šalamún z Egypta,+ a spoločnosť kráľových kupcov brávala konské stádo za cenu.+ 17  A podľa zvyku privážali a vyvážali z Egypta dvojkolesový voz za šesťsto kúskov striebra a koňa za stopäťdesiat; a tak to bolo pre všetkých kráľov Chetitov a sýrskych kráľov.+ Ich prostredníctvom sa konal vývoz.

Poznámky pod čiarou