2. Korinťanom 13:1–14

13  Toto je tretíkrát,+ čo k vám prichádzam. „Na ústach dvoch alebo troch svedkov musí byť založená každá záležitosť.“+  Hovoril som to už skôr, a ako keby som bol prítomný druhý raz, a predsa teraz neprítomný, hovorím vopred tým, ktorí predtým hrešili, a všetkým ostatným, že ak prídem niekedy znovu, nebudem šetriť,+  pretože hľadáte dôkaz Krista hovoriaceho vo mne,+ [Krista], ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami.  Hoci bol pribitý na kôl+ pre slabosť,+ je živý pre Božiu moc.+ Aj my sme slabí s ním, ale budeme žiť+ spolu s ním pre Božiu moc+ voči vám.  Stále skúšajte, či ste vo viere, dokazujte, čím ste vy sami.+ Alebo nerozoznávate, že Ježiš Kristus je v spojení s vami?+ Pokiaľ nie ste neschválení.  Naozaj dúfam, že spoznáte, že nie sme neschválení.  Modlíme+ sa k Bohu, aby ste nerobili nič nesprávne, nie aby sme sa my sami zdali ako schválení, ale aby ste robili to, čo je znamenité, hoci my sami by sme sa zdali ako neschválení.  Lebo nemôžeme robiť nič proti pravde, ale iba pre pravdu.+  Určite sa radujeme, kedykoľvek sme slabí, ale vy ste mocní;+ a o to sa modlíme+, aby ste boli usmerňovaní. 10  Preto vám píšem toto, kým som neprítomný, aby som nekonal prísne+ podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie,+ a nie na borenie, keď budem prítomný. 11  Nakoniec, bratia, vytrvávajte v radosti a v tom, aby ste boli usmerňovaní a utešovaní,+ aby ste mysleli v zhode,+ žili pokojne;+ a Boh lásky a pokoja+ bude s vami. 12  Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.+ 13  Všetci svätí vám posielajú svoje pozdravy. 14  Nech je so všetkými vami nezaslúžená láskavosť Pána Ježiša Krista a Božia láska a podiel na svätom duchu.+

Poznámky pod čiarou