2. Korinťanom 3:1–18

3  Či začíname opäť odporúčať sami seba?+ Alebo azda potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúce listy+ vám alebo od vás?  Vy sami ste naším listom+ vpísaným do nášho srdca a známym a čítaným celým ľudstvom.+  Lebo sa prejavujete ako Kristov list, ktorý sme napísali my ako služobníci+, vpísaný nie atramentom, ale duchom+ živého Boha, nie na kamenných tabuľkách,+ ale na telesných tabuľkách, na srdciach.+  Teda takú dôveru+ máme v Boha prostredníctvom Krista.  Nie že by sme boli sami od seba dostatočne spôsobilí, aby sme pokladali niečo za to, že [to] pochádza od nás,+ ale naša dostatočná spôsobilosť pochádza od Boha,+  ktorý nás dostatočne uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy+, nie písaného zákonníka+, ale ducha;+ lebo písaný zákonník odsudzuje+ na smrť, ale duch oživuje.+  Okrem toho, ak zákonník, ktorý slúži smrti+ a ktorý bol vyrytý písmenami do kameňov,+ vznikol v sláve,+ takže synovia Izraela nemohli priamo hľadieť na Mojžišovu tvár pre slávu jeho tváre,+ [slávu], ktorá mala byť odstránená,  prečo by služba ducha+ nemala byť oveľa slávnejšia?+  Lebo ak bol zákonník slúžiaci na odsúdenie+ slávny,+ omnoho viac oplýva slávou+ služba spravodlivosti+. 10  Naozaj, to, čo bolo raz oslávené, bolo v tomto ohľade zbavené slávy+ pre slávu, ktorá to prevyšuje.+ 11  Lebo keď to, čo malo byť odstránené, bolo uvedené so slávou,+ tak to, čo zostáva, bude v oveľa väčšej sláve.+ 12  Teda keď máme takúto nádej,+ používame veľkú voľnosť reči. 13  A nerobíme to ako Mojžiš, ktorý si dával závoj+ na tvár, aby synovia Izraela nemohli priamo hľadieť na koniec+ toho, čo malo byť odstránené. 14  Ale ich myšlienkové sily boli otupené+. Lebo ten istý závoj ostáva až do dnešného dňa nezdvihnutý pri čítaní starej zmluvy,+ pretože je odstránená prostredníctvom Krista.+ 15  Tak až do dnešného dňa, kedykoľvek sa číta Mojžiš,+ leží na ich srdci závoj.+ 16  Ale keď nastane obrátenie k Jehovovi, závoj je odstránený.+ 17  Jehova je Duch;+ a kde je Jehovov+ duch+, tam je sloboda.+ 18  A my všetci+ sa premieňame+ na ten istý obraz+ od slávy k sláve,+ presne tak, ako to koná Jehova,+ Duch, zatiaľ čo s odhalenými tvárami odrážame ako zrkadlá Jehovovu slávu.+

Poznámky pod čiarou