2. Korinťanom 2:1–17

2  Sám som sa totiž rozhodol, že k vám neprídem znova v zármutku.+  Lebo ak vás zarmútim,+ kto ma poteší, ak nie ten, koho som zarmútil?  A tak som vám napísal toto, aby som sa nezarmútil pre tých,+ z ktorých by som sa mal radovať,+ keď prídem, pretože vám všetkým dôverujem+, že moja radosť je [radosťou] vás všetkých.  Totiž písal som vám z mnohého súženia a úzkosti srdca, s mnohými slzami+, ale nie preto, aby ste boli zarmútení,+ ale aby ste poznali lásku, ktorú mám hlavne k vám.  Ak niekto spôsobil zármutok,+ nezarmútil mňa, ale do istej miery nás všetkých – aby som nebol príliš drsný v tom, čo hovorím.  Toto pokáranie+ dané od väčšiny je dostatočné pre takého človeka,  aby ste mu naopak teraz láskavo odpustili+ a potešili [ho], aby taký človek nebol nejako pohltený svojím prílišným smútkom.+  Preto vás nabádam, aby ste mu potvrdili svoju lásku+.  Lebo píšem aj preto, aby som zistil dôkaz o vás, či ste vo všetkom poslušní.+ 10  Keď niekomu niečo láskavo odpustíte, urobím tak aj ja.+ Veď čokoľvek som láskavo odpustil, ak som láskavo niečo odpustil, bolo to kvôli vám pred Kristom, 11  aby sme neboli oklamaní Satanom,+ lebo nie sme v nevedomosti o jeho zámeroch.+ 12  Keď som teraz prišiel do Troady+, aby som oznamoval dobré posolstvo o Kristovi, a boli mi otvorené dvere v Pánovi,+ 13  neuľavilo sa mi na duchu, pretože som nenašiel svojho brata Títa+, ale rozlúčil som sa s nimi a odišiel som do Macedónie+. 14  Ale vďaka Bohu, ktorý nás vždy vedie+ vo víťaznom sprievode spolu+ s Kristom a prostredníctvom nás dáva vnímať vôňu poznania o ňom na každom mieste!+ 15  Bohu sme príjemnou Kristovou vôňou+ medzi tými, ktorí sú zachraňovaní, a medzi tými, ktorí hynú.+ 16  Tým druhým vôňou, ktorá vychádza zo smrti do smrti,+ tým prvým vôňou, ktorá vychádza zo života do života. A kto je na to dostatočne spôsobilý?+ 17  [My;] lebo nie sme podomovými obchodníkmi s Božím slovom+ ako mnohí,+ ale hovoríme v úprimnosti, áno, ako poslaní od Boha, pod Božím dohľadom spolu s Kristom.+

Poznámky pod čiarou