2. Kráľov 16:1–20

16  V sedemnástom roku Pekacha, syna Remaljaha, sa stal kráľom Achaz+, syn judského kráľa Jotáma.  Achaz mal dvadsať rokov, keď začal panovať, a panoval v Jeruzaleme šestnásť rokov; a nekonal to, čo bolo správne v očiach Jehovu, jeho Boha, ako jeho predok Dávid.+  A chodil po ceste izraelských kráľov,+ a dokonca nechal svojho syna prejsť ohňom+ podľa odporných vecí+ národov, ktoré Jehova vyhnal kvôli synom Izraela.  A stále obetoval a prinášal obetný dym na výšinách+ a na pahorkoch+ a pod každým bujným stromom.+  Vtedy pritiahli do vojny proti Jeruzalemu sýrsky kráľ Recin+ a izraelský kráľ Pekach+, syn Remaljaha, a obľahli Achaza, ale neboli schopní bojovať.+  V tom čase sýrsky kráľ Recin navrátil Elat+ Edomu, načo z Elatu vyhnal Židov; a Edomčania, tí vstúpili do Elatu a bývali tam až do tohto dňa.  Achaz teda poslal poslov k asýrskemu kráľovi Tiglat-pilezerovi+ a povedal: „Som tvoj sluha+ a tvoj syn. Pritiahni a zachráň+ ma z dlane sýrskeho kráľa a z dlane izraelského kráľa, ktorí povstávajú proti mne.“  Achaz teda vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v Jehovovom dome a v pokladoch kráľovho domu,+ a poslal asýrskemu kráľovi úplatok+.  A tak ho asýrsky kráľ poslúchol, a asýrsky kráľ pritiahol k Damašku+ a dobyl+ ho a odviedol jeho [ľud] do vyhnanstva v Kire+ a Recina+ usmrtil. 10  Nato šiel kráľ Achaz+ v ústrety asýrskemu kráľovi Tiglat-pilezerovi+ do Damašku a videl oltár,+ ktorý bol v Damašku. Kráľ Achaz teda poslal kňazovi Urijášovi návrh oltára a jeho vzor, týkajúci sa celého jeho spracovania.+ 11  A kňaz Urijáš+ začal stavať oltár.+ Podľa všetkého, čo poslal kráľ Achaz z Damašku, kňaz Urijáš ho urobil do času, kým kráľ Achaz prišiel z Damašku. 12  Keď prišiel kráľ z Damašku, uvidel kráľ oltár; a začal pristupovať+ a obetovať na ňom.+ 13  A ďalej nechával dymiť+ svoju zápalnú obeť+ a svoju obilnú obeť+ a vylieval svoju tekutú obeť+ a kropil krv obetí spoločenstva, ktoré boli jeho, na tom oltári. 14  A medený oltár+, ktorý bol pred Jehovom, teraz priniesol sem spred domu, spomedzi oltára a Jehovovho domu+, a dal ho na severnú stranu svojho oltára. 15  A kráľ Achaz mu prikázal ďalej, totiž kňazovi Urijášovi+, a povedal: „Na veľkom oltári nechávaj dymiť rannú zápalnú obeť+ aj večernú obilnú obeť+ a zápalnú obeť kráľovu+ a jeho obilnú obeť a zápalnú obeť všetkého ľudu krajiny a ich obilnú obeť a ich tekuté obete; a všetku krv zápalného obetného daru a všetku krv obetí máš vykropiť naň. Medený oltár, ten bude niečím, čo budem brať do úvahy ja.“ 16  A kňaz Urijáš+ urobil podľa všetkého, čo prikázal kráľ Achaz.+ 17  Ďalej kráľ Achaz rozrezal+ postranné steny+ vozíkov+ a odstránil z nich nádrže;+ a more+ sňal z medených býkov,+ ktoré boli pod ním, a potom ho postavil na kamennú dlažbu. 18  A kvôli asýrskemu kráľovi presunul z Jehovovho domu krytú konštrukciu pre sabat, ktorú postavili v dome, a kráľovu vonkajšiu vstupnú cestu. 19  Čo sa týka ostatných Achazových záležitostí, čo robil, či nie sú azda zapísané v kronike+ dní judských kráľov? 20  Nakoniec si Achaz ľahol k svojim predkom a bol pochovaný so svojimi predkami v Meste Dávidovom;+ a začal namiesto neho panovať jeho syn Ezechiáš+.

Poznámky pod čiarou