1. Timotejovi 1:1–20

1  Pavol, apoštol+ Krista Ježiša, z príkazu Boha,+ nášho Záchrancu,+ a Krista Ježiša, našej nádeje,+  Timotejovi+, pravému dieťaťu+ vo viere: Nezaslúženú láskavosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, Otca, a Krista Ježiša, nášho Pána.+  Ako som ťa povzbudil, aby si zostal v Efeze, keď som sa chystal ísť do Macedónie,+ tak to robím teraz, aby si prikázal+ istým ľuďom, aby neučili odlišnú náuku+  a aby nevenovali pozornosť falošným príbehom+ a rodokmeňom, ktoré nevedú nikam,+ ale vyvolávajú skúmavé otázky, namiesto toho, aby radšej priniesli niečo od Boha v súvislosti s vierou.  Cieľom tohto poverenia je láska+ z čistého srdca+ a z dobrého svedomia+ a z nepokryteckej+ viery.  Tým, že sa niektorí ľudia od toho odchýlili,+ obrátili sa k bezcenným rečiam+  a chcú byť učiteľmi zákona+, ale nechápu ani to, čo hovoria, ani to, čo tak usilovne tvrdia.  Vieme, že Zákon je znamenitý+ za predpokladu, že sa s ním zákonne zaobchádza+  s poznaním skutočnosti, že zákon nie je vyhlásený pre spravodlivého, ale pre nezákonných+ a nepoddajných,+ bezbožných a hriešnikov, pre tých, ktorým chýba milujúca láskavosť,+ a pre znesvätených, vrahov otcov a vrahov matiek, zabijakov, 10  smilníkov+, mužov, ktorí ležia s mužmi, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov+ a pre všetko iné, čo odporuje+ zdravému učeniu+ 11  podľa slávneho dobrého posolstva šťastného+ Boha, ktoré mi bolo zverené.+ 12  Som vďačný Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, ktorý mi dal silu, lebo ma uznal za verného+ tým, že mi pridelil službu,+ 13  hoci som bol predtým rúhačom a prenasledovateľom+ a nehanebníkom+. Ale bolo mi preukázané milosrdenstvo,+ lebo som bol v nevedomosti+ a konal som z nedostatku viery. 14  Ale nezaslúžená láskavosť nášho Pána nadmieru oplývala+ vierou a láskou, ktorá je v spojitosti s Kristom Ježišom.+ 15  Je to spoľahlivá reč a zasluhuje si plné prijatie,+ že Kristus Ježiš prišiel do sveta, aby zachránil hriešnikov.+ Z tých som prvý ja.+ 16  Jednako mi bolo preukázané milosrdenstvo,+ aby na mne, ako na prvom, mohol Kristus Ježiš ukázať celú svoju zhovievavosť ako vzor pre tých, ktorí do neho vložia svoju vieru+ vo večný život+. 17  Kráľovi večnosti+, neporušiteľnému+, neviditeľnému+, jedinému Bohu+ nech je česť a sláva po celú večnosť.+ Amen. 18  Toto poverenie+ ti zverujem, dieťa, Timotej, podľa predpovedí,+ ktoré sa vzťahovali priamo na teba, aby si podľa nich ďalej viedol znamenitý boj,+ 19  tým, že si zachováš vieru a dobré svedomie,+ ktoré niektorí odvrhli+ a okúsili stroskotanie [svojej] viery.+ 20  K nim patrí Hymeneus+ a Alexander+, a odovzdal som ich Satanovi,+ aby sa ukázňovaním naučili nerúhať sa.+

Poznámky pod čiarou