2. Kráľov 20:1–21

20  V tých dňoch smrteľne ochorel Ezechiáš.+ Prišiel teda k nemu prorok Izaiáš+, Amocov syn, a povedal mu: „Toto povedal Jehova: ‚Daj príkazy svojej domácnosti,+ lebo naozaj zomrieš a nebudeš žiť.‘“+  A tak obrátil tvár k stene+ a začal sa modliť k Jehovovi+ a hovoriť:  „Naliehavo ťa prosím, Jehova, spomeň si,+ prosím, ako som pred tebou chodil+ v pravdivosti+ a celým srdcom+ a konal som to, čo bolo dobré v tvojich očiach.“+ A Ezechiáš sa usedavo rozplakal.+  A stalo sa, že Izaiáš ešte nevyšiel na prostredný dvor, keď prišlo k nemu Jehovovo slovo+ hovoriac:  „Vráť sa a povieš Ezechiášovi, vodcovi+ môjho ľudu: ‚Toto povedal Jehova, Boh+ tvojho predka Dávida: „Počul+ som tvoju modlitbu+. Videl som tvoje slzy+. Hľa, uzdravujem ťa.+ Na tretí deň vyjdeš do Jehovovho domu.+  A istotne pridám k tvojim dňom pätnásť rokov a oslobodím teba i toto mesto z dlane asýrskeho kráľa a budem toto mesto brániť+ kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi.“‘“+  A Izaiáš povedal ďalej: „Vezmite koláč lisovaných+ sušených fíg.“ Vzali teda a položili to na zapálenú hrču+, načo sa postupne zotavil.+  Medzitým povedal Ezechiáš Izaiášovi: „Čo je znamením,+ že ma Jehova uzdraví a istotne na tretí deň vyjdem do Jehovovho domu?“  A tak Izaiáš povedal: „Toto je pre teba znamenie+ od Jehovu, že Jehova uskutoční slovo, ktoré povedal: Má tieň postúpiť [po schodoch] o desať stupňov, alebo sa má o desať stupňov vrátiť?“ 10  Vtedy povedal Ezechiáš: „Je ľahké, aby sa tieň pretiahol o desať stupňov, ale nie, aby šiel tieň o desať stupňov späť.“+ 11  Prorok Izaiáš teda začal volať k Jehovovi; a on nechal tieň, ktorý zišiel, aby šiel nadol po stupňoch späť, totiž po stupňoch Achazových [schodov], desať stupňov nazad.+ 12  V tom čase poslal Berodach-baladán+, syn babylonského+ kráľa Baladána, listy+ a dar Ezechiášovi; počul totiž, že bol Ezechiáš chorý. 13  A Ezechiáš ich počúval a ukázal im celý svoj dom pokladov,+ striebro a zlato+ a balzamový olej+ a dobrý olej a svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladoch. Nebolo nič, čo by im Ezechiáš nebol ukázal v svojom dome a v celom svojom panstve.+ 14  Potom vošiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu:+ „Čo hovorili tí muži a odkiaľ prišli k tebe?“+ Ezechiáš teda povedal: „Prišli zo vzdialenej krajiny, z Babylonu.“ 15  A povedal ďalej: „Čo videli v tvojom dome?“ Na to Ezechiáš riekol: „Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič, čo by som im nebol v svojich pokladoch ukázal.“+ 16  Izaiáš teraz riekol Ezechiášovi: „Počuj Jehovovo slovo:+ 17  ‚„Hľa, prichádzajú dni, a všetko, čo je v tvojom dome+ a čo nahromadili tvoji predkovia až do tohto dňa, bude skutočne odnesené do Babylonu.+ Nezostane nič,“+ povedal Jehova. 18  „I niektorí z tvojich vlastných synov, ktorí vyjdú z teba, ktorým sa staneš otcom, budú vzatí+ a skutočne sa stanú dvornými úradníkmi+ v paláci babylonského kráľa.“‘“+ 19  A tak Ezechiáš povedal Izaiášovi: „Jehovovo slovo, ktoré si povedal, je dobré.“+ A ďalej povedal: „Či to nie je tak, ak pokoj a pravda+ za mojich dní potrvajú?“+ 20  Čo sa týka ostatných Ezechiášových záležitostí a všetkej jeho moci, a ako urobil rybník+ a vodovod+ a potom priviedol vodu do mesta, či nie sú azda zapísané v kronike+ dní judských kráľov? 21  Nakoniec si Ezechiáš ľahol k svojim predkom;+ a začal namiesto neho panovať jeho syn Manaše+.

Poznámky pod čiarou