2. Korinťanom 7:1–16

7  Milovaní, teda keď máme tieto sľuby,+ očistime+ sa od každej poškvrny tela a ducha+ tým, že zdokonaľujeme svätosť v Božej bázni.+  Poskytnite nám miesto.+ Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, od nikoho sme neprijali výhodu.+  Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Lebo som hovoril predtým, že ste v našich srdciach, aby ste s nami zomreli a aby ste s nami žili.+  Hovorím vám s veľkou voľnosťou reči. Veľmi sa vami chválim.+ Som naplnený útechou,+ prekypujem radosťou vo všetkom našom súžení.+  Keď sme prišli do Macedónie+, v skutočnosti to neprinieslo nášmu telu úľavu,+ ale boli sme naďalej sužovaní+ každým spôsobom – zvonka boje, vnútri obavy.  Ale predsa nás Boh, ktorý potešuje skrúšených,+ potešil Títovou prítomnosťou;  ale nielen jeho prítomnosťou, ale aj útechou, ktorou sa potešil nad vami, keď nám opäť priniesol správu+ o vašej túžbe, vašom smútku, vašej horlivosti za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval.  Teda aj keď som vás svojím listom zarmútil,+ neľutujem to. Aj keď som to najprv ľutoval (vidím, že vás ten list zarmútil, hoci len na malú chvíľu),  teraz sa neradujem preto, že ste boli zarmútení, ale preto, že ste boli zarmútení na pokánie;+ lebo ste boli zarmútení zbožným spôsobom,+ aby ste v ničom neutrpeli škodu kvôli nám. 10  Lebo zármutok zbožným spôsobom spôsobuje pokánie na záchranu, čo sa nemá ľutovať;+ ale zármutok sveta spôsobuje smrť.+ 11  Lebo, hľa, práve to, že ste zarmútení zbožným spôsobom,+ akú veľkú vrúcnosť to vo vás spôsobilo, aké očistenie, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť, akú nápravu krivdy!+ V každom ohľade ste sa v tomto prejavili ako cudní. 12  Hoci som vám napísal, určite som to neurobil ani kvôli tomu, ktorý ukrivdil,+ ani kvôli tomu, ktorému bolo ukrivdené, ale aby bola vaša vrúcnosť voči nám zjavná medzi vami pred Bohom. 13  Preto sme boli potešení. Avšak okrem našej útechy sme sa radovali ešte hojnejšie pre Títovu radosť, lebo vy všetci ste osviežili jeho ducha+. 14  Lebo ak sme sa mu vami nejako chválili, nezahanbil som sa; ale tak ako sme vám všetko hovorili v pravde, tak sa aj naša chvála+ pred Títom ukázala ako pravdivá. 15  Aj jeho nežná náklonnosť k vám je hojnejšia, keď si pripomína poslušnosť+ vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. 16  Radujem sa, že môžem byť dobrej mysle vo všetkom ohľadom vás.+

Poznámky pod čiarou